Pitkään tehdyn työn tulokset näkyvät Portlandissa

VirMa on viikon mittaisella opintomatkalla hulevesirakenteiden kulttikohteessa Portlandissa ja Seattlessa.

Jo ensimmäisten päivien jälkeen Portlandissa olemme nähneet, että avoimet huleveden hallintarakenteet voivat oikeasti olla vakioratkaisuja kaupunkiympäristöissä. Portlandissa huleveden imeytystä ja varastointia katualueilla on tehty jo 90-luvulta lähtien. Tällä hetkellä kaupungissa on nähtävillä eri ikäisiä hulevesien hallintarakenteita niin yksityisillä kuin julkisilla alueilla.

Niin kutsuttuja Green street –kohteita on paljon. Niin paljon ettei niistä jokaisesta erikseen jaksa enää innostua parin päivän kiertelyn jälkeen. Näillä kaduilla hulevedet on ohjattu alaslasketuille, betonireunaisille istutuskaistoille (stormwater planter). Katuvesiä käsitteleviä planttereita on toteutettu monen tyyppisille alueille. Niitä löytyy hyvin hoidettuina ja puutarhamaisina, mutta myös unohdettuina ja villiintyneinä. Reunarakenteen osalta ne tuntuvat noudattavat betonista standardiratkaisua. Vedet ohjataan kasvillisuudelle useimmiten suoraan reunatuessa olevan aukon kautta. Aukkojen koko ja määrä kuitenkin vaihtelee, samoin kuin rakenteen syvyys ja leveys. Kaikki Green Street kohteet löytyvät kaupungin tarjoamasta verkkopalvelusta.

DSC_1424_

Pihakadun hulevesirakenteita kantakaupungin pohjoispuolisella uudisalueella.

 

kuva_1

Kattovedet ohjataan suoraan rakennuksen seinustan istutusaltaaseen, joissa on ylivuotokaivot.

Katujen lisäksi myös pysäköintialueisiin on panostettu. Paikoin alueilla, missä puistoja on vähän, pysäköintialueet ovat alueen vihreitä keitaita. Hulevedet on ohjattu kasvillisuudelle ja kaivoina toimivat vain viivytys- ja imeytysalueiden ylivuotokaivot, jotka useimmiten on asennettu niin korkealle, että vesi tuskin usein niihin tulvii.

kuva_12

Pysäköintialueen ympärillä on säilytetty vanhan teollisuusrakennuksen seinärakenteita. Hulevedet ohjataan kasvillisuudelle ja osittain on käytetty leveäsaumaisia kiveyksiä.

Puistoista parhaana esimerkkinä toiminee edelleen 2005 valmistunut Tanner Springs Park. Tämä Atelier Dreiseitlin kohde yllätti positiivisesti. Pinta-alaltaan puisto ei ole kovin laaja, mutta siihen mahtui useita vyöhykkeittäin muuttuvia eri tyyppisiä osia. Näissä ympäröiviltä katualueilta johdettavia vesiä hyödynnetään eri tavoin mm. matalana vesialtaana, solisevan puron luomana äänimaisemana ja monilajisena niittynä.

kuva_2

Tiiviin kaupunkirakenteen keskellä sijaitseva Tanner Springs park ja lampi johon ohjataan hulevesiä.

Yksityisillä alueilla hulevesiratkaisuja on toteutettu muun muassa yritysten pihoille ja uusille asuinalueille. Monessa kohteessa hulevesiratkaisuihin on johdettu sekä päällystettyjen pintojen vesiä, että kattovesiä. Esimerkiksi uudistuvalla pohjoisen kantakaupungin Pearl district alueella kattovedet purkutuvat suoraan rakennuksen seinustalla oleviin kapeisiin istutusaltaisiin. Sisäpihoilta löytyi myös erilaisia madallettuja istutusalueita ja sadepuutarhoja. Eräällä pihalla jutustelu paikalle sattuneen ylläpitohenkilön kanssa paljasti, että haasteena on rakenteisiin päätyvät roskat, joita täytyy siivota päivittäin. Asukkailta ratkaisuista ei hänen mukaansa ole tullut valituksia, vaikka jyrkkäreunainen allas herätti heti mielessämme kysymyksiä turvallisuudesta.

DSC_1421_

Sadepuutarha varjoisalla sisäpihalla.

kuva_9

Eteläisessä kantakaupungissa tutustuimme South Water Frontin kehittyvään alueseen, missä hulevedet on hyödynnetty syntypaikallaan niin puistoissa, pihakaduilla kuin pihoillakin. Standardiratkaisuja ei täällä näkynyt, vaan vesi oli monessa paikassa otettu vahvasti suunnittelun lähtökohdaksi ja luotu siitä ympäristöä elävöittävä tekijä. Nyt näkyvää vesipintaa ei juuri ollut, vaikka edellisinä päivinä oli satanut, mutta altaista ja painanteista näki, että vettä saattaa toisinaan olla runsaastikin. Huomion kiinnitti kasvillisuuden rehevyys. Usein kasvillisuusalueilla näkyy lisäksi kastelujärjestelmä, varsinkin jos niissä oli käytetty monipuolista lajistoa.

kuva_7

Yksityisen tahon toteuttama sadepuutarha pihakatumaiseen tilaan. Sadepuutarhaan ohjataan viereisten rakennusten kattovedet.

kuva_5

West Waterfront. Sekä kattovedet että päällystetyn alueen vedet ohjataan talojen etupihan painanteeseen.

kuva_3

Hulevesipainanteita uudella West Waterfrontin alueella.

Kohteita kiertäessä olemme pohtineet, mitä on vaadittu tähän pääsemiseksi. Taustalla on muutamia aktiivisia tahoja, jotka ovat saaneet ensimmäisiä pilottikohteita toteutumaan. Tästä on päästy kaupunkistrategisten linjauksiin ja sitä kautta on syntynyt uusia esimerkkikohteita. Käytännön rakenteita on kehitetty juuri näihin olosuhteisiin sopivaksi ja vähitellen toimivista ratkaisuista on syntynyt perusratkaisu. Toki tekemistä on täälläkin vielä paljon, mutta hyvällä uralla tunnutaan olevan.

Tiedottamista ja kouluttamista on tehty ja tehdään ilmeisen paljon. Portlandissa hulevesirakenteiden taustalla on etupäässä vesiensuojelu. Monissa kohteissa on selkeitä infotauluja, joissa kerrotaan miten hulevesien mukanaan kuljettamat saasteet ja epäpuhtaudet vaikuttavat kaupungin läpi virtaavan Willamette joen vedenlaatuun. Koulujen pihoille on toteutettu myös useita sadepuutarhoja niin viihtyisyyden lisäämiseksi kuin opetustarkoitukseen. Kaupungilla on useita valmiita kävely- ja pyöräilykierroksia, jotka esittelevä ja tietoa ratkaisuista ja tietoa löytyy muutenkin runsaasti kaupungin nettisivuilta.

kuva_11

Opastus kertoo mistä vedet tulevat, miten kasvillisuus puhdistaa ja mikä merkitys hulevesien puhdistamisella on Willamette joen kannalta.

Tarvitaan siis kärsivällistä tiedottamista ja kouluttamista, pilottikohteiden rakentamista ja ratkaisujen kehittämistä. Asioista täytyy puhua niin, että ne ymmärretään. Rakenteiden sovittaminen suomalaisiin olosuhteisiin on tehtävä meidän ilmasto-oloihin, rakentamiskäytäntöihin ja materiaaleihin ja kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin sovittaen, mutta hyviä esimerkkejä ja esikuvia kannattaa tietenkin hyödyntää.

Seuraavaksi jatkamme Seattleen. Siitä lisää blogissa myöhemmin.

Mari, Elisa ja Outi

Posted by Mari

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *