17 maailmanlaajuista tavoitetta

Onko sanapari Global Goals sinulle tuttu? Vuonna 2015 193 maailman johtajaa sitoutuivat 17 maailmanlaajuiseen tavoitteeseen, jotka yhdessä tähtäävät kolmen asian saavuttamiseen seuraavien 15 vuoden aikana:

  • Lopun tekeminen äärimmäisestä köyhyydestä.
  • Taisteleminen eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
  • Ilmastonmuutoksen korjaaminen.

Vau! Hienot tavoitteet. 17 tavoitteesta jokainen on visualisoitu ja purettu tarkempiin osatavoitteisiin. Esimerkiksi Ei nälkää –tavoitteeseen sisältyy mm. aliravitsemuksen ennaltaehkäisy alle 5-vuotialla lapsilla, raskaana olevien tai imettävien äitien ravitsemuksen parantaminen sekä siementen, viljeltyjen kasvien ja kotieläinten geeniperimän suojeleminen geenipankkien avulla.

global-goals_Kuva: 17 osatavoitetta visualisoituna (lähde: www.globalcitizen.org)

YK:n kumppaneineen fasilitoiman kampanjan tavoitteena on taistella tavoitteiden puolesta ensisijaisesti levittämällä tietoa: kun ihmiset ovat tietoisia oikeuksistaan puhtaaseen ruokaan ja veteen, koulutukseen ja tasa-arvoon, he alkavat vaatia niitä voimakkaammin. Ruohonjuuritason liikehdintää siis. Sivustolta voi ladata esimerkiksi videomateriaalia opetukseen tai tiedostopohjia erilaisiin kirjeisiin, julisteisiin ja todistuksiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti koulut ja opettajat.

Mutta olisiko meillä mahdollisuuksia tehdä jotain muutakin näiden tärkeiden tavoitteiden eteen kuin liimata juliste lähikoulun seinälle? Kaupunkiympäristön suunnittelija voi nyökkäillä innokkaasti, sillä vihreän infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpitäminen myötävaikuttaa yllättävän moniin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin.

Tavoitteet 6 (puhdas vesi ja viemäröinti), 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt), 13 (ilmastotoimet) 14 (vedenalainen elämä) ja 15 (elämä maan päällä) linkittyvät hyvin selvästi toimiviin ekologisiin prosesseihin, jotka ovat riippuvaisia terveestä, monimuotoisesta ja monitoiminnallisesta siniviherrakenteesta eli vihreästä infrastruktuurista.

Ja kun loppuja tavoitteita tutkii tarkemmin, voi huomata, että vihreä infrastruktuuri edesauttaa lähes kaikkia tavoitetta epäsuorasti. Esimerkiksi resilientti ympäristö on osa tavoitetta 1 (ei köyhyyttä) ja 9 (innovaatiot ja infrastruktuuri), kestävä ruuantuotanto osa tavoitetta 2 (ei nälkää), liikkumaan houkutteleva, terve ympäristö osa tavoitetta 3 (hyvä terveys), monipuoliset oppimisympäristöt osa tavoitetta 4 (laadukas koulutus), uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen osa tavoitetta 7 (uusiutuva energia), kestävä ja luonnonläheinen turismi osa tavoitetta 12 (vastuullinen kuluttaminen) ja niin edelleen. Kaikkiin näihin tekijöihin vihreällä infrastruktuurin lisäämisellä voidaan myötävaikuttaa, eikö totta!

Keskustellessamme Virman järjestämissä työpajoissa ekosysteemipalveluista, niiden merkityksestä ja priorisoinnista, yksi keskeinen huomio osallistujille oli se, että monet ekosysteemipalvelut osoittautuvat tärkeiksi erilaisten keskinäisten kytkentöjen ja vaikutusketjujen kautta. Jopa niin, että lopulta oli vaikea päättää, mikä yksittäinen ekosysteemipalvelu on toista tärkeämpi. Onneksi todellisuudessa ekosysteemipalvelut sulkevat toisiansa vain harvoin pois. Monimuotoinen vihreä infrastruktuuri tuottaa samanaikaisesti lukuisia ekosysteemipalveluita ja samalla edesauttaa maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamisessa. Jos siis työssäsi suunnittelet tai ylläpidät vihreää infrastruktuuria voit ylpeänä printata oheisen todistuksen, kirjoittaa nimesi siihen ja kiinnittää sen työhuoneesi seinälle!

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/TWLL-Certificate-of-Participation-V5.pdf

“This is not a partisan debate; it is a human one. Clean air and water, and a liveable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics. It is our moral obligation.” – Leonardo DiCaprio

Posted by Elisa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *