Vettä, vettä, vettä, voi että!

Nyt kun aurinkoinen syksy on vaihtunut sateiseen alkutalveen on hyvä hetki kertoa, että VirMa on mukana joulukuun alussa käynnistyvässä IWater-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja kaupunkialueiden hulevesien hallintaan ja hyödyntämiseen. Mukana on seitsemän eri kaupunkia Itämeren ympäristöstä: Riika ja Jelgeva Latviasta, Tartto Virosta, Helsinki ja Turku sekä Gävle ja Söderhamn Ruotsista. Jokaisella kaupungilla on hankkeessa pilottikohde, jota kehittämällä pyritään löytämään uutta näkemystä ilmastokestävän kaupungin toteuttamiseen.

Hanke käynnistyy opiskelijakilpailulla, jossa haetaan ideoita ja innovaatioita kohdealueille. Kilpailuohjelma julkaistaan 27.11. klo 12.15. Otakaari 1 B-salissa. Keynote puhujana tilaisuudessa on maisema-arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Dirk van Peijpe rotterdamilaisesta De Urbanisten toimistosta. Tilaisuus on avoin kaikille, joten tervetuloa kuuntelemaan luentoa!

Näyttökuva 2015-11-18 kello 12.36.58

De Urbanisten: Rainproofing South-axis visualisointi

 

Näyttökuva 2015-11-18 kello 12.36.50

De Urbanisten: Rainproofing South-axis visualisointi

Vesi on elementti, joka liittyy keskeisesti ja monilla tavoin kaupunkien kestävyyteen. Tulvat aiheuttavat vahinkoja ja ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen lisäävät tulvariskiä. Toisaalta puhdas vesi voi olla myös mahdollisuus ja monissa köyhemmissä maissa kallisarvoinen resurssi. Kesäisellä ekskullamme Lontooseen saimme ristiriitaista informaatiota miljoonakaupungin hulevesiongelmasta. Tapaamamme Matt Thomas kertoi, että hulevedet eivät aiheuta ongelmia, mutta Greenwihcin yliopistolla professori Benz Kotzen tuntui olevan asiasta eri mieltä.

Selvittelimme asiaa tarkemmin ja selvisi, että Lontoon viktoriaaninen hulevesijärjestelmä perustuu suurelta osin sekaviemäröintiin, eli jäte- ja sadevedet ohjautuvat samaan viemärijärjestelmään (samoin kuin esimerkiksi Helsingissä vanhemmilla alueilla). Rankkasateiden aikana viemärijärjestelmän tulviminen aiheuttaa huomattavia päästöjä Thamesiin ja aikaansaa aika-ajoin mm. massiivisia kalakuolemia.

Sekaviemärijärjestelmä tulvii säännöllisesti Thamesiin - Lontoon suureen tulvaviemäriin

Sekaviemärijärjestelmä tulvii säännöllisesti Thamesiin – Lontoon suureen tulvaviemäriin

Viemärijärjestelmän kapasiteetin kasvattamiseksi on päätetty rakentaa uusi 25 kilometriä pitkä viemäritunneli, niin kutsuttu “super sewer”. Useat tahot vastustivat hanketta vaatien, että ongelmat tulisi ratkoa vihreän infrastruktuurin keinoin, eikä laajentamalla nykyistä vanhanaikaista järjestelmää. Joidenkin laskelmien mukaan jättihankkeen toteutuminen olisi voitu välttää, jos hulevesiä pystyttäisiin käsittelemään mahdollisimman paljon paikallisesti ja siten vähennettäisiin sekaviemärijärjestelmän kuormitusta. Tässä vihreään infraan perustuvan vaihtoehdon taloudelliset hyödyt voisivat olla mittavat, sillä uusi viemäritunneli on niin kallis. Se ei myöskään tule ratkaisemaan itse ongelmaa, sillä kaupungin kasvaessa ja sademäärien lisääntyessä uudenkaan tunnelin kapasiteetti ei tule riittämään. Vihreän infran ratkaisuihin panostamisen tulisi aloittaa heti, sillä muuten voidaan nyt rakennettavan tunnelin jälkeen joutua rakentamaan taas uusi.

Tänään ViherTek-messujen yhteydessä pidetyssä viherkattoseminaarissa tuli esiin tutkimustulos, jonka mukaan sadevesien pidättämiseksi viherkattoja tarvitaan huomattavan paljon. Mikäli kokonaiskattopinta-alasta 10% prosenttia on viherkattoja, voidaan sadevesiä pidättää vain jonkin verran. Mikäli viherkattoja halutaan käyttää pidättämään sadevesiä niin, että tulvariski aidosti vähenee ja hulevesiverkoston kuormitus tasaantuu tarvitaan niitä jopa 50-70% kokonaiskattopinta-alasta (FT, dos. Kirsi Kuoppamäen tutkimus). Tämä tutkimustulos kertoo, että kaupunkiympäristö ja vesi on haastava yhtälö. Yhdellä, yksittäisellä elementillä on vaikea ratkaista kaikkea, vaan tarvitaan monimuotoinen vihreän infrastruktuurin verkosto, jonka avulla hulevesiä käsitellään. Toivottavasti näemmekin ehdotuksia tällaisista ratkaisuista opiskelijakilpailun satona.

Posted by Elisa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *