Visiot valmiina!

VirMan ensimmäinen sarja työpajoja on nyt toteutettu onnistuneesti! Kävimme yhteistyökaupungeissamme Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella pitämässä napakat puolen päivän visiotyöpajat, joissa yhteisen työskentelyn kautta keräsimme tutkimusmateriaalia ja samalla kasvatimme yhteistä ymmärrystä vihreän infran mahdollisuuksista kestävän kaupungin luomisessa. Työpajat ja koko tutkimusprosessimme perustuu uudenlaiseen tutkimusta ja käytännön suunnittelukenttää yhdistävään yhteistyömalliin, jossa positiivinen keskinäisriippuvuus eri tahojen välillä vahvistuu. Mallia olimmekin juuri esittelemässä kansainvälisessä ECLAS-seminaarissa (European Council of Landscape Architecture Schools).

Työpajoihin osallistui kaupunkisuunnittelun puolelta monialaiset työryhmät kaupunginpuutarhureista geotekniikkainsinööreihin ja projektipäälliköihin. Joka kaupunkia edustaa myös ainakin yksi maisema-arkkitehti. Kaupungeilla on myös omat case-kohteet, joihin liittyviä visioita työpajoissa tuotettiin. Visioita työstettiin muun muassa tutustumalla ekosysteemipalveluihin ja kansainvälisiin megatrendeihin sekä vihreän infrastruktuurin elementteihin. Meille jäi hyvä fiilis, ja työpajoissa syntyi paljon analysoitavaa aineistoa hankkeemme tarpeisiin. Mukana olleet asiantuntijat heittäytyivät rohkeasti ja avoimin mielin mukaan tehtävänantoihin. Kiitos siitä Jyväskylä, Vantaa ja Tampere!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ekosysteemipalveluiden arvottamista Jyväskylässä

Työpajojen sisältö

Ennen ensimmäistä työpajaa lähetimme osallistujille tieto- ja tehtäväpaketin, jonka kautta he pääsivät tarkastelemaan ekosysteemipalveluita ja niiden merkitystä eri näkökulmista. Tarkoituksena oli tutustua keskeiseen käsitteistöön ja avata erilaisia näkökulmia aiheen tarkasteluun. Monet osallistujat mainitsivatkin joutuneensa tehtävän kanssa “harmaalle alueelle” ja tutustuneensa itselleen vieraisiin aihepiireihin, mikä olikin tehtävän tarkoitus.

Osallistujat sijoittivat ekosysteemipalvelut tärkeysjärjestykseen. Eri kaupunkien vastauksissa korostui eri palveluiden merkitys, mutta helposti käsitettävät ja konkreettiset ekosysteemipalvelut saivat selkeästi eniten kannatusta. Ekosysteemipalveluiden arvottamisen jälkeen pohdittiin, minkälaisia muita tavoitteita kohdealueen suunnittelulle löytyy. Tämä kaikki sijoitettiin tavoitekartallemme, jonka nelikenttä kertoo eri tavoitteiden keskinäisen suhteen tärkeyden ja toteuttavuuden osalta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Visioiden koontia Vantaalla

Tämän jälkeen lähdimme kehittämään kohdealueelle laajempia kehityskuvia. Näistä esimerkkejä ovat mm. vihreä ja vehreä katu, satamakaupunki, terveellinen kaupunginosa, yhteisöllinen kaupunkikylä, lintukoto kansainvaellusten maailmassa ja taidekatu. Tämän jälkeen pohdimme, mitkä vihreän infrastruktuurin elementit tukevat eri kehityskuvia. VirMan työpajoihin kehittämät “vihreän infrastruktuurin rakennuspalikat” olivat tässä vaiheessa keskeisessä roolissa. Ideana oli havainnoida käytännönläheisesti, millä fyysisen ympäristön elementeillä saataisiin rakennettua toimivaa ja houkuttelevaa vihreää infrastruktuuria kohdealueille.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Visioiden vihreän infran pohtimista Tampereella

Keskusteluissa nousi esiin se, miten suuri merkitys mm. rakennuksiin integroidulla vihreällä voi olla kaupunkiympäristössä. Joillain oli huolta siitä, jääkö ihminen paitsioon, jos kaupunkia suunnitellaan vihreän infran ja eläinten ja kasvien ehdoilla. Keskusteltaessa kuitenkin valkeni, että monimuotoinen viherympäristö vaikuttaa myös ihmiseen hyödyttävästi esim. terveyssyistä ja ettei kestävä vihreä infra ole ihmisiltä pois. Kokonaisvaltainen käsitys siitä, etteivät luonto ja kaupunki ole toisiaan poissulkevia, näkyi kyllä jo osallistujille lähetetyn alkukyselyn vastauksissa.

Työpajassa osallistujat kertoivat työpajojen, välitehtävän ja alustusten avanneen uusia näkökulmia. Hankkeen seuraavassa vaiheessa järjestämme kaikkien kolmen kaupungin kesken yhteisen työpajan, jossa keskitymme tutkimuksemme ydinkysymykseen: vihreän infrastruktuurin toteuttamisen haasteisiin. Tavoitteena on tunnistaa case-kohteiden kautta erilaisia kipupisteitä ja rakentaa polkua tavoitteiden saavuttamiseksi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posted by Elli

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Visiot valmiina!

  1. Pingback: 17 maailmanlaajuista tavoitetta | VirMa – Vihreä infrastruktuuri ja maisema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *