Mitä se vihreä infrastruktuuri siis oikein on?

Aiemmassa postauksessa määrittelimme tutkimukseemme keskeisesti liittyviä käsitteitä. Käytännössä näistä akateemisista määritelmistä ei ole paljoakaan iloa asian ymmärtämiseksi. Olemme kohdanneet vihreään infraan liittyen kysymyksiä kuten “liittyykö se jotenkin uusiutuvaan energiaan?” tai “onko se siis jotain pyöräilyä vai?” Olemmekin huomanneet, että käsite on vielä outo ja suomalaisessa suunnittelukentässä vakiintumaton.

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa kuusi osaista kirjoitussarjaamme, jossa pyrimme avaamaan mistä vihreässä infrastruktuurissa on kyse. Myöhempien kirjoitusten on tarkoitus käsitellä mm. vihreän infrastruktuurin käsitteen historiaa, sen suhdetta maisema-arkkitehtuuriin ja designiin, sen tuottamia hyötyjä ja sitä mitä vihreä infra tarkoittaa suomalaisessa kontekstissa.

Tutkimusryhmämme noudattaa pitkälti Euroopan komission vuonna 2013 lanseeraaman Vihreän infrastruktuurin strategian mukaista määritelmää. Vihreä infrastruktuuri on kuitenkin käsitteenä väljä ja mahdollistaa monenlaisia tulkintoja. Selkeintä on ehkä aloittaa pohtimalla, mitä on infrastruktuuri.

Infrastruktuuri voidaan määritellä yhdyskuntien perusrakenteeksi, joka tuottaa erilaisia palveluja. Vihreän infrastuktuuri tuottaa myös palveluja, niin sanottuja ekosysteemipalveluja. Lisäksi vihreä infrastuktuuri tukee monia, esimerkiksi urheiluun liittyviä rakennettuja palveluja sekä liikkumista. Ja kuten muutkin infrastuktuurit, vihreä infra on verkosto, jonka toiminta perustuu sen osien kytkeytyneisyyteen toisiinsa sekä muuhun ympäristöön.

infrat_blue_green_grey_2Esimerkiksi yksittäinen puisto on osa vihreää infrastruktuuria, kun ajatellaan miten se ylläpitää erilaisia toimintoja sosioekologisessa systeemissä. Muun muassa veden kiertokulun ja elinympäristöjen tarjonnan kautta puisto voi olla kytkeytynyt ympäristöönsä ja muuhun infrastruktuuriin monin tavoin. Ollakseen yhteydessä toisiinsa verkoston osien ei siis välttämättä tarvitse olla suoraan fyysisesti yhteydessä (rakenteellinen kytkeytyneisyys), mutta ne voivat silti olla toiminnallisesti kytkeytyneitä. Esimerkiksi pölyttähyönteisten elinympäristöt voivat sijaita tietyillä välimatkoilla toisistaan, muodostaen elinympäristöjen verkoston. Vihreä infrastruktuuri on tältä osin joustava ja sen toimivuus riippuvainen siitä mihin tarkoitukseen se on suunniteltu. Siksi sitä pitäisikin suunnitella strategisesti.

Vihreä ja harmaa infrastruktuuri voivat toimia myös yhdessä ja usein näin käytännössä onkin. Tällöin näitä infrastruktuureja myös pitää suunnitella yhdessä. Esimerkiksi hulevesi-infrastruktuuri voi perustua osittain perinteiseen putkissa kulkevaan systeemiin ja osittain avonaiseen hulevesijärjestelmään. Suunnittelemalla nämä järjestelmät kokonaisuutena voidaan löytää toimivin ja kestävin ratkaisu, jolla myös vihreän infrastruktuurin tuomat potentiaaliset lisähyödyt saadaan optimoitua.

Vihreä nfrastruktuuri on myös yksi suunnittelun lähestymistapa, jonka keskeisiin periaatteisiin kuuluvat holistinen lähestymistapa, sektorirajat ylittävä systeemiajattelu, pyrkimys tuottaa useita hyötyjä samanaikaisesti (ekosysteempalveluita, mutta myös esimerkiksi kansanterveyteen ja talouteen liittyviä hyötyjä) sekä pitkäntähtäimen strateginen näkökulma urbaanin elinympäristön hallintaan.

GI_kuvitusesimerkki

Vihreä infra liittyy toiminnallisesti muihin infrastruktuureihin (kuva: Anna Szilagyi-Nagy)

Lisäksi vihreä infrastuuri voidaan nähdä myös nousevana paradigmana, joka liittyy erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Vihreään infraan liittyy kasvava määrä tutkimustoimintaa ja mahdollisesti myös hallintotapojen muutoksia. Eri suunnittelualojen kenttää yhdistävänä käsitteenä se on jo nyt luonut uudenlaisia suunnitteludokumentteja kaupunkiympäristön kehittämiseen esimerkiksi New Yorkissa ja Lontoossa. Politiikkatasolta mittaviin käytännön ratkaisuihin on tosin vielä monesti matkaa.

Tässä vielä joitakin tietolähteitä vihreään infrastruktuuriin liittyen:
Euroopan komission vihreän infrastruktuurin strategia
Landscape Institute: Green Infrastructure: An integrated approach to land use
Green Infrastructure: A Landscape Approach, American Planning Association

Czechowski, D., Hauck T., Hausladen, G. (ed.) 2014. Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design. CRC Press.

Posted by Mari

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mitä se vihreä infrastruktuuri siis oikein on?

  1. Pingback: 26.luku (4460 askelta), Töölönlahti – rakas rapakko | Helsingin rantaviivan arvoitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *