Ajatuksia tentistä

Vaikka tentti hieman etukäteen hämmensi, oli se loppujen lopuksi hyödyllinen erityisesti siksi, että tuli perehdyttyä tarkemmin muutamaan oman suunnittelutyön kannalta olennaiseen julkaisuun. Tutustuin tarkemmin kolmeen lähteeseen: Vesistöoppaaseen, Kaupunkipuron kunnostamiseen sekä Luonnonmukaiseen vesirakentamiseen.

Näistä vesistöopas toi hyvin esille perusvesistötietoja, kuten hydrologisia tunnuslukuja, veden laadun tarkastelua, ihmisen toiminnan vaikutusta sekä kalojen käyttäytymistä. Suunnittelutyön osalta tästä oli hyötyä erityisesti aiheen hahmottamisessa.

Toinen lähde oli kaupunkipuron kunnostaminen. Oppaassa on hyvin esitettynä purokunnostuksen hyötyä ja merkityksellisyyttä kaupunkiympäristössä ja sitä, miten merkityksellistä ja osallistavaa se voi olla paikallisillekin. Esille on tuotu myös kaupunkipurojen ongelmakohtia sekä kunnostamisen haasteita, joista on ollut hyötyä aiheeseen tutustuessa. Teoksessa on nostettu esimerkiksi Longinoja, jota on tarkasteltu selkeällä tasolla aina lähtötilanteesta toteutukseen asti. Tästä julkaisusta olemmekin jo ottaneet vinkkejä analyysivaiheeseen.

Kolmanneksi lähteeksi valitsin julkaisun Luonnonmukainen vesirakentaminen – Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun. Julkaisu on jo vanhempi, mutta tuntuu yhäkin ajankohtaiselta. Julkaisulla on yhteneväisyyksiä kaupunkipuro –julkaisun kanssa, mutta se kuitenkin käsittelee puroja myös laajemmalla tasolla ja käsittelee yksittäisiä toimenpiteitä tarkemmin. Hyödyllisiksi tästä julkaisusta voisin nostaa piirrokset uoman luontaisen mutkittelun palauttamiseen liittyen sekä ohjeet jokikäytävien ekologisen tilan parantamisen, soraistukseen, vesikasvillisuuteen sekä uoman varjostukseen.

Myös verrokkikohteiden etsiminen oli hyödyllistä, joskin haastavaa. Esimerkkejä toki löytyi, mutta erityisesti teknisten piirrosten osalta tarjonta oli heikompaa. Usein niitä ei purojen yhteydessä julkaista, vaan ne saattavat löytyä jostain kaupunkin arkistoista. Tai joissain tapauksissa sellaisia ei edes ole, purokunnostukset kun tuntuvat olevan usein enemmänkin paikan päällä tehtäviä projekteja, jotka tehdään vapaaehtoisvoimin jonkun kokeneen kunnostajan ohjeistuksella. Kaupungeilta saimmekin hyödyllisiä piirroksia Hetan niitä kysellessä. Myös esimerkiksi hulevesiin liittyviä karttoja sai kaupungilta. Tentissä verrokkikohteikseni valikoitui Monikonpuron Hartsinanpuisto, Haaganpuron pato, Mustionjoki sekä Mätäjoen hoito- ja kehittämissuunnitelma. Näistä kaksi ensimmäistä sisälsi enempi teknisiä piirroksia, kun taas kaksi jälkimmäistä liittyivät enemmän puron laaja-alaisempaan suunnitteluun ja kunnostamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *