Näyttelyarvio: AALTO LANDSCAPE IN THE GLOBAL CONTEXT–Aalto University in the International Competition of Landscape Architecture Programmes 2018

Otaniemessä, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennuksessa Väreessä esillä ollut näyttely AALTO LANDSCAPE IN THE GLOBAL CONTEXT: Aalto University in the International Competition of Landscape Architecture Programmes 2018 esittelee maailmanlaajuisesti eri yliopistojen maisema-arkkitehtuurin ohjelmien parhaita opiskelijaprojekteja vuodelta 2018. Näyttely koostuu kurssitöistä kootuista plansseista ja valikoimaltaan se on todella laaja–melkein niinkin laaja, ettei kaikkea kiinnostavaa voi edes lukea. Töitä on esillä yhteensä kuudestatoista yliopistosta ja niiden painotukset vaihtelevat ekologiasta ja luonnonmullistuksista yhteiskuntien kasvuun liittyviin ongelmiin ja kaupunkiluonnon kehittämiseen. Töiden esitystekniikassa painottuivat erilaiset kartat.

Näyttelyssä esillä olleista yliopistoista edukseen esittäytyivät erityisesti Wellingtonin ja Edinburghin yliopistot. Molempien yliopistojen töissä näkyivät ajankohtaiset teemat ja kysymykset, kuten esteettömyys, jättömaiden ja teollisuusalueiden ympäristön parantaminen, ekologisuus sekä luonnonkatastrofeihin varautuminen. Töiden grafiikka on korkealaatuista ja yhtenäistä. Aalto-yliopiston työt olivat myös yhtenäisiä, mutta muihin yliopistoihin verrattuna melko samalta mittakaavalta valittuja. Lieneekö sattumaa, mutta töissä painottuivat aluekehitysprojektit, kun taas globaaleihin ongelmiin keskittyvien sekä pienen mittakaavan suunnittelutöiden puuttuminen laskivat hieman kokonaisuuden vaikuttavuutta. Toisaalta projekti Marsin maisema-arkkitehtuurista oli jotain, mitä ei näyttelyn muista esillä olevista töistä löytynyt! Se tarjosi erilaisen näkökulman maisema-arkkitehtuuriin.

Kaikkiaan näyttely antaa kiinnostavan katsauksen nykypäivän maisema-arkkitehtuurin opetukseen ja sen teemoihin. Ala vaikuttaa olevan menossa hyvään suuntaan ja hakevan omaa, alakohtaista ääntään yhä vahvemmin. Suuria teemoja yliopistoissa ympäri maailman olivat kulttuuriperinnön suojelu, luontoarvojen säilyttäminen, alueiden kunnostus sekä maatalousmaisemien kehittäminen. Useita tärkeitä aiheita niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Toivottavasti ala pystyy tarjoamaan toimivia vastauksia tulevaisuuden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen–tulevien ammattilaistenkin avulla.

Vastaa