Kooste keskustelusta 18.9.2019

Keskustelu koski Margaret von Bondsdorfin artikkelia Retkiä romantiikan maisemissa, joka alunperin kirjoitettiin Arkkitehtiopiskelija-lehteen 1993. Lyhennelmäartikkelin aiheena oli romantiikka.

Keskustelu aiheesta oli melko vilkasta, mutta ehkä parhaita oivalluksia ei saavutettu. Kiinnostavaksi koettiin romanttisen puutarhan suunnittelijoiden pyrkimys herättää tunteita erilaisin keinoin, kuten kohisevan veden, ulvovan tuulen tai pimeyden avulla. Itsestäni mielenkiintoista oli, että modernistit eivät enää hallinneet symbolien ja termien tulvaa, mihin romantiikka vastasi hyvin kokemusperäisellä ja subjektiivisella lähestymisellä.

Puistoa ajateltiin tuona aikana laboratoriona: siellä oli mahdollista kokeilla hieman hullumpiakin ideoita, mihin arkkitehtuuri oli liian jäykkää. Myös arkkitehdit olivat hyvin kiinnostuneita maisema-arkkitehtuurista ja puutarhataiteesta.

Vastaa