Arvio Caroline Constantin artikkelista Barcelona pavillion as landscape garden

Voiko rakennusta tulkita kuten maisemaa? Ovatko klassiset puutarhaelementit löydettävissä rakennusarkkitehtuurista? Millaiseen merkitykseen luonto voi nousta rakennuksen korostaessa sitä? Näihin kysymyksiin vastauksia ja pohdittavaa tarjoaa Caroline Constantin artikkeli The Barcelona pavillion as landscape garden–Modernity and the picturesque (1990).

Artikkelin kritiikki keskittyy Mies van de Rohen vuonna 1963 uudelleenrakennettuun Barcelona-paviljonkiin. Tekstistä huokuu arvostus tätä arkkitehtuuriklassikkoa kohtaan. Constant sitoo paviljongin historian moniin kerroksiin, aina puutarhasta ja pittoreskista klassismiin ja modernismiin. Hän vertailee rakennusta osuvasti ja monitasoisesti muihin kohteisiin sekä kuvailee sen ominaisuuksia hyvin yksityiskohtaisesti. Artikkelin lukemisen jälkeen voi melkein aistia, millaista olisi kävellä tämän heijastusten rakennuksen läpi.

Oivaltavinta antia tekstissä maisema-arkkitehdeille on paviljongin rinnastaminen luontoon ja puutarhaan. Constant on kirjoittanut paljon maiseman ja arkkitehtuurin suhteesta ja onnistuu siinä tässä artikkelissa mainiosti. Vertaus pittoreskiin maisemapuutarhaan on osuva: rakennuksessa on yllätyksellisyyttä sekä kokijan johdattelua, mutta samalla etäännytystä. Rakennuksen materiaalikirjasto on rikas, jopa sekava, mutta materiaalien kiilto ja kuulto sitovat teoksen yhdeksi.

Valolla onkin merkittävä rooli paviljongissa. Se saa aikaan illuusioita heijastusten avulla–samaan tapaan, kuin maisemapuutarhojen suunnittelijat yrittivät hämmästyttää kävijää. Sisä- ja ulkotilan raja on hämärtynyt ja näkymistä puutarhaan tulee taideteoksia, valokuvia. Samaan tapaan kuin maisemamaalarit aikoinaan maalasivat kilpaa puutarhojen kauneimpia näkymiä on Rohe valinnut luontonäkymistä tietyt kävijän katseltaviksi. Luonto nousee uuteen arvoon, merkittävämmäksi kuin se olisi ulkoa koettuna.

Constant löytää myös eroja. Rohe on esimerkiksi karsinut paviljongista pois kaiken symboliikan ja vertaukset. Kokijan mielenkiinto herätetään hänen omien ajatustensa kautta. Tarkoitus on antaa ajattelemista ja sykähdyttää, ilman romantiikkaan liittyviä selkeitä viittauksia. Tavoite mystisyydestä ja voimakkaasta kokemuksesta säilyy silti.

Kokonaisuuessaan artikkeli on paviljongin tapaan ajatuksia herättävä ja houkuttelee kokemaan Barcelona-paviljongin itsekin jonain päivänä. Constantin kertoman mukaan sen täytyy olla poikkeuksellisen vaikuttava.

 

Vastaa