Urbaani Onni

Urbaani onni -hankkeessa tutkittiin, millä ehdoilla ekologisesti kestävä yhdyskunta voi olla myös sosiaalisesti kestävä ja kokemuksellisesti laadukas, eli elämänlaatua, onnellisuutta ja hyvinvointia tukeva urbaani ympäristö. Tutkimuksen kohteena olivat asukasryhmät 11 asuinalueella Helsingissä ja Espoossa.

Asukkailta kerättiin palautetietoa urbaanin asumisen koetusta laadusta paikkoihin kytkettynä, jota sitten analysoitiin tilastollisesti ja maantieteellisesti. Tarkoituksena on tuottaa suunnittelun kannalta helposti hyödynnettävää tietoa, joka auttaa kehittämään asuinalueita yhä paremmin asukkaiden toiveita vastaaviksi.

Hankkeen tuloksista on kirjoitettu tulostiivistelmiä, jotka vetävät hankkeen päätulokset yhteen helppotajuisiksi ja nopealukuisiksi paketeiksi.

Johdantotiivistelmä tutustuttaa lukijan tutkimuksen teemoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Kokemuksellisesti korkealaatuinen kaupunki

Hankkeen päätulokset liittyen kaupunkiympäristön tiiviyden ja asukkaiden kokeman ympäristön laadun suhteeseen löytyvät Marketta Kytän kirjoittamasta raportista.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

10234 pistettä kartalla

Tutkimukseen osallistuneet asukkaat merkitsivät yli 10000 kokemuksellisesti tärkeää paikkaansa pehmoGIS-sovellukseen. Näiden kokemuksellisten laatupaikkojen tarkempiin sisältöihin keskittyy Anna Brobergin raportti.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Kaupunkimorfologiaa

Sanna Iltanen tarkasteli perusteellisesti ja moniulotteisesti Urbaani onni -hankkeessa mukana olleiden kaupunginosien rakenteellisia piirteitä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Töölö

Töölön pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Mellunmäki

Mellunmäen pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Kannelmäki

Kannelmäen pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin perässä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Pohjois-Haaga ja Lassila

Pohjois-Haagan ja Lassilan pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin perässä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Kontula

Kontulan pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - 1 Comment

Kallio

Kallion pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Suvela

Suvelan pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Leppävaara

Leppävaaran pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - 1 Comment

Soukka

Soukan pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogitekstin jäljessä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Matinkylä

Matinkylän pehmoGIS-raportista voit keskustella tämän blogikirjoituksen perässä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Tiivistä ja hyvää?

Niilo Ikonen pohti arkkitehtuurin diplomityössään ”Tiivistä ja hyvää? Esikaupungin täydennystä kokemusperäistä paikkatietoa hyödyntäen” pehmoGIS-aineiston käyttämistä täydennysrakentamissuunnitelmien pohja-aineistona Pohjois-Haagan, Lassilan ja Kannelmäen alueella.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Onnen paikat

Heli Ponto tarkasteli pehmoGIS-vastaajien onnen paikkoihin liittämiä avovastauksia teksti- ja sisällönanalyysien avulla. Hän analysoi onnen paikkojen laadullisia ominaisuuksia ja paikkoihin liittyviä kokemuksia.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Mellunkyläläisten luontokokemukset

Outi Silfverberg pureutui sosiologian gradussaan kaupunkiluontoon sekä kaupungin viheralueisiin liittyviin kokemuksiin ja merkityksiin asukasnäkökulmasta. Hänen tutkimusaineistonsa koostuu pääosin Itä-Helsingissä Mellunkylän alueella tehdyistä kävelyhaastatteluista sekä haastateltavien omasta asuinympäristöstään ottamista valokuvista.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Lapset liikkeellä Turussa

Nora Fagerholm teki pienen kokeilevan tutkimuksen lasten liikkumisen kartoittamisesta GPS-laittein ja liikkumispäiväkirjoin kahdella asuinalueella Turussa.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment

Maarit ja Marketta Melbournessa

Hankkeessa tehtiin myös ulkomaan tutkijavaihtoja. Maarit Kahila ja Marketta Kyttä apunaan Alpo Tani koostivat lyhyen raportin Melbournen kaupunkikehittämisestä.

Posted by Anna

Uncategorized - Leave a comment