#1 Liikkeellä

Liikkuminen, urheilu, ympäristö ja maisema-arkkitehtuuri – mitä siitä tällä kurssilla syntyykään?

Perehtyminen

Sisussa ja MyCoursesissa on esitelty Erityisympäristöjen suunnittelun studiokurssin osaamistavoitteita, sisältökuvauksia ja kurssiesite. Kurssilla on tarkoitus syventää maisema-arkkitehtonisia suunnittelutaitoja erilaisten teemojen ja aihepiirien kautta, joita tänä syksynä ovat liikunnan ja urheilun ympäristöt.

”Ulkoliikunnan suosio on laskussa nuorten keskuudessa. Maisema-arkkitehdeillä on iso haaste tehdä ulkotiloista niin suosittuja ja mielekkäitä, että ne haastavat nuorten suosimat virtuaaliympäristöt. Urheilupuistoilta ja lähiliikuntapaikoilta vaaditaan nykyään monipuolisuutta ja vetovoimaa. Uusia lajeja syntyy ja vanhat perinteiset lajit jäävät marginaaliin. Millaisia ovat tulevaisuuden liikuntamaisemat? Minkälaista kaupunkitilaa ja kulttuuria ne luovat ihmisille?” MyCourses, kurssin intro.

”Syksyn 2022 studion teemana ovat liikunnan ja urheilun ympäristöt. Kurssilla eläydytään ja harjaannutaan suunnittelemaan monipuolisia ja -ulotteisia toimintaympäristöjä, joissa maisema-arkkitehtuuri ja liikuntalajin tarpeet muodostavat mielenkiintoisen ja taiteellisesti korkeatasoisen kokonaisuuden. Tarkoituksena on tutkia liikkumisen ja ympäristön suhdetta. Miten ympäröivä maisema inspiroi liikuntaympäristön suunnittelua ja toisaalta kuinka liikuntamuoto voisi tuoda uusia näkökulmia maiseman suunnitteluun? Miten voidaan tuottaa mielikuvitusta kiehtovia kaupunkitiloja, jotka olisivat samalla kertaa yhteisöllisiä, aktivoivia ja turvallisia?” MyCourses, kurssiohjelma.

Opiskelijana perehdyn teeman mukaisessa projektityössäni taiteellisesti, arkkitehtonisesti, toiminnallisesti tai teknisesti vaativien liikunnallisten kohteiden suunnitteluun. Suunnittelukohteen voin valita vapaasti pääkaupunkiseudulta, ja päätän myös itse suunnitelmassani käsittelemän liikkumisen muodon, lajin tai lajit. Onnistunut suunnittelutyö tulee vaatimaan aihepiiriin liittyvän taustatiedon hankkimista, yleis- ja osasuunnitelmien tekoa sekä selvityksiä. Erilaiset tunti- ja viikkotehtävät, työsuunnitelma sekä luennot, vierailut, seminaarit ja workshopit pohjustavat ja tukevat projektityön tekoa, ja tämän oppimispäiväkirjamaisen blogin pitäminen toimii kurssin muistiinpanojen ja oman reflektion kanavana.

(Erityis)aihepiiri

Liikunnan ja urheilun ympäristöjen suunnittelu eivät ole mielestäni maisema-arkkitehdin työkentässä erityisiä tai poikkeavia, vaikka kurssin nimi – Erityisympäristöjen suunnittelu – viittaakin johonkin poikkeavaan ja erityiseen. Kuten aloitusluennolla mainittiinkin, kaikki ympäristöt ovat omalla tavallaan erityisympäristöjä. Lasten osalta arkisiin liikuntapaikkoihin liittyy usein leikki. Tällä kurssilla voidaan kuitenkin keskittyä erityisen syvällisesti liikunnallisten ja urheilullisten ympäristöjen suunnitteluun, ja tehdä uusia ja rohkeita tulevaisuuteen luotaavia avauksia.

Korkeatasoisen liikunta- ja urheiluympäristöjen suunnittelu vaatii paljon lajien erityistuntemusta: käytäntöjen, sääntöjen, sanaston, tarpeiden, tilojen, historian jne ymmärrystä suhteessa paikkaan ja käyttäjiin. Tavanomaisen liikunta- ja urheiluympäristön suunnittelu ei ole ehkä erityisen vaikeaa standardisoiduilla tehdaskalusteilla, mutta persoonallisen ja paikkaan sitoutuvan ympäristön suunnittelu on vaikeampaa, varsinkin, kun tavoitellaan myös arkkitehtonisesti ja taiteellisesti korkeatasoista kokonaisuutta. Lisäksi eri lajeilla on hyvin vaihtelevia vaatimuksia: toiselle lajille riittää sorapintainen väylä luonnossa, kun taas jokin muu laji tarvitsee tiukkojen ehtojen mukaan laaditut korkeatasoiset suorituspaikat. Skaala on hyvin laaja arkisista liikuntaympäristöistä huippu-urheilun stadioneihin.

Haasteet

Vaativissa suunnittelutehtävissä tarvitaan eläytymiskykyä ja perehtymistä. Jos urheilulaji tai erityisympäristö on suunnittelijalle tuttu, se luonnollisesti helpottaa ja nopeuttaa hyvän suunnitelman laadintaa. Toisaalta silloin lajissa voi olla niin paljon tuttuja mutta lajin kannalta muokattavissa olevia elementtejä, joiden muutosmahdollisuutta voi olla vaikea nähdä ilman ulkopuolisuutta. Tuntemattoman lajin urheilu- ja liikuntapaikkoja suunnitellessa maisema-arkkitehdin täytyy vuorostaan asettua ainakin liikkujan asemaan sekä havainnoida liikeratoja ja välttämättömiä elementtejä ja tiloja, joita lajin suorittaminen vaatii. Turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen tulee varmasti olemaan haastavaa. Olen varma, että kurssin aikana haasteet tarkentuvat projektityön lajin ja paikan valinnan jälkeen, ja niitä tulee riittämään loppusuoralle asti.

Kokemus

Olen suunnitellut aiemmin yksittäisiä liikunnallisia alueita, joiden ensisijainen merkitys on kuitenkin ollut urheilun sijaan leikki tai siirtyminen eri alueiden välillä. Ensimmäisessä studiotyössäni päätin kuitenkin syventyä aihepiiriin, josta minulla ei ollut juuri kokemusta. Se edellytti runsasta asiaan perehtymistä internetin syövereissä sekä kirjallisuudessa usealla kielellä, jotta pystyin ymmärtämään mitä olimme tekemässä ja mitä työssä voisimme tavoitella. Perehtymiseen kului aikaa, ja lopullisen työn tekemisellä tuli kiire. Liikunnan ja urheilun saralla en ole erityisen kokenut osaaja, joten myös tässä aihepiirissä on odotettavissa perehtymistä ja syventymistä.

Ajatukset

Ensimmäinen ajatus kurssin aihepiiristä herätti paljon innostuneita ajatuksia, koska kurssiesitteessä esittely oli niin mielenkiintoisesti sanoitettu. Tulevaisuuden liikuntamaisemat yhdistettynä kaupunkitilaan, kulttuuriin, moniulotteisuuteen, liikkumisen ja ympäristön suhteeseen jne – kuulostaa inspiroivalta! Muutaman viikon pohdinnan jälkeen se on kuitenkin aiheuttanut myös ahdistusta, koska omassa ympäristössäni olen lobannut vuosia korkeatasoisempien liikuntaympäristöjen suunnittelemista ja tekemistä siinä juuri onnistumatta. Olen kauneudenkaipuinen liikkuja: pelkkä urheilun suorituspaikka ilman onnistunutta, mieluiten arkkitehtonisesti ja taiteellisesti korkeatasoista ympäristöä ei houkuttele. Ehkä tämä on myös tietynlainen vahvuus ja näkökulma kurssiin, sillä haluan tavoitella entistä kovemmin projektityössäni toiminnallisesti mutta myös arkkitehtonisesti ja taiteellisesti onnistunutta liikunta- ja urheiluympäristöä, jossa on kiva viettää myös aikaa.

Koska kurssin aihepiiri yhtä aikaa sekä ärsyttää ja kiehtoo, olen jo tutustunut aiheeseen mm. Hilkka Högströmin Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt -artikkeleiden 1, 2 kautta yrittäen ymmärtää, miksi Suomessa rakennetaan liikuntaympäristöjä niin kuin nyt rakennetaan. Harkitsen myös studiota syventävän kurssin tekoa, jossa voisin syventyä aihepiiriin esimerkiksi kirjallisen tutkielman avulla. Asia tarkentunee lähiviikkoina.

 

Lähteet

1  Högström, H. (ei päiväystä.) Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt. Museovirasto. Haettu 9.9.2022. https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/Rakennettu_hyvinvointi/Liikuntaymparistot.pdf

2 Högström, H. 25.11.2014. Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt. Kulttuuriymparistomme.fi. Ympäristöministeriö. Haettu 9.9.2022. https://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/HyvinvointiSuomen_liikuntaymparistot(37754)

*Edit 14.9.2022: otsikko vaihdettu #1 Aloituksesta #1 Liikkeellä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *