Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2021

Orientoitumista aiheeseen

Arkkitehtuuri ja maisema -kurssilla syvennytään tänä keväänä yhteiskunnan ja luonnon keskinäiseen suhteeseen Ruotsissa. Lisäksi kurssilla myös pohditaan, mitä samaa ja mitä erilaista Ruotsin ja Suomen välillä on arkkitehtuurin ja maiseman saralla. Maat ovat keskenään melko samankaltaisia luonnonolosuhteiltaan maantieteellisen sijainnin vuoksi, ja niillä on myös paljon yhteistä historiaa. Varmasti myös historiallisesta kontekstista johtuen suomalaiset vertaavat usein suomalaisuutta ruotsalaisuuteen ja toisinpäin.

Tulin tälle kurssille tutustumaan tarkemmin tietyn maan maisemaan ja arkkitehtuuriin, hakemaan perspektiiviä ja laajentamaan osaamistani. Olin kuitenkin alkuun pettynyt Ruotsiin maavalintana, koska tein syksyllä nykyajan maisema-arkkitehtuuri -kurssilla seminaariesityksen Ruotsin maisema-arkkitehtuurista, ja olisin nyt halunnut tutustua johonkin aivan uuteen. Olen kuitenkin ehtinyt sopeutua ajatukseen ja huomannut, kuinka seminaarityö oli pelkkä pintaraapaisu siihen verrattuna, miten paljon syvemmälle me nyt menemmekään. Ruotsi on myös maisema-arkkitehtonisesti kekseliäs ja tasokas maa, josta voi löytää paljon uutta omaan osaamiseen.

Tavoitteenani on tällä kurssilla laajentaa ja syventää kokonaisvaltaista maisema-arkkitehtonista näkemystä ja osaamista. Aion perehtyä luentojen ja tehtävien lisäksi kirjallisuuden ja nettilähteiden avulla monipuolisesti Ruotsin maisemantekijöihin ja niihin vaikuttaneisiin olosuhteisiin. Haluan löytää maisemaan ja arkkitehtuuriin liittyvistä kulttuurisidonnaisuuksista vahvuuksia ja heikkouksia, pohtia Ruotsissa käytettyjen ratkaisujen sopivuutta Suomeen sekä suhteuttaa ruotsalaista maisema-arkkitehtuuria ja sen asemaa ja arvostusta Suomen vastaavaan verraten. Koska en ole aiemmin juurikaan toiminut Suomen oloista poikkeavassa ympäristössä lukuun ottamatta au-pair puolivuotista lukioikäisenä Iso-Britanniassa, kokemus on melko uusi. Au-pair vuotta viettäessäni minulla ei ollut mitään tietoa alalle tulemisesta, mutta kuvasin innokkaasti englantilaista maisemaa, tutkin paikallisia karttoja, retkeilin asfaltoiduilla ja mutkittelevilla kyläteillä, ja ihmettelin lyhyin välimatkoin toisistaan olevia siistejä pieniä maalaiskyliä kirkkoineen. Rakennettu maalaismaisema peltoineen jatkui loputtomiin eikä metsiä ja todellista luonnonmaisemaa kerta kaikkiaan ollut.

Kurssin ensimmäinen aiheeseen johdatteleva luento vahvistikin omia ennakkoajatuksia Ruotsin ja Suomen merkittävästä eroavaisuudesta. Mielestäni suomalaisia mutkattomammat, ennakkoluulottomammat ja kansainvälisemmät ruotsalaiset kykenevät lähestymään avoimemmin ja rohkeammin erilaisia ympäristöön ja kokonaisuuksiin kohdistuvia tarpeita. He vaativat enemmän ympäristöltään ja suhtautuvat uuteen myötämielisemmin kuin suomalaiset. Uskoisin, että Ruotsin pitkä historia sivistysmaana on yksi merkittävä tekijä heidän kokonaisvaltaisessa ja tavoitteellisessa arkkitehtuurissaan ja luontosuhteessaan. Samalla kun he osaavat arvostaa vanhaa, he osaavat myös luoda täysin uutta ja ennalta näkemätöntä. Vanhasta mieleeni tulee Drottningholm ja täysin uudesta esimerkiksi maailman ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto Tukholma. Me suomalaiset ammattilaiset häviämme heille hieman taidoissa, joita emme ehkä pääse samalla tavalla hiomaankaan kuin ruotsalaiset kollegat, mutta toisaalta oman kulttuurin ennakkoluuloisuuteen ja vaatimattomuuteen on vaikeampi vaikuttaa. Suomalaiset arvostavat enemmän taloudellisuutta ja tehokkuutta, ja kokevat usein tarpeettomaksi estetiikan ja visuaalisten kokonaisuuksien hallinnan. Se tarkoittaa sitä, että tyylimme ei pärjää ruotsalaiselle maiseman ja arkkitehtuurin kokonaisvaltaiselle hallinnalle. Samalla huomataan, miten ruotsalaiset suunnittelullaan kunnioittavat myös ihmisen tarpeita, kun taas suomalaiset kumartavat tehokkuuden ja taloudellisuuden alttarille.

Voin todeta, että alun haluttomuudesta olen siirtynyt innokkuuteen ja kiinnostukseen tietää enemmän Ruotsista. Elämäni ensimmäinen blogipostaus on nyt myös onnellisesti lopussa.