Tunnepolitiikkaa!

Tunnepolitiikkaa on Emotion in Politics -tutkimusprojektini blogi, jossa kerrotaan projektin tutkimuksesta, sen taustoista ja aikanaan myös tuloksista. Varsinainen julkaisutoiminta tapahtuu tietysti tieteellisillä foorumeilla, mutta tämän blogin kautta yritän tuoda mukaan käytännöllistä ja yhteiskunnallista näkökulmaa: mitä tutkimusaiheeni, sen teoriat ja tutkimustulokset merkitsevät (mikäli ovat oikeassa) politiikalle ja yhteiskunnalle Suomessa ja muualla? Samalla pyrin selvittämään tieteellistä ajattelua ja tieteellistä lähtökohtaa politiikassa vaikuttavien prosessien tutkimukseen, joka on jo sinänsä tunteita herättävää – osin jo lähtökohdistaan, mutta varsinkin kun esitetään selityksiä ihmisten käyttäytymiselle, jonka ihmiset itse käsittävät täysin eri tavalla omista näkökulmistaan.

“Tunnepolitiikkaa” -nimi tulee tutkimukseni lähtökohdista: olen emootiopsykologi, eli tutkin emootioita (~tunteita, ks. seuraava postaus) ja emootioperäisiä mielen prosesseja. Tämänhetkinen projektini, joka aloittaa tutkimukseni politiikan alalla, keskittyy erityisesti moraalisuuteen sekä ulkonäön arviointiin ja siihen kuinka ne vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen. Miksi näihin kahteen, ja mitä niillä on tekemistä tunteiden kanssa? Siitä lisää seuraavassa blogauksessani!

– J Matias Kivikangas

Posted by Matias Kivikangas

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *