Townhouse? -seminaari 10.6.2014

Townhouse?-seminaari

Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin järjestämässä Townhouse? –seminaarissa käsiteltiin kokemuksia townhouse-talotyypin jalkauttamisesta suomalaiseen asuntorakentamiseen kaavoituksen ja kaupunkirakenteen näkökulmista sekä etsittiin syitä tyypin hitaaseen kotiutumiseen pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen.

Kohtuuhintaisuuden lisäksi kaavoituksen ja käytännön toteutukseen osallistuneiden osanottajien puheenvuoroissa todettiin pienimittakaavaisen ja yksilöllisen asuntotuotannon käynnistyksen edellytyksenä olevan mm. toteutusmuotojen ja –tarpeiden kehittäminen sekä uusien toimijoiden ja innovaatioiden tarve.

Seminaariesitykset:

http://energyefficiency.aalto.fi/en/research/townhouse/news/seminar/

 

 

Posted by Anne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *