Aalto Townhouse loppuraportti osa 1

Kotina suomalainen townhouse. Lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.

Habitat Components – Townhouse -hankkeen loppuraportti kertoo townhouse-talotyypin kehittämistä ja sen suhteesta asumisen ajankohtaisiin teemoihin. Asukasnäkökulman merkitystä painottavat tulokset kertovat townhouse-talotyypin ja sen konseptoinnin monista mahdollisuuksista. Townhouse taipuu moneksi ja sillä voi olla keskeinen rooli kaupunkirakenteessa.

Raportti esittelee townhouse-talotyypin lähtökohtia ja sen eurooppalaisia juuria, sekä tutkimushankkeen eri vaiheissa kertyneitä havaintoja ja tuloksia suomalaisen townhouse-talotyypin mahdollisuuksista. Townhouse-talotyypin perusmallien ja kortteliratkaisujen avulla raportissa muutetaan toiminnalliseen ja fyysiseen muotoon sitä tietoa, jonka tutkimuksen eri osat ovat tuottaneet. Siten tämä raportti kokoaa hankkeen aikana kertyneen tiedon kaavoitusta ja maankäyttöä, konseptointia ja jatkotutkimusta taustoittavaksi ja tukevaksi tiedoksi. Townhouse-talotyypin tutkimuksessa saadut tulokset tarjoavat tietoa typologisten yhdistelmien ja muiden talotyyppien, kuten pienkerrostalon kehittelyyn.

Loppuraportin lataat tästä

 

Posted by Eija

Comments are closed.