ENVI-kysely 2015

Energia- ja ympäristöasennekysely “Envi” toteutettiin vuonna 2015 täydentämään edellisvuonna toteutettua Suomalainen Unelmakoti -kyselyä. Kyselyssä selvitettiin pääkaupunkiseudun asukkaiden asenteita asumisen ympäristökysymyksiin.

Envin tulosten mukaan energia- ja ympäristöasiat kiinnostavat asukkaita enenevissä määrin. Yhä useampi toivoo huomiota kiinnitettävän rakennusten koko elinkaareen. Erityisesti townhouse-myönteiset kokevat energiakysymykset keskimääräistä tärkeämpinä asunnon valintakriteerinä.

Asumisen valinnoissa kustannukset sanelevat asukkaiden mahdollisuuksia; hankintakustannusten ohella kuukausittaiset asumiskustannukset on keskeinen asumisen valintoja määräävä tekijä. Tämän jälkeen tärkeimmiksi nousevat asunnon pohjaratkaisu ja valoisuus sekä se, että asunto mahdollistaisi asukkailleen heidän elämäntavan mukaisen asumisen. Nuorempia vastaajia kiinnostaa asunnon muuntuvuus eri elämäntilanteisiin, seniori-ikäisiä asunnon esteettömyys. Osalla asukkaista korostuu toive autottomaan asumiseen – tällöin myös palvelutoiveet ovat keskiössä.

Tutkimuksen tulokset on raportoitu kahdessa osassa:

Osa 1: Ympäristöasenteet

Osa2: Asumisen valinnat

Klikkaa nimeä ja linkki raporttiin avautuu!

Posted by Eija

Comments are closed.