Townhouse kiinnostaa!

Uusi suomalainen unelmakoti? -tutkimusraporttimme on vihdoin julkaistu. Löydät raportin tästä! Townhouse-tutkimus on ollut meille tutkijoille ainutlaatuinen kokemus. Mutta sitäkin ainutlaatuisemmaksi uskomme tulevaisuuden townhouse-asumisen mahdollisuudet.

Townhouse kiinnostaa enemmistöä. Pääkaupunkilaisista verkkopanelisteista 56 % ja Helsingin kaupungilta tonttia hakeneista vastaajista peräti 72 % koki townhouse-talotyypin itseään kiinnostavaksi. Kiinnostus jakautui tasaisesti eri kotitaloustyypeissä ja myös jokaisessa ikäryhmässä oli kiinnostusta townhouse-asumiseen.

Ne, jotka kokevat townhouse-talotyypin kiinnostavaksi, suhtautuvat ennakkoluulottomasti mutta myös vaativasti asumiseen. Townhouse-kiinnostuneet asettavat vaatimuksia arjen sujuvuudelle. Keittiön sijainti, ruokailutilan ja ulkoterassin liittyminen toisiinsa, arjessa toimiva eteistila sekä harrastevälineille suunnitellut ratkaisut ovat esimerkkejä asioista, jotka korostuivat niin kyselyssä kuin sitä seuranneissa työpajoissa.

Samalla korostui, että asumisen tutkimusta hyödyttää monen eri menetelmän käyttäminen samassa hankkeessa. Kyselyssämme esimerkiksi pienelle etupihalle ei juurikaan kiinnostusta löytynyt, mutta pelimenetelmää hyödyntäneissä työpajoissa etupihan merkitys huomattiin hyvinkin suureksi.

Pelillisten työpajojen anti oli kauttaaltaan merkittävä: työpajoissa syvennettiin kyselyn esiin nostamia, yllättäviäkin teemoja. Esimerkiksi yhteistilat on asia, joka harvoin liitetään pientaloasumiseen. Kuitenkin townhouse-asumiseen yhteistilat, kuten asukastalo ja korttelipiha, voivat tuoda asumiseen uuden ulottuvuuden. Oleelliseksi huomattiin se, että privaatimpaa asumista suosivat käyttäisivät tiloja eri perustein kuin yhteisöllisemmin suuntautuneet, mutta esimerkiksi yhteinen hyötypuutarha omenapuineen ja marjapensaineen kiinnostaisi molempia asukastyyppejä.

Erityisen kiinnostaviksi hanke osoitti townhouse-talon ulkotilat. Missä muussa kaupunkiasumisen mallissa mahdollistuvat erilaiset ulkotilat, vaikka talon joka kerrokseen? Asukkaiden persoonallisuutta ilmentävä etupiha, yksityinen takapiha, välikerrosten parvekkeet sekä kattoterassi joogatemppeleineen ovat mahdolliset townhouse-asumisessa.

Kaiken kaikkiaan townhouse osoittautui tutkimushankkeen varrella talotyypiksi, joka herättää asukkaat pohtimaan niin arjen tarpeita kuin elinkaariasumista, asunnon muokkautumista muuttuviin elämäntilanteisiin. Townhouse todisti olevansa mahdollisuuksia täynnä!

 

Posted by Eija

This entry was posted in Ajankohtaista, Finnish Dream Home and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *