Townhouse työpajat innostivat!

Finnish Dream Home-tutkimukseen kuuluva Townhouse-kysely toteutettiin alkuvuodesta 2014, jolloin kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin samalla halukkuutta osallistua myöhemmin järjestettäviin työpajoihin.

Työpajat järjestettiin Helsingin Narinkkatorilla, kaupunkisuunnitteuviraston näyttelytila Laiturissa yhteensä seitsemänä päivänä. Työpajoissa työskenneltiiin 2-3 asukkaan pienryhmissä, yhteensä yhdessä työpajassa oli 6-16 osallistujaa.

Työpajoissa ei ollut tavoitteena tehdä valmiita suunnitelmia, täytyyhän arkkitehdeillekin jättää jotakin. Tosin – monen työpajan päätteeksi me suunnittelijat saimme todeta olevamme melko tarpeettomia, niin innostavia ja kekseliäitä työpajasuunnitelmista kehkeytyi 2,5 tunnin työpajasession aikana.

Työpajat oli jaettu teemoihin. Välillä keskityttiin katutason asumiseen ja mietittiin sisäänkäyntien ja pihajärjestelyjen toimivuutta. Toisena kertana liitettiin mukaan yhetsipihan mahdollisuudet, kolmantena pohdittiin townhouse-asunnon toimivuutta asumisen arjessa. Jokaista työpajaa ohjeisti tietty teema ja siihen mitoitetut tehtävät. Työryhmiä fasilitoivat kolme tutkija-suunnittelijaa, Anne, Eija ja Tina, sekä  työpajamentelmiin tutustuneet arkkitehtiopiskelijat Emma, Reko ja Ulpu.

Työpajat toivat lisää ideoita ja ymmärrystä townhouse mahdollisuuksiin sekä myös niin sanottuihin kipupisteisiin. Erityisesti piha-alueet houkuttelevat ja innostavat. Vaikka townhouse on melko lähellä rivitaloa, voi townhouse tarjota etenkin pihojen käyttöön enemmän mahdollisuuksia. Townhouse-pihat saattavat olla suurempia, yksityisempiä ja toiminnoiltaan rivitalopihoja monipuolisempia. Ja yhteispihoihin yhdistettynä mahdollisuudet vaikuttavat olevan melkeinpä rajattomia!

Työpajojen anti tullaan avaamaan kattavasti loppukesästä 2015 ilmestyvään raporttiin.

Posted by Eija

This entry was posted in Ajankohtaista, Finnish Dream Home. Bookmark the permalink.

One Response to Townhouse työpajat innostivat!

  1. Anne says:

    Tervetuloa tutustumaan townhouse-tutkimuksiin Kaupunkisuunnittelumessuille 13.-18.2015!
    Lisäinfoa sivun vasemmassa laidassa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *