Kirjoittajasta

Teemu Leinonen Aalto people palvelussa.

Teemu Leinonen kotisivu

Posted by Teemu

One Response to Kirjoittajasta

 1. Ämna Khawaja says:

  Hei,
  Epätoivoissani yritän selvittää teoksen Kehittämistutkimus opetusalalla erään artikkelin sivunumeroita. Graduni palautus on huomenna ja olen unohtanut merkitä nuo sivunumerot ylös. Onko sinulla mahdollista tarkistaa sivunumerot artikkeliin

  Aksela, M. & Pernaa, J. (2013). Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusme-netelmänä. Teoksessa J. Pernaa (toim.), Kehittämistutkimus opetusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus.

  Helkasta kaikki kirjat ovat lainassa ensi kuuhun asti.

  Kiitos tuhannesti avusta!

  Ystävällisin terveisin,

  Amna Khawaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *