Lukion ja ammattioppilaitosten oppikirjat Creative Commons lisensseillä?

Yleisradio raportoi juuri, että hallitus on luvannut ilmaiset oppikirjat lukiolaisille ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville.

Päätös on seurausta siitä, että oppivelvollisuutta pidennetään vuodella nykyisestä 16 ikävuodesta 17:ään. Oppivelvollisuuden alainen koulutus pitää olla osallistujille maksutonta. Näin ollen myös lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien kirjat ensimmäiseltä vuodelta maksetaan jatkossa yhteisistä varoistamme.

Miten tämä hankinta sitten kannattaisi tehdä kustannustehokkaimmin, oppimista ja opetusta parhaiten edistäen?

Ville Oksanen ehti jo Facebookissa tuoreeltaan ehdottamaan kirjojen kilpailuttamista niin, että ne tulisi olla saatavilla myös e-kirjoina ja lisensoitu avoimella lisenssillä (creative commons).

Näin toimien emme maksaisi kirjojen tekijöille kirjojen kopioista lainkaan tai vain siltä osin kun kouluilla olisi omia määrärahoja niitä paperille painettuna ostaa. Tietenkin jokainen lukiolainen ja ammattioppilaitoksessa opiskeleva voisi itselleen myös kirjan paperilla ostaa jos näin haluaisi tehdä. Periaate kuitenkin olisi, että yhteisistä varoistamme maksaisimme jatkossa oppikirjojen tuotannosta, emme niiden kopioinnista. Näiden käyttäjilleen ilmaisten kirjojen ensisijainen jakelutapa olisi e-kirja.

Miksi?

(1) Olettaisin, että kokonaiskustannus muodostuisi tällä tavalla hankittuna edullisemmaksi kuin perinteisesti hankitut oppikirjat. Aluksi tämä varmasti kirpaisisi mutta jatkossa tämä toisi merkittäviä säästöjä.

(2) Kansakuntamme yleisen sivistystason nostamiseksi (anteeksi tämä Snellmanilainen kieli) olisi kiistattomasti hyödyllistä jos jokaisen suomalaisen saatavilla olisi helposti laadukasta sekä yleissivistävää (lukio) että ammatillista oppimateriaalia (ammattioppilaitokset).

(3) Tämä muutos veisin suomalaista (*tieto*)yhteiskuntaa eteenpäin melkoisen harppauksen. Myös kansainvälisesti tämä olisi uraauurtavaa — jotakin sellaista jota monet näissä asioissa edistykselliset tahot ja maat ovat yrittäneet tehdä mutta ovat kompastuneet (yleensä poliittisen järjestelmänsä korruptoituneisuuteen).

(4) Tässä asiassa voisimme vielä voittaa Ruotsin. Olla edistyksellisiä.

Miten tämä sitten toteutettaisiin?

(1) Ministeriön tulisi vaatia, että kirjojen tulee olla saatavilla PDF-tiedostoina Internet-verkossa. Tämä on erittäin käytännöllinen ratkaisu. PDF on avoin standardi. PDF-tiedostoja voi lukea nyt ja tulevaisuudessa kaikilla mahdollisia päätelaitteilla tietokoneista, tabletteihin ja älypuhelimiin. Tällä tavalla kirjojen saatavuus, varsinkin tässä ikäryhmässä, olisi täydet 100%. PDF-tiedostojen saavutettavuus, silloin kun ne on tehty oikein, on myös melko hyvä. Niitä voivat käyttää myös esimerkiksi näkövammaiset. Nykyisin kaikki painotuotteet ovat myös jo jossakin vaiheessa tuotantoprosessia PDF-tiedostomuodossa. Tällä tavalla (vanhojen) kirjojen tuottaminen tähän jakeluun ei toisi lisäkustannuksia.

(2) Kirjojen tulisi olla lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Sopivin lisenssi olisi Wikipediankin käyttämä CC-BY-SA joka sallii aineiston muokkaamisen kunhan lisenssiä ei muuteta. Tällä tavalla kirjojen tekijät voisivat hyödyntää toistensa tuotoksia ja parannella niitä.

(3) Tärkeää olisi, että kirjojen tekijät edelleen kilpailisivat tuotteillaan opettajista ja opiskelijoista. Tämä kilpailu nimittäin edistää oppikirjojen laatua kun valinnan tekee tuotetta käyttävä asiakas, komitean sijaan (tämäkin ajatus taitaa olla alunperin Snellmanilta). Näin ollen kirjoista tulisi ehkä maksaa käytön mukaan. Jos tuote löytää käyttäjiä niin sitten siitä maksettaisiin. Yksi ratkaisu voisi olla, että opettajien tulisi raportoida mitä kirjaa he opetuksessaan käyttävät ja ministeriö tilittäisi tämän perusteella kirjan tekijöille jotakin.

Suomessa on ollut vuosia tutkimushankkeita joissa on kokeiltu erilaisia avoimien oppimateriaalien tuotantomalleja. Itsekin olen tehnyt tutkimusta tästä aiheesta LeMill-palvelun parissa. Viime vuosina olen vakuuttunut, että nykyisten oppikirjojen näköiset ja tuntuiset e-kirjat PDF-tiedostoina ovat ensimmäinen askel kohti digitaalisia oppimateriaaleja, ainakin meidän formaalin koulujärjestelmän piirissä. PDF-tiedotona jaeltavat e-kirjat ovat riittävän lähellä sitä mitä kouluissa on totuttu käyttämään. Harppaus ei ole liian suuri. Tästä saatavat edut ovat kuitenkin merkittäviä. PDF e-oppikrjojen tuottamisessakin meillä on suomessa aivan poikkeuksellista osaamista. Avoinoppikirja.fi on tällä kentällä yksi kiinnostavimmista toimijoista. Uskoisin, että tältä alueelta voisi löytyä myös niitä kaipaamiamme koulutusvientituotteita.

Posted by Teemu

This entry was posted in opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Bookmark the permalink.

5 Responses to Lukion ja ammattioppilaitosten oppikirjat Creative Commons lisensseillä?

 1. Katri says:

  Hyvä täydennys Elias. Kiitos. En vain osaa ajatella, että nettiä tehtäisiin pdf:llä ja haluaisin uskoa, että oppikirjoja ei tarvitse niin pienin askelin kehittää. Älä luovu Teemu toivosta, kymmenen vuotta on pitkä rupeama ja nyt viimein aika taitaisi olla kypsä.

 2. Teemu says:

  Elias. Minusta keskustelu siitä mitä PDF:ällä voi tehdä ja mitä ei on nyt aika turha. Juuri tällaista teknologiavetoisuutta suunnittelussa tulisi nyt välttää, olla käytännöllinen ja keskittyä olennaiseen.

  Jos haemme aidosti hyötyjä opetukselle ja oppimiselle (kustannusalan ja metsäteollisuuden sijaan) olisi järkevää tuottaa kaikki oppikirjat PDF:inä kaikille, nyt ja vieläpä mahdollisimman paljon samannäköisenä kuin paperille painettu kirja.

 3. Elias Aarnio says:

  Katri puhuu asiaa mutta oikoo vähän mutkia liiaksi. PDF-speksi on versiosta 1.7 alkaen mahdollistanut videon käytön PDF-dokumentissa.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

  Moni muukin PDF:n ominaisuus on jäänyt hyvin vähälle käytölle. PDF on mainettaan parempi jos sen ominaisuuksia hyödynnettäisiin laajemmin.

  Katrin kritiikin kovasta ytimestä olen kuitenkin samaa mieltä: PDF ei täytä yhtä avoimen lisensoinnin olennaista piirrettä, uudelleenkäytettävyyttä. Samoin kuin ohjelmistopuolella lähdekoodi on välttämätön edellytys ohjelman muuttamiselle, sisällöissäkin pitäisi sisällön olla saatavissa olla PDF-tiedostoa simppelimmässä formaatissa jotta uudelleenkäyttö, edes palastelu olisi mahdollisimman helppoa.

 4. Teemu says:

  Katri. Kiitos kommentista.

  Kuten tuossa jutussanikin kirjoitan olen tutkinut avoimien oppimateriaalien tuotantoa yli kymmen vuotta. Tähän tutkimustietoon perustuen uskallan esittää väitteen, että oikea ensimmäinen askel kohti digitaalisia oppimateriaaleja on PDF e-oppikirjat.

  Olen kanssasi samaa mieltä melkein kaikesta mitä kirjoitat. Järkevää olisi tehdä avointa verkkosisältöä (HTML, HTML5) joka nykyisin mahdollistaa niin multimedian kuin jo työpöytäohjelmistoista tutun interaktiivisuudenkin. Olen kuitenkin yrittänyt edistää tätä siis yli kymmenen vuotta siinä onnistumatta.

  Päätelmäni on, että koulutusjärjestelmämme, koulut ja opettajat noin pääsääntöisesti (siis massana) eivät ole (vielä) valmiita tähän. Siirtymä multimodaalisiin, hyperlinkitettyyihin, fragemtoituneisiin, pelillisiin ja muokattaviin oppimateriaaleihin on opettajaille liian haastava. Lineaarisiin oppikirjoihin perustuva opetus on niin syvällä järjestelmämme DNA:ssa (jos tällainen merafora sallitaan), että sitä ei kovin nopeasti muuteta. PDF:änä jaeltavista e-oppikirjoista kuitenkin saataisiin niin merkittäviä hyötyjä, että se kannattaisi tehdä.

  Olen myös kyllästynyt oppikirjakustantajien vuosia kestäneeseen valitukseen, että kun oppimateriaaleja digitalisoidaan se ei voi tapahtua siirtämällä perinteinen oppikirja verkkoon. En ole keksinyt tämän väitteen taustalta muut selitystä kuin, että kustantajat edelleen haluavat myydä oppikirjat vuosittain paperilla ja sen päälle digitaalisia lisämateriaaleja. Tästä ei puolestaan noin opetuksen ja oppimisen näkökulmasta ole mitään erityistä hyötyä.

  Yhteisien varojen järjevästä käytöstä kiinnostuneena haluaisinkin nähdä, että oppikirjoihin käytettävä raha vähenisi koska ne jaeltaisiin e-kirjoina ja avoimella lisenssillä ja tästä vapautuvat rahat käytettäisiin esimerkiksi sinun ja yrityksesi tuottamien opetukseen ja oppimiseen suunniteltujen verkkoyhteisöpalveluiden ja tiedonrakentelun ympäristöjen hankintaan sekä niihin aidosti inteaktiivisten opimateriaalien hankintaan. Tämä PDF e-oppikirja on siis ensimmäinen askel oikeaan suuntaan ja jonkinlainen “baseline” joka takaa laadukkaan, vaikkakin aika perinteisen, opetuksen kaikille.

  – Teemu

 5. Minusta PDF ei ole oikea tiedostomuoto nettiin. Se on konservatiivinen kaiku 90-luvulta, joka useimmissa tapauksissa kannattaisi unohtaa kokonaan. Se kangistaa sisällön passiivisiksi pysähtyneiksi sivuiksi, ei mahdollista liikkuvaa kuvaa, ei tiedon suodattamista ja lajittelua, saati yhdessä muokkausta, vaikka alkuperäinen tekijä sellaisen saattaisi haluta salliakin.

  PDF paketoi kokonaisuudet liian valmiiksi paketeiksi, joilloin eri PDF-tiedostojen sisältöjen yhdistelystä tulee lähes mahdotonta. Se ohjaa helposti myös tulostamaan, koska sisältöä ei pystytä tarjoamaan niin fiksusti kuin jos kyse olisi taitetusta www-sisällöstä ja datasta, jolle saa annettua sellaiset kehykset kuin tarvitsee.

  Kun sähköisiä sisältöjä tehdään, ne kannattaa tehdä lähtökohtaisesti responsiivisen www-designin näkökulmasta. Jos se ei onnistu, niin kansallisessa hankkeessa ja laissa sisältöä kannattaisi ajatella paloina, joista voidaan koota uutta. Minusta vähimmäisvaatimus olisi edellyttää, että verorahoilla kustannettu CC-lisensoitu sisältö tarjoaisi avoimen rajapinnan dataan. Toki siinä sivussa voi olla kaipaamasi PDF, mutta ei niin, että se olisi pääasiallinen muoto, jota netissä kannattaisi edellyttää.

  Olet mielestäni muuten oikealla asialla. PDF:n vaatiminen vain tekisi meistä perinteisen printtipuolen vankeja pitkäksi aikaa (vanha formaatti sellaisenaan nettiin). Uskon, että vaatimasi tiedostomuoto vaikeuttaisi oppisisältöjen monipuolista hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa (vrt. CC remix), vaikka ensimmäisenä ajatuksena voikin tuntua, että se olisi lukijalle helpoin tie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *