Miten Wikipediaa tulisi lukea (ja kirjoittaa) opiskelijoiden kanssa?

Kirjoitin englanninkieliseen blogiini pienen jutun otsikolla Reading Wikipedia with students. Koska aihe on tärkeä ja koskee niin yliopisto-opetusta kuin koulujakin ajattelin kirjoittaa aiheesta lyhyesti myös suomeksi.

Opiskelijat, koululaiset ja heidän opettajansa käyttävät runsaasti Wikipediaa päivittäisessä työssään. Yleisimmin Wikipediaa käytetään pienten faktatietojen tarkistamiseen sekä yleiskuvan saamiseksi jostakin laajemmasta aihekokonaisuudesta. Näinhän tietenkin tietosanakirjaa tuleekin käyttää.

Koska Wikipedia on vapaa tietosanakirja, jota kuka tahansa voi muokata, tulee sitä kuitenkin lukea erityisellä tavalla. Artikkeleita lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen asiaan jotka löytyvät jokaisesta artikkelista. Tällä tavalla lukija voi itse arvioida artikkelin tietojen luotettavuutta.

    1. Lähteet – jokaisen artikkelin lopusta, sivun alareunasta, löytyy lista lähteistä joihin perustuen artikkeli on kirjoitettu. Jos lähteitä ei ole tai ne näyttävät muuten epäilyttäviltä kannattaa pohtia onko artikkeli luotettava vai ei. Usein lähdeluettelossa mainituissa lähteissä on myös linkki varsinaiseen lähteeseen. Linkkiä kannattaa klikata ja lukea itse mitä kyseisessä lähteessä asiasta sanotaan
    2. Keskustelu — jokaisen artikkelisivun yläreunasta löytyy välilehti jossa lukee “Keskustelu”. Klikkaamalla välilehtiä saa näkyviin artikkelia kirjoittaneiden ihmisten käymää keskustelua kyseisestä artikkelista. Usein Keskustelu-sivulla pohditaan miten aiheesta tulisi kirjoittaa ja millaisia lähteitä tulisi käyttää. Joidenkin aiheiden kohdalla keskustelu voi olla hyvinkin kiihkeää ja vilkasta. Keskustelustakin voi vetää johtopäätöksiä myös varsinaisen artikkelin tiedoista.
    3. Näytä historia — jokaisen artikkelin yläreunasta löytyy myös Näytä historia -välilehti. Tämän välilehden alta löytyy kaikki kyseiseen artikkeliin tehdyt muutokset. Perussääntönä voi pitää, että mitä useampi artikkelia on muokannut sen parempi. Yleensä artikkelien laatu paranee ajan kanssa.

Tarkistamalla artikkelissa käytetyt lähteet,sekä artikkelista käydyn keskustelun ja muokkaushistorian saa yleensä hyvän kuvan artikkelin luotettavuudesta. Mielestäni Wikipedian lukemisen opettaminen tällä tavalla tulisi olla osa peruskoulun mediakasvatusta. Myös yliopistoissa olisi syytä kerrata edellä esitetty opintojen alkuvaiheessa ja uudelleen esimerkiksi seminaarissa tai akateemisen kirjoittamisen kurssilla opinnäytetyön tekemisen yhteydessä.

Toinen aihe jota käsittelin em. englanninkielisessä blogi-kirjoituksessani liittyi Wikipedian käyttöön kouluprojekteissa, esseissä, artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja opinnäytetöissä. Tähänkin löytyy melko yksinkertainen sääntö: Wikipedia ei ole tutkimustyöhön soveltuva lähde tai ts. sitä saa ja kannattaakin käyttää, mutta oikealla tavalla — ei niin, että lähdeluettelosta löytyy viitteitä Wikipedia-artikkeleihin.

Miksi? Kuten edellä kirjoitin Wikipedia artikkelit perustuvat lähteisiin. Wikipedia on pääosin niin sanottu tertiäärilähde, eli teossa jossa oleva tieto perustuu sekundääri lähteisiin. Oikea tapa käyttää Wikipedia koulu- ja opiskelutyössä onkin tutustua johonkin aihepiiriin ensin Wikipedian avulla ja sitten seurata artikkelissa olevia lähteitä (jos ne näyttävät hyviltä ja luotettavilta) alkuperäisemmän tiedon pariin.

Opettajien puolestaan tulisi töitä tarkistaessaan käydä, ainakin epäilyksien herätessä, katsomassa aihepiiriin liittyviä artikkeleita Wikipediasta. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen ovatko Wikipediassa käytetyt lähteet ainoita lähteitä joita opiskelija työssään käyttää. Opinnäytetyössä pelkät Wikipediasta löytyvät lähteet eivät ole riittävä katsaus aihepiiristä kirjoitettuun. Tutkimusta tehtäessä tulisi käyttää useita lähteitä ja vertailla niitä. Samalla kannattaa katsoa, ettei opiskelija ole kopioinut suoria osia Wikipedia-artikkeleista.

Entä miten Wikipedia-artikkeleita sitten tulisi kirjoittaa? Kirjoittaminen onnistuu oikein hyvin jos tietää edellä esitetyn: Lähteitä tulee käyttää, virheistä ja eriävistä näkökulmista voi keskustella Keskustelu-sivulla. Jotta oma muokkaushistoria ja osallistuminen muutenkin Wikipedian kehittelyyn tallentuisi, kannattaa Wikipediaan luoda tunnus (ilman tunnustakin artikkeleita toki voi muokata). Ai niin. Muokkaaminen tapahtuu tietenkin klikkaamalla Muokkaa -välilehteä.

Kolmas aihe jota pohdin tuossa blogi-kirjoituksessa liittyi mielekkäiden opiskelutehtävien antoon ja Wikipedian käyttöön niissä. Jo peruskoulussa olisi hyvä ohjata opiskelijoita käyttämään alkuperäisempiä lähteitä kuin tietosanakirjoja ja oppikirjoja. Myös aivan oman tiedon tuottamista tekemällä pieniä (tieteellisiä) kokeita kannattaisi harjoitella. Tekemällä oppii. Toisaalta omia kokeita parempia monissa aiheissa ovat ns. ajatuskokeet, itse keksityt selitykset eli hypoteesit. Niiden oikeudellisuutta tai virheellisyyttä voi sitten taas tutkia erilaisten lähdeteoksien avulla. Tähän taas Wikipedia on mitä mainioin väline.

Posted by Teemu

This entry was posted in opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *