Kirja: Kehittämistutkimus opetusalalla

Kehittämistutkimus opetusalalla kansiTänään posti toi tekijäkappaleita Johannes Pernaan toimittamasta Kehittämistutkimus opetusalalla kirjasta. Kirja esittelee opetusalalla ja kasvatustieteissä viime vuosina yleistyneen kehittämistutkimuksen (design experiments, design-based research, design research) teoreettista taustaa ja sen soveltamista käytännön tutkimus- ja kehittämistyössä.

Kirja koostuu kymmenestä artikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa Johannes Pernaa käsittelee kehittämistutkimuksen menetelmän teoriataustaa. Toisessa artikkelissa Pernaa pohtii yhdessä Maija Akselan kanssa kehittämistutkimuksen mahdollisuuksia opetuksellisten innovaatioiden kehittämisessä.

Kalle Juutti ja Jari Lavonen kirjoittavat opettajien roolista kehittämistutkimuksen eri vaiheissa. Mauri Åhlberg pohtii artikkelissaan kehittämistutkimuksessa käytettäviä uusi tiedonhankinnan välineitä, kehittämiseen ja oppimiseen liittyviä arvokysymyksiä sekä käsitekarttamenetelmän käyttöä. Jarkko Lampiselkä kirjoittaa luokanopettajakoulutuksen kemian didaktiikan peruskurssin kehittämisestä. Fysiikan opetuksen tutkimusta ja kehittämistä käsitellään puolestaan Antti Rissasen kirjoittamassa artikkelissa. Tiina Korhonen kuvaa kehittämistutkimuksen käyttöä kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Kirjan kahdessa viimeisessä artikkelissa Maija Aksela ja Johanne Pernaa sekä Veli-Matti Vesterinen ja Maija Aksela esittelevät kehittämistutkimuksen käyttöä pro gradu-tutkielman tutkimusmenetelmänä ja väitöskirjatutkimuksen lähestymistapana.

Omassa artikkelissani, Muotoilututkimus: tutkimusta, kehittämistä ja prototyyppejä esittelen taiteen, käsityön ja muotoilu kentällä tehtävää muotoilututkimusta jossa tuotekonseptien ja prototyyppien kehittely limittyy muuhun tutkimustyöhön ja jossa tutkimustyössä kehitetyt prototyypit ovat olennainen osa tutkimustyön tuloksia ja siinä esitettävää argumentaatiota.
Tutkimukseen perustuva muotoiluprosessi
Artikkelissani kuvailen tutkimukseen perustuvan muotoiluprosessin (kts. kuva yllä), jossa edetään sekä iteratiivisesti että samanaikaisesti painotuksia muuttaen suunnittelumaiseman tutkimuksesta osallistavan suunnittelun sekä tuote- ja palvelusuunnittelun vaiheiden kautta kohti prototyyppien rakentelua. Tämän lisäksi esitän miten em. tutkimukseen perustuva muotoiluprosessi on kirkastunut Future Learning Environment, MobilED ja LeMill tuotteiden ja palveluiden kehitystyön yhteydessä.

Kahlasin tänään kirjan kannesta kanteen ja olen vakuuttunut sen hyödyllisyydestä koulutuksen ja opetuksen kehittämisen parissa työskenteleville. Kirja on myös ensimmäinen aihetta tällä laajuudella suomenkielellä käsittelevä kirja joten uskon sille löytyvän käyttöä myös opiskelijoille, erityisesti opinnäytetyön teossa. Toisaalta kehittämistutkimus ei sinällään rajaudu opetusalaan vaan sitä voidaan soveltaen käyttää myös monenlaisten muiden palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut kirjasta voit tilata sitä 15% alennuksella tältä sivulta (minä saan näin myydyistä kirjoista 5%). Sivulla klikkaa kirjan otsikkoa ja päädyt verkkokauppaan jossa alennettu hinta on jo valmiina valikossa. Kirja löytyy myös meidän ns. laitoskirjastosta, Aalto-ARTs, Medialaboratorion 3. kerros ja toki sitä minultakin lainaksi saa.

Posted by Teemu

This entry was posted in opetus, tutkimus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Bookmark the permalink.

One Response to Kirja: Kehittämistutkimus opetusalalla

  1. Pingback: Recent publications, conferences and workshops - LeGroupLeGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *