Ympäristöestetiikan rooli maisema-arkkitehdin tehtäväkentässä

22.11.2021

Arkkitehti- lehti

Pekka Halme

Ympäristöestetiikan tehtävä yleisesti ottaen on erityisesti luonnon esteettinen arvottaminen ja jonkin kohteen, esimerkiksi maiseman, arvottaminen kauniina. Koska maisema-arkkitehtuuri jo itse terminä kytkeytyy vahvasti ympäristön esteettiseen olemukseen ja sen piirteisiin, voidaan ympäristöestetiikka liittää luonnollisesti osaksi maisema-arkkitehdin perusosaamista.

Luonnon esteettinen arvottaminen toimii lähtökohtana monelle suunnitteluprojektille ja sen konseptille. Maisema ei ikinä ole tyhjä paperi, joten arviointi maiseman jatkuvuuden kannalta on yksi keskeisimpiä suunnittelutehtävän vaiheita, myös esteettisestä näkökulmasta. Ympäristöestetiikka tarjoaa työkalun sisäistää suunnittelualueen maisemaa ja hahmottaa, mitkä sen piirteet ovat erityisen vaalittavia ja mitkä piirteet ovat mahdollisia häiriötekijöitä.

On kuitenki syytä tarkastella ympäristöestetiikkaa suhteessa maisema-arkkithedin tehtäväkenttää myös kriittisesti. Ympäristöestetiikan ehkä suurimpia puutteita on se, että siinä ei tarkastella prosessia yhtä suuressa arvossa kuin juuri tietyllä hetkellä nähtävää kohdetta. Maisema-arkkitehdin ydinosaamiseen kuuluu tunnistaa maiseman historia, nykytila ja tulevaisuus ja ymmärtää niihin vaikuttavat ihmisen ja luonnon toiminta ja prosessit.

Ympäristöestetiikan ja maiseman ymmärtäminen prosessina voivat yhdessä muodostaa herkullisen pohjan suunnitella ja kehittää maisemaa. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että käyttämättömissä ja hylätyissä paikoissa voidaan nykyisestä ilmeestä huolimatta nähdä jotain kaunista ja tuloksena unelmoida entistä radikaalimmin, esimerkkinä High Line, NYC. Jos maisema-arkkitehdin työssä on jotain taikuutta, se on taikuutta riskeerata kaikki unelman vuoksi, jota kukaan muu ei pysty näkemään paitsi sinä.