Osaamistavoitteista oppimisstrategiaksi

14.9.2021

Ilmoittautumista varten nähtäviä kurssikuvauksia luettaessa ymmärsin, että tämä kurssi olisi hyvä, ellei jopa välttämätön maisema-arkkitehdin tutkintoni kannalta. Kurssin tavoitteista monet vaikuttivat oikeastaan melko haastavilta, oman mukavuusalueen ulkopuolella olevilta kokonaisuuksilta. Paras itsensä kehittäminen kuitenkin usein tapahtuu juuri mukavuusalueen ulkopuolella. Kurssille oli paljon hakijoita ja olin iloinen, että pääsin mukaan.

Kurssin tavoitteissa ensimmäisenä määritellään, että opiskelija perehtyy taideteoksen merkitykseen, tulkintaan ja arvosteluun liittyviin kysymyksiin maisema-arkkitehtuurissa. Omalla kohdallani tämä tarkoittaa pitkäjänteistä aihepiirin tekstien lukemista ja strategiaani kurssin osalta kuuluukin varata riittävästi aikaa, etenkin englanninkielisten tekstien lukemiseen. Lisäksi aion kerrata hieman lukion äidinkielen kursseja liittyen arvostelutekstien tekstilajiin. Niistä on varmasti hyötyä tällä kurssilla.

Toiseksi tavoitteeksi kurssilla on asetettu kyky analysoida maisema-arkkitehtonista teosta ja käymään siitä keskustelua. Oppimisstrategiani keskeisimmässä roolissa on kiinnittää huomiota puheviestintääni ja siihen, miten argumentatiivista puhetta voi tuottaa. Tätä aion harjoitella kuuntelemalla tarkasti, miten muut kurssilaiset tuovat kantansa esille. Lisäksi aion kuunnella muutaman maisema-arkkitehdin haastatteluja, niitä varmasti löytyy youtubesta.

Kolmantena ja ehkä itselleni vaikeimpana tavoitteena, kurssin myötä tulisi ymmärtää kritiikin merkitys maisema-arkkitehdin ammatinharjoittamisessa sekä alan kehitysnäkymissä. Tämä voisi ehkä strategiassani tarkoittaa avointa mieltä ja syvää heittäytymistä kurssin teemoihin ja keskusteluihin. Odotan innolla kritiikin merkityksen laajempaa ymmärtämistä.