Monthly Archives: April 2012

Vaihtoehtoisia näkökulmia

By: Annamari Löfgren Juhani Karanka ”avasi” puheenvuorossaan luovuutta ja keinoja saavuttaa sitä. Hänen kolme teesiään olivat Form follows fun, Anomalia ja Slowflow. Slowflow:n ajatus on tehdä vähemmän asioita kerralla, suunnitella rauhassa ihmisten kesken ja näin saavuttaa parempia lopputuloksia. Kiireen myötä … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , | Leave a comment

Planning & Design Systems II

Kuudennen Urban Systems -luennon aiheena 24.4. olivat suunnittelusysteemit. Alustuksensa pitivät Juhani Karanka, Tiina Merikoski ja Joanna Saad-Sulonen. Juhani Karanka: Creativity. Form follows fun. Anomalia. Slowflow. (pdf) Tiina Merikoski: Visio tulevaisuuden yhdyskunnista? (pdf) Joanna Saad-Sulonen: Potentials and challenges for locative media … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , , | Leave a comment

Planning & Design Systems I

Viidennellä Urban Systems –luennolla 17.4. käsiteltiin suunnittelusysteemeitä. Alustuksensa pitivät Samuli Alppi, Matti Kuronen ja Jyrki Vanamo. Samuli Alppi: Planning and Design Systems (pdf) Matti Kuronen: Planning and Design Systems (pdf) Jyrki Vanamo: Three Examples on Human-Computer-City-Interaction (pdf) Kurssin opiskelijat kertovat … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , , | Leave a comment

Älyttömästi tietoa

By: Annika Kivirinta Luennon jälkeisessä keskustelussa esille tuli ristiriita tiedon keräämisen ja sen hyödyntämisen välillä. Tietoa osataan kerätä monin eri tavoin ja monista eri lähteistä, mutta ei ole helppoa keksiä miten sitä parhaiten hyödynnettäisiin. 3D-mallinnukset ja karttavisualisoinnit ovat hienoja katsella, … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , | Leave a comment

Open systems

Neljännen Urban Systems -luennon aiheena 3.4. oli avoimet systeemit. Ville Peltola alusti kuulijoita kaupunkien systeemisyyteen sekä IBM:n Smarter Cities -ratkaisuihin. Suvi Nenonen pohti skaalautuvia systeemeitä, ja Juho-Pekka Virtanen sekä Matti Kurkela esittelivät tarkan 3D-mallinnuksen mahdollisuuksia älykkäiden kaupunkien pohjana. Ville Peltola: … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , , | Leave a comment

Tekniikan tarjoamat mahdollisuudet asukastiedon keräämisessä

By: Petteri Sillanpää Marketta Kyttä kertoi kolmannen luennon alustuksessaan asukastiedon keräämiseen liittyvistä käytännöistä. Periaatteena on asukkaiden ympäristökokemusten tutkiminen paikkaan kiinnittyen. Kokemusta voidaan tutkia ja jopa mitata. Kyttä esitti tutkimusmenetelmäksi pehmoGIS-kyselyt, jotka ovat avainasia laadukkaan asukastiedon taustalla. Jan Wolski havainnollisti puolestaan … Continue reading

Posted in 25440 Urban Systems | Tagged , | Leave a comment