Käyttäjätestauksen yhteenveto

Tällä viikolla ohjelmiston kehityksen lisäksi olemme käyneet läpi eri käyttäjätestauksiamme ja mitä olemme saaneet niistä irti. Yhteensä projektin aikana olemme haastatelleet kahta asiantuntijaa sekä toteuttaneet kaksi laajempaa käyttäjätestausta. Aivan ensimmäiseksi käyttäjätestauksen avulla pystyimme rajaamaan tärkeimmän käyttäjäryhmämme, joka on tekstiilisuunnittelijat ja muutkin kuosisuunnitelijat. Lisäksi olemme saaneet paljon arvokasta tietoa käyttäjistämme, heidän haluista ja tarpeistaan ja kysynnästä. Nämä tiedot ovat pitkälti ohjanneet ohjelmamme kehitystä niin ominaisuuksien kuin käyttöliittymän kanssa. Linkki laajaan käyttäjätestaus raporttiimme on tämä blogin lopussa.

Käyttäjätestauksen tulokset ovat pitkälti olleet odotettuja ja testaus on vahvistanut omat ajatuksemme esim. kehityskohteista ja ohjelman hyvistä puolista. Toki myös joitakin meille yllättäviä kehityskohteita on noussut esille, mikä on ollut erittäin hyödyllistä. Odotetusti käyttäjille oli erittäin tärkeää, että ohjelmaa on helppo käyttää ja että sen käyttöliittymä on selkeä. Näin käyttäjät pystyvät keskittymään luovaan työhön. Lisäksi nousi esille, että käyttäjät haluavat pystyä rikkomaan kuvioita, esim. säätämään perusalueita. Tätä ei kuitenkaan kurssin aikana ehditä toteuttaa, mutta se on hyödyllistä tiedostaa jatkokehitystä varten. Eri symmetrioita kuvaamaan käyttämämme symbolit saivat hyvää palautetta, mikä oli meille palkitsevaa, sillä symmetrioiden kommunikoiminen ymmärrettävästi on ollut projektin suurimpia tavoitteita ja haasteita. Lisäksi saimme paljon muutakin yksityiskohtaisempaa palautetta, näitä on käsitelty tarkemmin laajemmassa raportissa. Myös alla olevassa kuvaajassa on esitetty yksityiskohtaisempaa palautetta.

Screen Shot 2017-04-21 at 5.19.22 PM

Yllä olevassa kuvassa on koottu eri osa-alueista annettuja palautteita toisessa käyttäjätestauksessamme. Kuvassa palautteet on karkeasti lajiteltu eri väreihin, vihreät ovat positiivisia, oranssit kehityskohteita ja keltaiset ehdotettuja lisäominaisuuksia. Kuvan avulla pystyimme selkeästi tunnistamaan kehityskohteet ja hyvä puolet. Zoomauksen ja valikon kehittäminen olivat keskeisessä roolissa seuraavien viikkojen aikana käyttäjätestauksen jälkeen. Pyrimmekin koko kurssin aikana kehittämään ohjelmaamme aina mahdollisimman nopeasti saadun palautteen jälkeen.

Teknisistä puolista esille on noussut, että lopputuoteen kannattaisi olla plugin todennköisesti Adoben ohjelmiin. Lisäksi varsinkin tekstiilialalla kuvioiden tuottaminen vektorigrafiikalla olisi suotavaa. Näitä kumpaakaan ominaisuutta ei pystytä kurssin puitteissa toteuttamaan, mutta jos projekti jatkuu kurssin jälkeen nämä ovat keskeisiä kehityksen kohteita.

Yleisesti käyttäjätestaus on ollut ryhmällemme erittäin hyödyllistä ja olemme oppineet paljon. Ilman käyttäjätestausta emme varmasti olisi saaneet tuotettamme sen nykyiselle tasolle. On ollut myös mielenkiintoista tutustua taiteellisilla aloilla työskenteleviin ihmisiin. Tämä on kasvattanut “teekkaripoikien” ymmärrystä siitä, että teknistenkin ohjelmistojen loppukäyttäjät ovat usein jotain aivan muuta kuin tekniikasta kiinnostuneita tai tekniikkaa ymmärtäviä.

Seuraavien viikkojen aikana teemme vielä viimeisiä kehityksiä ohjelmaan ja erityisesti käyttöliittymään esteettisyyteen. Lisäksi harjoittelemme pitchiä ja suunnittelemme lopputilaisuutta. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea muut ryhmät ovat saaneet aikaan!

 

Linkki käyttäjätestausraporttiin:

Käyttäjätestaus.pdf

 


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website