Esityssessio 4

Olimme torstaina 30.3. hankkimassa arvokasta käyttäjäpalautetta ohjelmastamme. Pääsimme esittelemään ohjelmaamme kurssin Kristallikukkia peilisaleissa opiskelijoille. Kurssilla on opiskelijoita Aalto Artsista sekä Aallon tekniikan kouluista, joten saimme palautetta eri taustaisilta käyttäjiltä. Testaajillamme oli jo ennestään jonkin verran tietoa ja kokemusta symmetriasta ja sen soveltamisesta taiteessa, sillä sitä on käsitelty kurssilla.

Käyttäjätestaus suoritettiin kurssin luennon tauoilla ja luennon jälkeen. Opiskelijoiden annettiin käyttää ohjelmaa, kokeilla ja tutustua sen ominaisuuksiin. Samalla keskustelimme testaajien kanssa ja seurasimme sitä, kuinka he ohjelmaa käyttävät ja miten hyvin he omaksuvat sen ominaisuudet, tai onko heillä ongelmia joidenkin ominaisuuksien kanssa.

Yhteensä 12 koehenkilöä testasi ohjelmaamme ja keräsimme heiltä palautetta. Osa saadusta palautteesta oli ennakoitavissa, mutta saimme myös hyviä kehitysehdotuksia. Käytännössä kaikki testaajat pitivät ohjelmaa helppokäyttöisenä, kunhan pääsivät alkuun sen käytössä ja saivat hieman ohjeita. Itse symmetrioiden kokeilu ja tutkiminen sai hyvää palautetta ja siihen olemme erittäin tyytyväisiä.

Pientä hiottavaa käytettävyydessä kuitenkin on, mm. Touchpadilla zoomaus käyttö Macilla ei ollut niin luontevaa kuin olisi toivottavaa. Lisäksi esimerkiki Ctrl ja + tai – painamalla tapahtuvaa zoomausta pidettiin toivottavana.

Monet testaajat pitivät vasemman reunan valikkonäkymää epäselkeänä ja monimutkaisena. Sen kaikkia toiminnallisuuksia ei ymmärretty ja esimerkiksi valikossa näkyvät lukuarvot aiheuttivat hämmennystä. Saimme ehdotuksia muun muassa vasemman reunan yksinkertaistamisesta ja turhien ominaisuuksien piilottamisesta. Aiomme ottaa nämä ehdotukset vakavasti ja kehittää tätä puolta käyttöliittymässä eteenpäin.

Osa käyttäjistä toivoi mahdollisuutta lisätä ohjelmaan useampi kuva tai käyttää jotakin valmista kuvaa taustana. Tällainen eri layereiden käyttö tuntuu olevan monista mahdollisista käyttäjistä toivottava ominaisuus, joten selvitämme mahdollisuutta sen lisäämiseksi. Jotkut testaajista toivoivat lisäksi mahdollisuutta piirtää kuvioita ohjelman sisällä, emme kuitenkaan pidä tätä ominaisuutta kovin kiireisenä lisätä.

Tuore päivitys ohjelmaan on se, että nyt käytettävä symmetria valitaan pelkkien orbifoldisymbolien sijaan pienillä kuvakkeilla, joissa F-kirjainten avulla havainnollistetaan symmetrian toimintaa. Tämä sai positiivista palautetta ja olemme tyytyväisiä tähän parannukseen. Aiomme kuitenkin vielä edelleen selkeyttää symboleita käyttökokemuksen parantamiseksi.

Eräs testaajista on työskennellyt vaatesuunnittelussa ja piti ohjelmaa todella hyödyllisenä monissa työvaiheissa siellä. Kuulemma alalle ei ole käytössä mitään yhtenäistä ja tehokasta ohjelmistoa tai työkalua symmetristen kuvioiden suunnittelussa ja toteutuksessa, joten ohjelmallamme voisi säästää paljon aikaa eri työvaiheissa. Pääkohderyhmämme on nyt selvillä ja kehitämme ohjelmaa erityisesti ajatellen kuosi- ja tekstiilisuunnitelijoita. Käyttäjätestauksen ja taustaselvitysten perusteella nämä ovat meille potentiaalisin asiakasryhmä.

Sovelluksen käyttö esittelyvideo, katso miten se käytännössä toimii!

Voisimme avata hieman sovelluksen teknistä toteutusta. Kun katsellaan tarkemmin sovelluksen “pellin alle”, on sovellus koodattu käyttäen C++ kieltä. Kielivalinnan taustalla oli tarve saada jotain tehokasta, mutta ei liian vaikeaa kirjoittaa. C++ oli tähän kriteeristöön ominainen valinta. Lisäksi C++ on käytetty kieli grafiikan kanssa työskennellessä. Tästä päästääkin grafiikassa käytettyyn grafiikkakirjastoon, OpenGL grafiikkakirjastoa on käytetty sovelluksessa grafiikoiden tekemiseen. OpenGL APIn käyttöön käytämme GLEW frameworkia, ja GLFW kirjastoa taas käytämme OpenGL sisältöjen ja tapahtumien hallitsemiseen. Laskentojen tekemistä varten käytössä on Eigen C++ matematiikka kirjasto. Sovelluksen tämänhetkinen käyttöliittymä on toteutettu Imgui kirjastolla. Tarkoituksena on siirtyä Imguista Qt käyttöliittymä frameworkiin, jolla on helpompi saada sovelluksen käyttöliittymään siistimpää lisäsisältöä.

Ryhmämme perjantainen esitys:


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website