Toinen viikko

Toisen viikon työskentelymme alkoi tiistaiaamuna tapaamisella ryhmämme kontaktihenkilön Kirsi Peltosen kanssa. Saimme tapaamisesta paljon irti ja onnistuimme rajaamaan ongelmaa, jota lähdemme ratkaisemaan. Myös ryhmämme ymmärrys symmetrioista ja niiden sovellusmahdollisuuksista syveni huomattavasti. Lisäksi saimme Kirsiltä taiteilija Laura Isoniemen yhteystiedot, jotta voisimme haastatella häntä projektiamme varten. Saimme Kirsiltä myös paljon hyödyllistä materiaalia symmetrioista, alla hänen havainnollistavia kuviaan.

Screen Shot 2017-02-10 at 12.34.48 PM

Olemme päätyneet lähteä kehittämään ohjelmaa, jolla pystyy toistamaan valitsemaansa aluetta symmetrioiden avulla. Kuva tuodaan ohjelmaan valmiina eli ohjelmassa ei ole kuvan ottoa/piirtämistä. Näemme tämän mahdollisena lisäkehityksen kohteena. Ohjelmassa käyttäjä rajaa valitsemallaan muodolla alueen kuvasta ja peilaa/skalaa aluetta. Skaalaukseen ja peilaukseen tulee erilaisia vaihtoehtoja, joita käyttäjä voi valita. Ohjelma on suunnattu taiteilijoille ja design-ammattilaisille. Tällaisia ohjelmia on jo olemassa, mutta ne on tehty usein matematiikka edellä. Tavoitteemme on tehdä ohjelmasta käyttäjäystävällisempi kuin aikaisemmat ohjelmat. Aluksi lähdemme kehittämään desktop-applikaatiota. Ohjelmastamme kerromme lisää ensi viikon työsuunnitelmassa. Alla aihioprotomme, jolta käyttöliittymä voisi näyttää.

Symmetry_illustrator_1.0

Perjantaina jatkoimme ideamme työstämistä. Tietenkin mietimme myös muita vaihtoehtoisia suuntia, joihin voisimme projektiamme alkaa kehittämään tai laajentamaan. Mielenkiintoisena laajennuksena keksimme, että ohjelma voisi koittaa tunnistaa olemassa olevista kuvioista symmetrioita, siis ottaa syötteenä kuvan jostakin kuviosta ja luokitella siinä mahdollisesti esiintyvää symmetriaa. Tämä voisi olla haasteellista toteuttaa, sillä ryhmällä ei juuri ole kokemusta konenäöstä.

Mietimme myös mahdollisuuksia soveltaa symmetriaa esimerkiksi peruskoulun matematiikan ja kuvataiteen opetuksessa ja niiden yhdistämisessä. Yksi mahdollinen kehityssuunta projektille olisi myös jonkinlainen kolmiuloitteisen symmetrian mallintaminen esimerkiksi arkkitehtejä tai muita suunnittelijoita silmälläpitäen. Kolmiuloitteisia rakenteita tai pintoja voisi hienosti havainnollistaa suunnittelua varten VR-laseilla käytettävällä ohjelmalla. Myös mahdollisuuksia hyödyntää epäsymmetrian ja symmetrian vuorovaikutusta pohdittiin.

Ensi viikolla teemme työsuunnitelman ja todennäköisesti pääsemme koodaamaan. Tavoitteenamme on myös tavata Laura Isoniemi mahdollisimman pian.


Responses
Write your thoughts...Your email will not be published

Comment

Name

Website