Kuosio-sovelluksen tekninen jatkokehitys

Proton päätettiin kehittää web-sovelluksena, koska se nopeutti kehitystä ja helpotti sovelluksen jakamista testaajille. Kuosion jatkokehitys vaatisi kuitenkin natiivin mobiilisovelluksen, jota voisi levittää sovelluskaupoissa kuten Applen App Store tai Google Play kauppa. Natiivisovelluksen voitaisiin paremmin taata sovelluksen toimivuus kaikilla laitteilla, mikä oli web-sovelluksessa haastavaa.

 

Kuosio-sovelluksen jatkokehityksessä pitäisi panostaa käyttöliittymään. Yksittäisten symmetrioiden vaikutukset lopulliseen kuvaan, ja niiden aiheuttamien muunnosten animaatiot pitäisi olla selkeitä. Visuaalinen palaute on tärkeää oppimisen kannalta, joten eri symmetriatyyppien erot pitäisi nähdä selvästi animaatioista. Symmetrioiden piirtämiseen pitäisi myös kehittää intuitiiviset ja toisistaan erottuvat syöttötavat eri symmetriatyypeille. Esimerkiksi peilisuoran ja liukuheijastussuoran piirtämiseen tarvittaisiin helposti opittavat eleet, jotka kuitenkin eroavat toisistaan, ja tuovat selkeästi esiin näiden kahden symmetriatyypin erot.

 

Sovelluksen jatkokehitys vaatisi myös symmetrioiden ja symmetriaryhmien matemaattisen teorian mallintamisen. Yksi mahdollisuus olisi mallintaa symmetriat niin, että kehittäjä antaisi pienimmän mahdollisimman määrän symmetrioita, joiden avulla ohjelma päättelisi symmetriaryhmän ja tästä edelleen muodostuneen kuvan. Toinen vaihtoehto voisi olla kaikkien 17 eri symmetriaryhmien mallintaminen, jolloin kehittäjä loisi tietyn symmetriaryhmän ilmentymän joillain parametreilla. Toteutustavasta riippumatta tavoitteena olisi, että näytöllä esiintyvä kuvio perustuisi sovelluksen luomaan symmetriaryhmän perusalkioon. Sisällön tuottamisen helpottamiseksi sovellus vaatisi myös jonkinlaisen kuvio-editorin, jossa kuviot voitaisiin luoda valitsemalla symmetriaryhmä ja haluttu kuvatiedosto. Näin olisi mahdollista luoda uusia tehtäviä koskematta lainkaan ohjelmakoodiin.