Liiketoimintamallin avaintekijät

Taulukossa on kuvattu liiketoimintamallin avaintekijät Business Model Canvas -työkalun (BMC) mukaisella jaottelulla.

bmc