Tekstiilisuunnittelu

Kävimme tiistaina 28.2. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla tapaamassa Anna-Mari Leppisaarta sekä Maija Fagerlundia, jotka opettavat tekstiilisuunnittelua. Tapaamisessa kuulimme heidän näkökulmiaan symmetrioiden roolista tekstiilisuunnittelussa. Saimme kuulla, että Aalto-yliopistolla järjestetään vuosittainen kuosisuunnittelukurssi, joka sisältää noin viisi symmetriaa käsittelevää tekniikkaluentoa. Opiskelijat tuottavat kurssilla useita ns. raportteja, jotka toimivat tekstiilipinnan symmetrisenä perusalkiona. Ideana on, että se monistetaan rotaatiopainolla (64cm) suoraan kankaaseen.

Kysyimme, mikä aiheuttaa opiskelijoille eniten ongelmia symmetrian hahmottamisessa. Saimme tietää, että symmetrian käyttäytyminen perusalkion reunoilla on vaikea intuitiivisesti ymmärtää. Erityisesti vinoraitojen käyttäytyminen tuli esille ongelmana jonka ratkaisemisesta olisi hyötyä: Miten piirtää diagonaalisia viivoja raporttiin?

Tiedustelimme myös mahdollisuutta haastatella taideopiskelijoita projektin tiimoilta. 5. periodissa on kurssi, jonka opiskelijat voisivat mielellään keskustella kanssamme ja testata prototyyppiämme.

Lopuksi keskustelimme muista mahdollisista sovelluksen käyttäjäryhmistä ja käyttökohteista. Esiin nousivat graafiset suunnittelijat sekä keramiikan opiskelijat. Saimme vinkin, että pintasuunnittelu (surface design) on ala, joka voisi myös hyötyä projektistamme.