Open Call 2019

(eng/fin)

Open Call 2019: Photography Exhibitions at Sushibar+Wine City

The collaboration of Photography students and Sushibar+Wine City continues after a successful kick-off year full of fantastic exhibitions. We are hereby announcing an open call for exhibitions in 2019.

This is a collaborative project solely managed by students themselves, for the sake of promoting and showcasing our artistic work. Sushibar+Wine City has a wall reserved for photography exhibitions from Aalto University Photography students and alumni. The restaurant is located on a central spot, on the second floor of Citycenter Helsinki.

In this call, we are looking for 6 different exhibitions to be held in Sushibar+Wine City between January–December 2019. Each exhibition will be up for approximately 2 calendar months.

We are looking for high quality professional artistic projects from all areas of art photography. The theme and format of the artworks is not restricted but must take into consideration the venue’s primary function as a restaurant. 

Deadline for applications: Friday 16 November 2018 Saturday 1 December 2018

This is a great opportunity to:

 • Show ready works without costs
 • Exhibit a new project in public for the first time
 • Show a side project or a course project that would otherwise not get so much publicity
 • Exhibit even some older works
 • Market and sell your works to the public in Helsinki
 • Carry out an exhibition hanging in a real space
 • Finish, print and frame your works
 • Find new fans:)

All applications will be reviewed by non-biased representatives of Aalto Photography students and Sushibar+Wine. The final selection of exhibitions will be announced early December 2018.

Fees and commissions:

  • This exhibition space is free of charge. The artist is responsible for producing the artworks, as well as hanging and taking down the exhibition.
  • The exhibited works will be for sale. The artist must provide a price list for the works. All possible purchases of artworks will be agreed directly between the artist and the buyer.
  • There is no commission.

You may request a particular time slot for your exhibition but getting the requested exhibition time is not guaranteed. Please, mention clearly in the application if there are exhibition times that are NOT suitable for you. We prioritise work that can be ready to be exhibited already in January 2019.

Exhibition times available in this call:

January – February 2019
March – April 2019
May – June 2019
July – August 2019
September – October 2019
November – December 2019

The exact starting and closing dates for the exhibitions will be determined alongside with the exhibition decisions, and the selected applicants will be informed of these dates together with the notification of their acceptance.

Who can apply:

We accept applications from students and alumni of Photography unit at Aalto University School of Arts, Design and Architecture only. Please note that you can be already graduated. 

How to apply:

Create one (1) attachment file which includes the following information:

1. Exhibition plan: It should be clear what type of exhibition is planned and, if possible, how the works will be shown in the space.

2. Portfolio + information about the works: Show your work, or if applying with an idea, show some of your previous works and sketches for us to understand clearly the theme, content and style of your exhibition works. Add approximate sizes of the artworks, and possible technical requirements.

3. Artist Statement + Artist Biography: Statement and bio should together fit on one A4 page.

4. Name and contact info.

Please note that we prioritize applications with ready or almost ready works that can be exhibitied already in January 2019.

Deadline 16 November 2018 Saturday 1 December 2018 (at 23:59).

We accept applications both in Finnish and in English.

Send your application via email to:
sushibarexhibitions-photography-arts@aalto.fi

Name the file: Sushibar2019_Lastname_Fistname
Title the email in the subject field: SUSHIBAR2019 Application Lastname
Attachment formats accepted: PDF, DOCX, RTF, JPG, JPEG
Maximum size of attachment: 10 MB

BEFORE YOU APPLY:
Find more info about the space, the exhibition arrangement and process:
EXHIBITION INFO HERE


 

Open Call 2019: Valokuvanäyttelyt Sushibar+Wine Cityssä

Yhteistyö Aalto-yliopiston valokuvataiteen opiskelijoiden ja Sushibar+Wine Cityn kanssa jatkuu onnistuneen ensimmäisen näyttelyvuoden myötä. 

Haku näyttelyihin Sushibar+Wine Cityssä vuodelle 2019 on nyt auki. Tämä on yksinomaan valokuvataiteen opiskelijoiden fasilitoima projekti, jonka tarkoitus on tarjota mahdollisuus esittää ja promota taiteellista osaamistamme.

Sushibar+Wine City tarjoaa näyttelyseinän Aalto-yliopiston valokuvataiteen opiskelijoiden teoksien esittämiseen. Ravintola sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin Citycenterin 2. kerroksessa. 

Tässä haussa valitaan kuusi (6) eri näyttelyä aikavälille tammikuu–joulukuu 2019. Yhden näyttelyn kesto on noin kaksi kalenterikuukautta. Haemme korkeatasoisia ja ammattimaisia näyttelykokonaisuuksia kaikilta valokuvataiteen osa-alueilta. Teosten teema ja muoto ovat vapaat, mutta niiden tulee huomioida näyttelytilan ensisijainen käyttötarkoitus ravintolana.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä: perjantaina 16. marraskuuta 2018 lauantaina 1. joulukuuta 2018

Tämä on hyvä tilaisuus muun muassa:

 • Esitellä jo tehtyjä töitä ilman kustannuksia
 • Esitellä uutta projektia ensimmäistä kertaa yleisölle
 • Esitellä sivuprojekteja tai kurssin puitteissa toteutettuja projekteja, jotka muuten saavat vähemmän näkyvyyttä
 • Tuoda näkyville vähän vanhempiakin teoksia
 • Markkinoida ja myydä teoksia kaupunkiyleisölle
 • Toteuttaa ripustus todellisessa tilassa
 • Viimeistellä työt teoksiksi
 • Löytää uusia faneja:)

Hakemukset arvioi puolueettomat Aalto-yliopiston valokuvataiteen opiskelijoiden ja Sushibar+Winen edustajat. Valinnat näyttelyistä ilmoitetaan hyväksytyille joulukuun alkupäivinä 2018.

Maksut ja teosmyynti:

  • Näyttelytila on maksuton. Taiteilija on vastuussa teosten tuotannosta, näyttelyn pystytyksestä sekä purkamisesta.
  • Näyttely Sushibar+Winessä on myyntinäyttely. Taiteilijan tulee toimittaa teoksistaan hintalista. Kaikki mahdolliset teosmyynnit sovitaan suoraan taiteilijan ja ostajan kesken.
  • Ravintola ei osallistu teosmyyntiin eikä velota myyntipalkkiota.

Näyttelyaikoja on tarjolla kuusi kappaletta. Voit hakemuksessasi esittää toiveen sinulle mieluisesta näyttelyajankohdasta. Valitettavasti emme voi taata, että saat juuri tämän ajan. Kirjaa hakemukseen selkeästi, mikäli joku näyttelyaika ehdottomasti EI SOVI sinulle. Hakemusmenettelyssä etusijalla ovat näyttelykokonaisuudet, jotka voidaan esittää Sushibarissa tammikuusta 2019 alkaen.

Näyttelyajat tässä haussa:

Tammikuu – Helmikuu 2019
Maaliskuu – Huhtikuu 2019
Toukokuu – Kesäkuu 2019
Heinäkuu – Elokuu 2019
Syyskuu – Lokakuu 2019
Marraskuu – Joulukuu 2019

Näyttelyiden tarkat aloitus- ja lopetuspäivämäärät päätetään näyttelyvalintojen yhteydessä. Näistä päivistä tiedotetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille valintapäätöksen yhteydessä.

Kuka voi hakea:

Tämä haku koskee ainoastaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen yksikön opiskelijoita ja alumneja. Huomaathan, että voit olla jo opintosi päättänyt. 

Hakuohjeet:

Laadi yksi (1) liitetiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot:

1. Näyttelysuunnitelma: Esittele suunnitelmassa selkeästi, minkä tyyppinen näyttely on kyseessä ja, mikäli mahdollista, miten teokset asettuvat tilassa.

2. Portfolio + teostiedot: Esittele työsi, jolla haet. Jos haet idealla, liitä portfolioon aiempia töitäsi ja luonnoksia tulevista näyttelytöistä, jotta hakemuksen vastaanottajan on helppo ymmärtää, mikä tulevan näyttelyn teema, sisältö ja tyyli on. Liitä mukaan teosten koot (tai suunnitellut koot) + mahdolliset tekniset vaatimukset.

3. Artist Statement + Artist Biography: Statementin ja bion tulisi yhdessä mahtua yhdelle A4-arkille.

4. Nimi ja yhteystiedot.

Huomaathan, että hakemusmenettelyssä etusijalla ovat ne näyttelykokonaisuudet, jotka voidaan esittää Sushibar+Winessä tammikuusta 2019 alkaen.

Deadline 16. marraskuuta 2018 lauantaina 1. joulukuuta 2018 (klo 23:59).

Hyväksymme hakemuksia sekä suomen että englannin kielellä.

Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen:
sushibarexhibitions-photography-arts@aalto.fi

Nimeä hakemusliitetiedosto: Sushibar2019_Sukunimi_Etunimi
Nimeä sähköposti otsikolla: SUSHIBAR2019 Hakemus Sukunimi
Hyväksytyt liitetiedostoformaatit: PDF, DOCX, RTF, JPG, JPEG
Liitteen maksimikoko: 10 MB

ENNEN KUIN HAET:
Lisätietoja näyttelytilasta ja näyttelyjärjestelyistä:
NÄYTTELYINFO TÄÄLLÄ 


 

Best regards, / Iloisin terveisin,
Photography students / Valokuvataiteen opiskelijat

Saara Mäntylä & Esa Naukkarinen

Project managers

––––––

Photography Exhibitions at Sushibar+Wine City
Aalto University School of Arts, Design and Architecture
Department of Media, Photography unit

sushibarexhibitions-photography-arts@aalto.fi
blogs.aalto.fi/sushibarexhibitions

 

OTHER NEWS:


Would you like to manage this project next year?

Sushibar+Wine collaboration with our Photography programme is looking for new students in our unit to manage the project. Please, contact us if you would be interested in maintaining and building this collaboration. If some of you are planning to revive our Photography students organisation, we encourage you to contact us so that we can make this into a project facilitated by our own student union. Thank you!:) 


Upcoming exhibition by Veera Konsti opens Thursday 1.11.2018:

The newest exhibition in Sushibar+Wine City will open on Thursday 1.11.2018. Artist: Veera Konsti. Opening reception at 19:00–20:00. This is a lovely chance to also familiarise yourself with the exhibition wall and the space. Welcome!