Föreläsnings funderingar 6.2 + hemuppgift 2

Det som stod i fokus för föreläsningen den 6.2.2017 var berg. En fråga som lite snabbt togs upp var hur människan först och främst sökt sig till området kring Schweiz och hur allt fler och fler sökt sig dit. När man tänker på hur krångligt det är att ta sig dit och speciellt hur det var innan. Men bergen är någonting som nog fascinerar och förundrar många, som ett av landskapet naturliga egna konstverk. Under föreläsningen visades det upp olika berg i Europa och själv visste jag exempelvis inte att det fanns så många olika typer av berg enbart i Grekland. Fast bergen i sig låg som grund för den här föreläsningen så var det ändå mer dess kontext som det handlade om , hur människor har genom tiderna sätt på bergen och vilken koppling de på olika genom det kulturhistoriska sammanhangen.

Bergen har i många fall kopplats samman till något religiöst bland annat så finns det många kloster som är uppförda kring vackra bergslandskap. Det fick en verkligen att fundera på hur dessa kloster uppfördes, hur det gick till och vilket arbetsamt, kostsamt och krävande projekt det måste varit på den tiden.

Det som var mycket intressant för mig var hur människan förhållandet till bergen sett annorlunda ut genom tiderna. Själv har jag alltid beundrat berg och det fascinerats av deras ändlösa former, skala, storlek och naturliga perfektion. Jag tror även att många till stor del känner samma sak för berg som jag själv gör och att man kan dra likhetstecken från berg till att det i största fallen är någonting som upplevs som ett positivt inslag i landskapet snarare än negativt. Men förr i tiden såg man på berg som raka motsatsen, som någonting ont, dåligt och förhäxat, man trodde till och med att det bodde drakar där. Detta presenterades under föreläsningen men även i den hemuppgiften . Hemuppgiften gick ut på att läsa ett stycket “The  Old School” ur verket “The Playground of Europe” från slutet av av 1800 talet. Jag läste faktiskt hela stycket som var ungefär 30 sidor långt, det tog sin lilla tid eftersom texten var lite krånglig och ett u tre när man börjat komma in i texten så började det diskuteras om drakar och dylika ting vilket var lite lustigt. Jag trodde först att jag läste fel eller att det handlade om någotning annat än så kallade “riktiga drakar”, men genom föreläsningen kom det som sagt fram att man verkligen trodde på drakar och dylika ting och att de härstammade och bodde i bergen. Det var lite synd att vi inte gick igenom uppgiften och diskuterade den vidare dock eftersom jag faktiskt läste hela stycket.

14

På föreläsningen togs det även upp hur berg gestaltats i religiösa verk, så som bland annat bibeln, men även i andra liknelser som man trodde att skärselden var ett sorts berg så som exempelvis Dante återger det i Dante Alighieri återger det i den gudomliga komedin från 1300-talet. Det hade jag aldrig tänkt på nog för att liknelsen var bekant så har jag aldrig funderat närmare på att det är ett berg eller varför det är ett berg. Det fick mig att fundera på andra liknelser och min favorit är den om Sisyfosjag älskar verkligen de filosofiska funderingarna kring den myten men även hela scenarior är någonting som fascinerar mig och som är både vackert och sorgligt. Även där spelar berget en avgörande och viktig betydelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *