MAR-E1009 Schweiz!

En ny kurs har satts i rullning i och med det ett nytt kapitel för denna blogg. Den här gången ligger landet Schweiz i fokus. Inledningsvis till den här kursen skulle  vi besvara frågan hur vi genom studierna eller arbetsmässigt kommit i speciell kontakt med de finländska förhållandena och avvikande kulturella faktorer, eller gällande något annat liknande fall  kommit i kontakt med exempelvis ett lands mer speciella och säregna förhållanden letat fram fakta om det, information och hur vi behövt ta ställning till faktorer som skiljer sig eller som måste beaktas på andra sätt som är nödvändigt för just den specifika platsen i fråga.

För att börja med att se på frågan i kombination med studierna så har exempelvis en del kurser handlat om att man först gör en landskapsanalys av området. Jag kommer ihåg i början av studierna vilket omfattande och tidskrävande arbete det var när man inte riktigt var säker på hur saker och ting fungerar. Men efter att ha gjort en del landskapsanalyser så förstår man även betydelsen av det. För att koppla ihop det här med frågan så har det framför allt gått ut på att ta reda så mycket fakta om en lite mer avlägsen och relativt okänd plats som möjligt. Till hjälp har man haft olika typer av kartprogram, samt “riktiga” kartor samt olika typer av litterära och elektroniska informationskällor. Där man på olika sätt själv varit tvungen att sammanställa den mest nödvändiga informationen till en analyserande helhet. Det första konkreta exemplet som jag kommer att tänka på är en av de första kurserna i landskapsarkitektur vi hade under det första året. Då valde jag att genomföra en landskapsanalys över Nastola, som är ett mycket litet samhälle öster om Lahtis. Genom en mängd olika karttjänster och diverse GIS program sammanställde jag själv kartor gällande att kombinera olika typer av data med varandra, exempelvis kartor över landskapets vindförhållanden, terräng, miljö, bosättning och så vidare.

Ett annat exempel, som är lite färskare är av den sista kandidatkursen jag genomförde nu förra hösten. Då skulle vi tillsammans i grupp ta reda all möjlig fakta om Hartola, som är en otroligt mycket liten ort som ligger i Kouvola kommun med bara ungefär ett 20 tal invånare. Att genomför en landskapsanalys här var lite utmanande eftersom det inte fanns allt för mycket information om själva orten, men genom att använda sig av liknande kartprogram och tjänster, samt kontakt med en ortsbo så lyckade vi framställa ett fint resultat. Här var en av de kulturella finska aspekterna otroligt intressant eftersom det handlade om en så liten ort och hur dess befolkning bara krympte och krympte. Här stod orten inför stora framtida utmaningar när det gäller att överleva samt att försöka vara konkurrenskraftig och attraktiv även i framtiden.

På hösten började jag även med några magisterkurser och en av dem handlade om ekosystemtjänster. Orsaken varför jag tar upp dne här kursen som ett exempel var för att det var intressant att se hur nadr aländer i förhållande till det finska förhållandena kan skilja sig från varandra. I den kursen fick man en baltisk stad som man skulle utgå från och vi arbetade med staden Jelgava som ligger i Lettland. Här var exempelvis många olika förhållanden som terräng och samhällsstruktur helt annorlunda gentemot de finska. Exempelvis var terrängen annorlunda och låg mycket, mycket lägre än de finska vilket gjorde att det här området lätt drabbades av översvämningar och en faktor som man var tvungen att ta i beaktande. En annan aspekt som annorlunda ut i Jelgava jämfört med de finska var de socioekonomiska förhållandena som även skiljde sig på många sätt från de man är vana med här i Finland. Här fanns det inte heller allt för mycket information av data att tillgå, men med hjälp av de källor som fanns framför allt elektroniska dokument och en mycket bra nationell karttjänst gick det ändå att ta reda på en hel del om området.

På arbetsfronten har man kommit i kontakt med olika typer av frågor som nog är mer säregna på sina sätt gällande Finland. Det första som jag kommer att tänka på är hur mycket information det finns samt hur smidigt det är att få tillgång till den och att det verkar som att det verkligen finns information om det mesta. De olika kartprogrammen man använder är även otroligt behändiga, informativa och användarvänliga. Oftast gäller det att kunna sortera all den relativa informationen från den irrelevanta samt att lista ut vart man kan få tag å vilken information och hur det smidigast lönar sig att gå tillväga.

Om jag kort skall fundera kring vilka förväntingar jag har på kursen, så måste jag erkänna att jag är lite skeptisk. Det skulle enligt min mening varit roligare och me rgivande om kursen varit någonting som man skulle kunnat använda sig mer av i framtiden och kanske kunna förbereda en bättre för arbetslivet. För just nu har jag svårt att se hur den här kursen gör det, vissa delar gör det, men det finns en del andra delar som känns lite mindre relevanta. Men det kommer säkert bli hur lärdomsfullt och skojigt som helst och det ska bli kul att se om mina små förande funderingar kommer att förändras eller inte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *