Föreläsningen den 30.1

Den andra föreläsningen inleddes med allmän information om själva landet och basfakta. Det var mycket ny information och saker som man trodde var annorlunda än var det var. Exempelvis trodde jag att det bodde fler människor i Schweiz än vad det verkligen gör, det förvånade mig att det bara var kring 8 miljoner, eftersom exempelvis är 10 miljoner i Sverige, så det kändes konstigt att det var mer i Sverige än i Schweiz eftersom jag alltid trott att det är tvärt om. En annan som som överraskade var hur litet landet är, det var också någonting som man hade en liten annorlunda föreställning om hur man trodde att saker och ting var jämfört med hur det är på riktigt. Att det bara var ungefär en tiondel av Finlands yta var överraskande, men samt att befolkningstäthets graden var så hög som den var, vilket logiskt nog inte var så konstigt eftersom det är så litet jämfört med exempelvis den yta som bäst lämpar sig för att bo på. Att befolkningstätheten var jämför bar med tätheten i Nederländerna var ytterligare en ny insikt.

Annan information som var ny var att Schweiz har funktionen som Europas vattentorn eftersom det ligger så högt upp och dessutom fungerar som en mycket viktig vattendelare för stora områden och viktiga floder och hav.

Under föreläsningen visades det exemplar av gamla krigskartor. Det var fascinerande att se vilken fantastisk teknik de en gång i tiden använt. Frågan hur det bar sig åt väckte genast i mitt huvud och hur det kunde göra dem så exakta, det kändes nästan som de var mer exakta en de kartor som man idag har tillgång till. Om jag skulle vara mer intresserad av kart framställning skulle detta definitivt vara ett ämne som skulle vara någonting att sätta tänderna i, men eftersom fallet inte riktigt är så, så får det blir någon annans.

Det mest intressanta som jag fick ut av föreläsningen hur som helst var genomgången av de olika landskapstyperna. Jag hade ingen aning om att de kunde vara så varierande och se så olika ut, samt skilja sig på så relativt stora sätt från varandra. När man tänker på Schweiz hade man tidigare en ganska så “ensidig” bild av hur det ser ut där, men efter den här inblicken så ändrades det ganska mycket. Det fanns fyra olika typer och det hela såg nästan ut som ett Sagan om ringen landskap där vissa delar bara bestod av spetsiga höga och fantastik berg, medans en annan del såg mer ut som ett litet Hobbit landskap med kullar och som kanske mer liknade en engelsk landsbygd.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *