Toukokuun mitoituksia

2.5.

Hyvänä tärppinä päivän luennolta jäi käteen Portlandin kaupungin hulevesiopas, jossa on myös kosteikkojen periaatepiirroksia. Ne on tehty kaupunkiympäristöön, mutta niistä saa käsitystä kosteikkorakenteiden vaatimuksista ja esimerkiksi kasvualustapaksuuksista.

Muutoin mieleen jäi erityisesti se, kuinka usein suunnittelu jää mittakaavaltaan karkeaksi ja esimerkiksi veden äärelle ei yleensä pääse, mm. aitojen takia. Se on harmillista, että turvallisuusvaatimukset heikentävät ympäristöä. Luulisi että asiaan olisi mahdollista keksiä parempiakin ratkaisuja. New Yorkin rannoilla lienee asiaan vaikuttamassa myös hirmumyrskyt, jotka oletettavasti voivat aitaamattomilta rannoilta imaista ihmiset aallokon mukana kauas ulapalle.

Merin ohjauksessa keskustelimme muotokielestä ja muotoilusta. Olin hahmotellut ohjausta varten meille karkean luonnoksen alueen sommittelusta, Laura oli selvitellyt teknisten yksiköiden mitoitusta ja syvyyksiä ja vedenjakajia ja kosteikkojen mitoitustarpeita. Nyt kun suunnitelma tarkempi sijainti alkaa olla päätetty, yritimme päästä tarkemmin käsiksi siihen, paljonko vettä tuolla alueella nyt sitten olisi käsiteltävänä. Löysimme tietoa mm. sadannasta ja ilmastonmuutosennusteista, jotka on hyvä huomioida suunnitelmassa. Lisäksi hahmottelin meille tarkemman valuma-alueen.

Käytimme tosi paljon aikaa siihen, että yritimme laskea vesivolyymeitä kuutioina seuraavilla laskutoimituksilla:

päivät: 365 x Tunnit: 24 x minuutit: 60x sekunnit: 60 = 31 536 000 sekuntia/vuodessa

Vuoden keskisadanta 650-700mm Tervolan alueella

-> 2,2196854388635210553018772196854e-5 l/s – > 0.0000221968543 l/s vuoden keskiarvovaluma Tervolan suunnalla

valuma-alueen ala 1637000 m2

Valuma-alueelta meidän altaisiin valuu n. 36,33 l/s = 0,0036l/s

20% lisäys IPCC:n mallin mukaan seuraavan 100 vuoden aikana 

->43,6037868 l/s

Suhangon purkuputken maksimivirtaama: 277,777 l/s

Tekniset altaat mitoitettava siis seuraaville vesimäärille:

280l/s ( pelkkä purkuputki, jos säiliöt umpinaisia)

ja kosteikko:

280l/s +43,6 l/s = 323,6 l/s

Tästä emme kuitenkaan päässeet kovin paljon pidemmälle. Onneksi SYKEN ohjeista löytyi kansantajuisempaa asiaa, eli kosteikkojen mitoituksia suhteessa valuma-alaan. Kosteikon tulisi olla 0,2%-2% valuma-alasta. Kaivosalueelle hahmottelemastani valuma-alueen pinta-alasta päättelin kosteikkojen kokotarpeet, näillä näkymin noin 40 000 neliömetriä.