Sijainti ja sen tutkiminen

4.4.

Rajasimme Pirjon ohjauksen herättämien keskustelujen jälkeen hankealuetta tarkemmin sijoittumaan kaivosalueen läheisyyteen alueen pohjoispuolelle.

Kemijoen eteläpuolta reunustaa hieno kallioselänne, joka kulkee melkein koko suomen läpi. Se asettuu suhangon kaivoksen pohjoispuolelle ja on varmaan hieno maisemallinen elementti paikan päällä. Saisikohan siitä jotain ajatusta suunnitelman muotokieleen? Kuvassa kallioselänne on korostettu ja suhangon kaivos piirretty punaisella.

 

Alue vaikuttaa lupaavalta. Kaivosalueen luoteispuolella on hieno laaja suo, josta vedet ilmeisesti laskevat uomia myöten konttijärveen ja vähäjoen kautta kemijokeen.

Olen sairastanut nyt pari viikkoa, mutta hahmottelin mitoitusta tutkimalla mm. P.Amays ja G.S Edwardsin artikkelissa esiteltyjen kaivoskosteikkojen mitoituksia. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857400001129>

Hahmottelin paikkatietoikkunassa saman kokoisia alueita kartalle.

Ensin tarkastelin mitoitusta yleisesti, jotta alueen mittakaavaan pääsi kiinni.

Sitten hahmottelin käytettyjen kaivoskosteikkoalueiden mittoja karttaan. Tilaa pitäisi olla riittävästi, ja rinne viettää suolle, joka voisi toimia lisäpuskurina. Suota ei ole suojeltu.

Oli helpottavaa havaita, että hankkeelle olisi riittävästi tilaa kaivosalueen pohjoispuolella ennen kallioselännettä