Ansaintamalli & Liiketoimintamallikanvaasi

Tänään kävimme aamulla Hani Tarabichin luennon jälkeen esittelemässä hänelle Business Model Canvasiamme (BMC) ja kysymässä siihen ideoita ja parannusehdotuksia. Molempia tuli ja näiden pohjalta uudistimme BMC:tämme. Pohdimme hiukan myös tarkemmnin ansaintamalliamme ja loimme pohdintojemme pohjalta kaavion Board of Innovation -työkalun avulla.

ANSAINTAMALLI

Ansaintamalli

Board of Innovation -työkalun avulla totetutettu visualisaatio ansaintamallista

Kutsutaan projektiamme tässä nimellä SolarGolf. SolarGolf suunnittelee räätälöityjä aurinkoenergiaan perustuvia ratkaisuja, ”The SolarGolf Expereiencejä” golfklubeille. Ansaintalogiikka on pohjimmiltaan varsin yksinkertainen. Asiakkaat maksavat kertamaksulla ratkaisun suunnittelusta, laitteiden hankinnasta ja implementoinnista sekä myöhemmin jatkuvampaan tapaan ylläpidosta ja huollosta.

Tärkeimpiin toimittajiin kuuluvat aurinkopaneelien valmistajat sekä akkujen myyjänä Tesla. Toimittajat myyvät meille laitteet, joita tarvitsemme ratkaisussamme. Tämän lisäksi SolarGolfilla on tiivis yhteistyö laitteiden asennuksesta ja ylläpidosta huolehtivan urakoitsijan kanssa. Urakoitsijoita ei ole kaavioon erikseen merkitty, vaan ne luetaan kuuluvaksi kahteen tavarantoimittajaan.

SolarGolf toimii myynnin osalta B2B-yrityksenä. Toimittajien lisäksi SolarGolf on tiiviisti yhteydessä golfklubien kanssa, jotka ovatkin yrityksen varsinaiset asiakkaat ja lopulta ainoa tulonlähde. Yritys myy klubeille aurinkoenergiaratkaisuja. Suomen valtio tukee aurinkoenergiaan liittyviä investointeja, joten klubi saa sieltä rahallista avustusta SolarGolfin tuotteiden ostamiseen. Vastineeksi valtio saa mainetta uusiutuvan energian tukemisesta.

Tarkalleen ottaen useimmat golfklubit ovat golfareiden omistamia osakeyhtiöitä. Täten SolarGolf toimii markkinoinnissa osittain B2C-periaatteella, vaikuttaen suoraan loppukäyttäjiin. Osakkeita omistavia golfareita yritetään vakuuttaa aurinkoenergian hyödyistä. Vakuuttunet golfarit sitten vaikuttavat osakkeenomistajina klubien investointipäätöksiin. Vastineeksi tästä he saavat statusta siitä, että he ovat omistajia ja aktiiveja vihreässä, teknologisesti edistyksellisessä golfklubissa.

BUSINESS MODEL CANVAS

BMC

SolarGolfin Business Model Canvas

SolarGolfin tärkempiä kumppaneita (Key Partners) ovat valtio uusiutuvan energian tukineen, laitevalmistajat sekä tukipalveluita tuottavat urakoitsijat.

Toimintaamme (Key Activities) kuuluu keskeisesti konsultointihenkinen palveluiden ja laitekokonaisuuksien räätälöinti asiakkaalle. Asiakkaat, golfklubit, ovat toimijoita itsekin. Tämän vuoksi toimintaamme on etupäässä B2B-myyntiä ja -markkinointia. Kanavamme (Channels) toimittaa tuotteemme asiakkaalle on selkeä: asiakaskohtainen tuotteen suunnittelu, järjestelmän toimitus ja asennus sekä sen ylläpito. Asiakassuhteemme (Customer Relationship) on hyvin kiinteä ja intiimi. Ankkuroimme asiakkaamme tarjoamalla aftersale-palveluita huolto- ja ylläpitotoiminnan muodossa. SolarGolf on aurinkopaneeliratkaisuissa kehityksen aallonharjalla ja tunnemme toimittamamme järjestelmät kaikkein parhaiten. Tämän vuoksi tulevaisuudessa järjestelmän mahdollisissa muutos- ja laajennustöissä asiakas valitsee erittäin todennäköisesti meidät.

Avainresurssimme (Key Resources) ovat, kuten jo edellisessä kohdassa vihjailtiin, asiantuntemuksemme aurinkoenergiassa ja golfklubien sekä golfareiden parissa toiminnassa. Aurinkoenergiaan liittyvä korkea brändiarvo vihreänä high tech -tuotteena on toinen tärkeä resurssi.

Solargolfin kustannusrakennetta (Cost Structure) leimaa kiinteiden kustannusten alhaisuus. Emme itse valmista, asenna emmekä huolla aurinkoenergiajärjestelmiä, vaan ne kaikki hoidetaan alihankkijoiden kautta. Varsinaiset omaan yritykseemme liittyvät kustannukset koostuvat lähinnä suunnittelu- ja hallintokuluista. Koska lähes kaikki kustannukset ovat muuttuvia, pystyy yrityksemme mukautumaan hyvin muuttuvaan toimintaympäristöön.

Arvolupauksemme (Value Proposition) on tarjota golfklubeille korkean statuksen ja arvostuksen saattelemia säästöjä energiakustannuksissa avaimet käteen -periaatteella, aiheuttamalla minimaalisen määrän (pään)vaivaa klubille. Toimimme klubin toiveet ja tarpeet edellä. Tuottemmee on täysin skaalautuva ja pystymme tarjoamaan mitä tahansa yhden aurinkopaneelin ja massiivisen keruukentän väliltä, asiakkaasta riippuen.

Vaikka asiakkaanamme (Customer Segments) onkin golfklubit, varsinainen loppukäyttäjä ovat golfarit. Asiakkaan ja loppukäyttäjän välillä vallitsee mielenkiintoinen kytkös, sillä loppukäyttäjät ovat usein samalla klubien omistajat. Tämä on yrityksellemme suuri mahdollisuus: jos saamme golfarit vakuutettua tuotteestamme, mikään ei enää voi tulla SolarGolfin ja asiakkaan väliin.

Rahavirrat (Revenue Streams) koostuvat asiakkaan maksamista kertaluontoisista toimitus- ja asennusmaksuista, sekä myöhemmin jatkuvammista tuki- ja ylläpitopalveluihin liittyvistä maksuista.

scipohina

Ansaintamallin ja kaavion suunnittelua. Huom! Kuvassa taulua koskeva kynä on älykynä, ei tussi

KOHTI TULEVAA

Jatkamme yhteistyö- ja asiakastahojemme kontaktointia. Myös ansaintamallimme vaatii vielä tarkennusta: kuinka käytännössä hoidamme ylläpito- ja huoltomaksujen kotiuttamisen SolarGolfille? Esimerkiksi onko ylläpitopalveluillamme jokin kiinteä vuosimaksu vai maksaako asiakas huollosta ja korjaustöistä erikseen aina kun niitä vaaditaan?

Posted by Sampsa Lehtiniemi

This entry was posted in Suunnitelmat. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *