Esityssessio 3 ja päivitetty projektisuunnitelma

Tänään oli jälleen aika pitää esitys. Saimme hyvää ja inspiroivaa palautetta sekä muilta ryhmiltä että kurssihenkilökunnalta. Konkreettisuus, palautteeseen reagointi ja laskelmien olemassaolo olivat todella arvostettuja ja toivat sekä projektille että esitykselle kommenttien perusteella enemmän uskottavuutta. Annoimme myös ryhmälle 11 palautetta heidän projektistaan; heilläkin vaikutti olevan erittäin kiinnostava työ meneillään.

Jatkamme ensi viikolla business-mallin työstämistä ja aloitamme ansaintamallin visualisoinnin. Aiomme käyttää luennolla esitettyjä konsepteja hyväksi. Tulemme esittelemään proton golfklubeille, ja kysymme kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan tuotteesta. Vastauksia kyselyihin tulee jatkuvasti ja yritämme käyttää uusia ideoita hyväksi.

Aleksi sai tehtyä projektillemme hienot nettisivut, joita voimme käyttää tuotteen esittelyä varten. Saimme myös päivitettyä projektisuunnitelman ja lisäsimme aikatauluun Gantt-kaavion.

Päivitetty projektisuunnitelma

Lähtökohdat

Ryhmämme ratkaistavaksi annetun ongelman ydin on seuraava: voivatko golfkentät hyödyntää aurinkoenergiaa taloudellisesti kannattavalla tavalla siten, ettei pelikokemus kärsi? Tavoitteena ei ole luoda aurinkovoimalaa ja myydä sähköä eteenpäin, vaan käyttää aurinkoenergiaa erilaisissa golfkentän päivittäisissä tarpeissa. Lopullinen tuote voi olla aurinkolämpöä hyödyntävä tai sitten aurinkoenergiaa voidaan muuttaa sähköksi. Golfkentillä on runsaasti pinta-alaa, ja yleensä se on kovimmassa käytössä aurinkoisina päivinä, jolloin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää eniten. Perinteinen ratkaisu olisi laittaa aurinkopaneelit golfklubin katolle ja tällä tavalla vähentää sähkölaskuja, haluamme keksiä kuitenkin jotain innovatiivisempaa.

Tämän hetken ideana on toimia aurinkoenergia konsulttina golfklubeille. Tarjoamme siis aurinkoenergiaan perustuvan palvelun, joka räätälöidään golfklubin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Voisimme tarjota erilaisia latauspisteitä sähköllä kulkeville ajoneuvoille, tai lämmittää rakennuksia aurinkolämmöllä.

Asiakas ja loppukäyttäjä

Aurinkoenergiaa hyödyntävistä ratkaisuista ovat kiinnostuneet golfosakkeen omistajat sekä golfklubit. Näillä näkymin asiakaskunta painottuu klubeihin.
Varsinaiset loppukäyttäjät ovat golffarit, sillä klubit ja kentät ovat olemassa juuri heitä varten. Vihreitä arvoja kannattavat asiakkaat ovat myös potentiaalista kohderyhmää.

Golfklubit tarjoaisivat meidän suunnittelemamme aurinkoenergiaratkaisut varakkaammalle keskiluokalle, jotka ajelevat sähköautoilla, lataavat golfautojaan golfklubin latauspisteillä ja nauttivat kierroksen jälkeen lounaan klubitalolla.

Ongelman rajaus

Tutkimme miten aurinkoenergiaa yleensä käytetään erilaisissa ratkaisuissa. Ne jakautuvat pitkälti comfort- ja utility-kategorioihin. Comfort ratkaisut keskittyvät enemmän palvelun mukavuuden parantamisesta ja utility niiden käytettävyydestä. Me haluamme kehittää ratkaisuja, jotka yhdistävät molempia.

Ensisijainen tavoite on keskittyä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka aiheuttavat kiinnostusta, pienentävät golfklubin kustannuksia, luovat viihdykettä ja parantavat imagollista arvoa. Emme keskity niin paljon tässä vaiheessa tekniseen toteutukseen, mutta aurinkoenergia teknologiaan on syytä tutustua. Haluamme luoda ratkaisun, joka luo hyvän käyttäjäkokemuksen, eikä ole perinteinen lisäsähkön tuotto.

Alustavien selvitysten mukaan aurinkopaneeleita käyttävän sähkön pientuottajan ei kannata myydä tuotettua sähköä ulkopuolelle ainakaan nykyisillä tariffeilla.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on luoda toimiva liiketoimintamalli ja selkeä aurinkoenergiaa hyödyntävä kokonaisuus, jota yllä mainituille asiakkaille voidaan myydä ja markkinoida. Saavuttaakseen lopullisen tuotteen, asetamme muutaman osatavoitteen. Osatavoitteet ovat liiketoiminnan toteutettavuus, tekniset tavoitteet ja mallin demoaminen. Näitä osatavoitteita voidaan pilkota lisää kuten kuvassa 1.

tavoitepuu

Kuva 1: Tavoitepuu

Lopputuote voi olla esimerkiksi tuotepaketti, joka sisältää aurinkopaneeleilla varustetun katoksen sekä golfautojen ja sähkökäyttöisten henkilöautojen latauspistokkeet. Kokonaisuuden havainnollistamiseksi demotilaisuuteen aiomme luoda kolmiulotteisen pienoismallin kehittämästämme tuotteesta. Ryhmämme luo upeat verkkosivut, jotka houkuttelevat potentiaalisia ostajia ja tarjoavat tietoa aurinkoenergian mahdollisuuksista.

Tiedonkeruu

Tuotteen kannalta tärkeintä olisi saada ymmärrys siitä miten golffarit ja golfklubit hyötyisivät eniten aurinkoenergiasta. Aiomme selvittää golfklubeilta niiden nykyisestä sähkönkulutuksesta ja kiinnostuksesta aurinkoenergiaratkaisuja kohtaan. Ryhmässä on monipuolista osaamista: golfinpelaajat ovat yhteydessä klubeihin ja selvittää viihtyisyyteen liittyviä asioita. Tuotantotalouden asiantuntijat voivat pohtia kannattavuuslaskelmia ja tehokkaita markkinointistrategioita. Ryhmän tutkimusorientoituneet jäsenet ovat yhteydessä yliopiston energia- ja aurinkopaneeliasiantuntijoihin. Kilpailutilannetta tutkimme vertaamalla olemassa oleviin ratkaisuihin.

Aikataulu

Projektin etenemisen vaiheet olemme listanneet kuvan 2. mukaisesti gantt-kaavioon. Olemme miettineet jokaiselle projektin vaiheelle mielestämme järkevän keston, jonka aikana se olisi tarkoitus saada valmiiksi. Olemme ottaneet huomioon kurssiin rajatun kokonaisajan ja opiskelijoiden odotetun panostuksen jokaista noppaa kohti, rakentaessa aikataulua. Pyrimme päivittämään kaaviota, jos emme jostain syystä pysyisi aikataulussa.

Kuva 2: SolarGolfin aikataulu

Kurssin aikana on jatkuvasti presiksiä ja palautettavia kirjallisia raportteja. Pyrimme aloittamaan niihin valmistautumiseen ajoissa kaavion mukaisesti. On tärkeää, että käytämme hyväksi kurssi henkilökuntaa, varsinkin ohjaajamme kanssa. Olemme päättäneet jakaa blogipostauksien vastuun viikoittain eri ryhmän jäsenille. Blogipostaus julkaistaan mahdollisimman pian yhteisen tapaamisen jälkeen. Tarkoituksena on, että kaikki ryhmän jäsenet olisivat mukana aina perjantain tapaamisissa. Workshopin jälkeen käymme ryhmänä lounaalla, jossa jatkamme ideointia ennen Energy Garagelle siirtymistä. Jaamme kaikille jonkinlaisen tehtävän seuraavaa tapaamista varten. Yritämme tavata alkuviikosta ryhmänä, ja pitää muutaman tunnin session, jossa käymme läpi mitä olemme saaneet tehtyä perjantain jälkeen.

Ryhmän kokoonpano

Tapaamme ryhmän kesken mahdollisimman usein, sillä parhaat ajatukset syntyvät yhteistuumin. Tapaamisissa pidämme aivoriihiä, joissa ideoita voi heitellä ja kommentoida nimellisestä työnjaosta riippumatta. Tapaamisissa myös tarkemmasta työnjaosta voidaan helposti sopia päivä- ja viikkokohtaisesti. Käytämme työnjaossa hyväksi sekä pääaineiden että kiinnostuksen osaamisalueista. Golffarit Aleksi, Tomi ja Markus tuovat tietämystä aidosta golfympäristöstä ja sen toiminnasta.

Tomi toimii ryhmän vetäjänä. Hänen tehtävänä on olla yhteydessä kurssihenkilökunnan ja ohjaajan kanssa. Tomi vastaa myös siitä, että kurssi etenee mallikkaasti.

Aleksi on yhteydessä golfklubeihin, vastaa graafisista mallinnuksesta ja brändimme rakentamisesta. Aleksi on myös mukana verkkosivustojen pystyttämisessä.

Sampsa on yhteydessä yliopiston henkilökuntaan ja aurinkoenergian asiantuntijoihin ja alustavasti vastaa pienoismallin rakentamisesta. Sampsa toimii niin sanotusti teknisenä asiantuntijana ja pystyy ratkomaan mahdollisia fysiikan laskelmia.

Marcos hoitaa laskelmat järjestelmän kustannustasosta ja sen kannattavuudesta. Marcos on myös verkkosivuprojektissa mukana.
Markus osallistuu fysikaalisiin ja taloudellisiin laskelmiin. Markus hoitaa myös markkinatutkimusta ja kantaa vastuun mahdollisista tuote hankinnoista.

Luethan myös aiemman postauksemme tältä viikolta.

Posted by Marcos Ryhänen Rodellas

This entry was posted in Esityssessio, Työsuunnitelma. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *