Tilannepäivitys: liiketoimintamallia ja markkinasegmenttiä etsimässä

Projektin alussa syntyneet ideat ovat yksi kerrallaan karsiutuneet pois ja nyt tuotteemme alkaa hahmottua. Tänään saimme esityksemme perusteella inspiroivaa palautetta, jonka avulla jatkamme eteenpäin. Koska emme voi tuottaa, myydä ja asentaa aurinkopaneeleita itse, on parempi että keskitymme aurinkoenergiaratkaisujen luomiseen. Tarjoamme siis aurinkoenergiaan perustuvan palvelun, joka räätälöidään golfklubin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tältä pohjalta on tarkoitus lähteä luomaan liiketoimintamallia, seuraavan viikon aikana. Käytämme A. Osterwalderin Business Model Canvasia tähän tarkoitukseen.

Projektisuunnitelman mukaisesti olemme kuluneen viikon aikana pyrkineet selvittämään aurinkopaneelien hintatasoa ja golfkenttien sähkönkulutusta. Olemme saanet vastauksen vasta parilta golfklubilta, mutta alustavien laskelmien perusteella aurinkoenergialla tuotettu sähkö voisi säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Pyrimme saamaan lisää vastauksia, jotta voimme muodostaa laajemman kuvan Suomen golfklubeista. Golfklubien lisäksi aiomme haastatella itse golffareita heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan: heidän mielipiteensä saattavat erota golfklubien näkemyksistä.

Perjantain kunniaksi pieni kevennys — esimerkki tehottomasta aurinkoenergiaratkaisusta: nämä aurinkopaneelit Aallon Energy Garagen sisätiloissa eivät tuota kovinkaan paljoa energiaa. Miksi ne ovat siellä? Siihen on varmaan joku hyvä selitys, mutta meidän tavoitteemme on sijoittaa paneelit sinne mihin aurinko paistaa. Hyvää viikonloppua!

20170224_124650

Aurinkopaneelit Energy Garagella

Posted by Tomi Suomela

Uncategorized - Leave a comment

Työsuunnitelma

Lähtökohdat

Ryhmämme ratkaistavaksi annetun ongelman ydin on seuraava: voivatko golfkentät hyödyntää aurinkoenergiaa taloudellisesti kannattavalla tavalla siten, ettei pelikokemus kärsi? Golfkentillä on runsaasti pinta-alaa. Kentät ovat käytössä ja niiden läheisyydessä oleskelee eniten ihmisiä kaikkein aurinkoisimpina päivinä, jolloin myös aurinkopaneelit ovat tehokkaimmillaan.

Asiakas/loppukäyttäjä

Aurinkoenergiaa hyödyntävistä ratkaisuista ovat kiinnostuneet golfosakkeen omistajat sekä golfklubit. Näillä näkymin asiakaskunta painottunee klubeihin. Varsinaiset loppukäyttäjät ovat golffarit, sillä klubit ja kentät ovat olemassa juuri heitä varten.

Ongelman rajaus

Alustavien selvitysten mukaan aurinkopaneeleita käyttävän sähkön pientuottajan ei kannata myydä tuotettua sähköä ulkopuolelle ainakaan nykyisillä tariffeilla. Ensisijainen tavoite ei ole lisätä golfklubin myyntiä, vaan pienentää kustannuksia ja luoda viihdykkeellistä ja imagollista arvoa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on luoda selkeä aurinkoenergiaa hyödyntävä kokonaisuus, jota yllä mainituille asiakkaille voidaan myydä ja markkinoida. Lopputuote voi olla esimerkiksi tuotepaketti, joka sisältää aurinkopaneeleilla varustetun katoksen sekä golfautojen ja sähkökäyttöisten henkilöautojen latauspistokkeet. Kokonaisuuden havainnollistamiseksi demotilaisuuteen aiomme luoda kolmiulotteisen pienoismallin kehittämästämme tuotteesta. Ryhmämme luo upeat verkkosivut, jotka houkuttelevat potentiaalisia ostajia ja tarjoavat tietoa aurinkoenergian mahdollisuuksista.

Tiedonkeruu

Aiomme selvittää golfklubeilta niiden nykyisestä sähkönkulutuksesta ja kiinnostuksesta aurinkoenergiaratkaisuja kohtaan. Ryhmässä on monipuolista osaamista: golfinpelaajat voivat olla yhteydessä klubeihin ja selvittää viihtyisyyteen liittyviä asioita. Tuotantotalouden asiantuntijat voivat pohtia kannattavuuslaskelmia ja tehokkaita markkinointistrategioita. Ryhmän tutkimusorientoituneet jäsenet voivat olla yhteydessä yliopiston energia- ja aurinkopaneeliasiantuntijoihin.

Aikataulu

Seuraavan viikon aikana selvitetään olemassa olevien aurinkopaneelien hintatasoa ja kenttien nykyisiä sähkönkulutustietoja. Tämän jälkeen selvitämme, mitä kehittämämme järjestelmäkokonaisuuden kustannustaso olisi, mukaan lukien mahdollinen hankintahinta ja takaisinmaksuaika.

Maaliskuun alkupuolella alamme selvittää myyntiä, markkinointia ja tuotteen houkuttelevuutta. Suunnitelmien tarkennuttua huhtikuussa alamme luoda konkreettisia malleja suunnitelmastamme ja tehdä mainoslehtisiä.

Ryhmän kokoonpano

Tomi Suomela toimii ryhmän vetäjänä.
Aleksi Vartiainen on yhteydessä golfklubeihin ja vastaa graafisista mallinnuksista.
Sampsa Lehtiniemi on yhteydessä yliopiston henkilökuntaan ja aurinkoenergian asiantuntijoihin ja alustavasti vastaa pienoismallin rakentamisesta.
Marcos laskee järjestelmän kustannustasoa ja sen takaisinmaksuaikaa.
Markus osallistuu fysikaalisiin ja taloudellisiin laskelmiin ja toimii tiedonkerääjänä.

Tietotekniikan opiskelijat Aleksi ja Marcos vastaavat projektin verkkosivuista.
Golffarit Aleksi, Tomi ja Markus tuovat tietämystä aidosta golfympäristöstä ja sen toiminnasta.

Tapaamme ryhmän kesken mahdollisimman usein, sillä parhaat ajatukset syntyvät yhteistuumin. Tapaamisissa pidämme aivoriihiä, joissa ideoita voi heitellä ja kommentoida nimellisestä työnjaosta riippumatta. Tapaamisissa myös tarkemmasta työnjaosta voidaan helposti sopia päivä- ja viikkokohtaisesti.

Posted by Aleksi Vartiainen

Uncategorized - Leave a comment

Viikko #2

Mitä teimme tällä viikolla?

Tänä perjantaina tapasimme aiheemme yhteyshenkilön, tuotantotalouden laitoksen J. Karjalaisen. Saimme lisää ideoita ja jalostimme vanhoja.

Yksi potentiaalisista aurinkoenergian käyttökohteista on golfautojen lataus. Golfauton katolla voisi olla aurinkopaneeli, joka lataa auton akkua jatkuvasti. Tämänlaisia ratkaisuja on jo valmiiksi olemassa. Vaihtoehtoisesti golfautojen latauspisteet voisivat olla paneloidun katoksen alla. Tämän lisäksi myös golfkentän parkkipaikat voisivat olla aurinkopaneloitujen katosten alla, jolloin autot pysyisivät viileänä varjossa, ja sähköautojen omistajat voisivat ladata autoaan kierroksensa aikana.

Scamper-työkalulla ideoimme golfautojen latauskonseptia:

SC

 • Yhdistetään tuulivoimala latausasemaan
  • Latausaseman tuottamaa sähköä voidaan käyttää esim. Sähköauton lataamista varten

A

 • Ongelma: Miksi kukaan lataisi sähköautojaan golfkentillä? Voivatko muut kuin golfarit hyötyä?
  • Latausaseman sähkö myydään ulkopuolelle → verkkoon

M

 • Mitä jos sähköautojen määrä lisääntyy? Mitä jos kaikki henkilöautot ovat tulevaisuudessa sähköautoja?
  • Pelaajat tulevat kaukaa → autojen lataustarve

P

 • Sähkö kulkee johtoja pitkin → sitä voidaan kuljettaa muualle
  • Golfkenttien ympärillä ja läheisyydessä lomakeskuksia ja -asuntoja yms toimintaa → sähköntarve

E

 • Mitä jos koko latausasemaa ei olisi?
  • Paneeleiden tuottama sähkö saadaan talteen ja voidaan johtaa muualle ilman asemaakin

R

 • Aurinkosähkö —–täyskäännös—–> sähkövalot kohti Aurinkoa → voidaanko aurinkosähköä hyödyntää golfkentän valaistuksessa?

Aleksi loi kauniin havainnekuvan sunnittelemastamme konseptista:Katos

Muita ideoita olivat muun muassa  aurinkolämmön hyödyntäminen käyttöveden lämmitykseen, aurinkosähköllä toimivien antureiden sijoittaminen kentälle, väylien alkuun sijoitettavat tulostaulut, sekä gps-paikannettava golfpallo.

Mitä seuraavaksi?

Yritämme selvittää nykyistä aurinkopaneelien hintaluokkaa. Lisäksi olemme olleet yhteydessä eri golfklubeihin, jotta saisimme tietoa muun muassa klubien energiankulutuksesta. Näillä tiedoilla pystyisimme laskemaan, kuinka suuria investointeja aurinkovoiman käyttöönotto vaatisi. Todennäköisesti investoinnin takaisinmaksu aika tulee olemaan pitkä, joten on hyvä miettiä, mitä muuta lisäarvoa kuin taloudellista etua aurinkovoima voisi tuoda. Esimerkiksi kolmannen osapuolen sertifikaatit luontoystävällisistä toimintatavoista ovat mahdollisia. Vihreät arvot kuuluvat myös nykypäivän trendeihin.

Posted by Tomi Suomela

Uncategorized - Leave a comment

Ensimmäinen tapaaminen

Tavattiin eka kerta ryhmän kanssa ja tutustuttiin toisiimme. Todettiin nopeasti että meillä on hyvin diversifioitu ryhmä pää-aineeltaan, kaksi TIK:iläistä ja TUTA:lainen, fyysikko ja systeemianalyytikko, yhtä kutakin. Kokemukseltaan ryhmässä löytyy kolme golfia pelaavaa ja yksi joka on itse asentanut aurinkopaneeleja kotikäyttöön, eli vaihtelevia ideoita jokaisesta näkökulmasta saadaan varmasti.

Tällä vaihtelevalla ryhmällä tulikin idea toisen perään. Lyhyessä ajassa ehdittiin miettiä uusia innovaatioita kuten elektronista lyöntilaskentajärjestelmää väylällä joka olisi yhteydessä nettiin, aurinkovoimalla toimivaa golfkärryä joka automaattisesti seuraa omistajaansa moottorin avulla ja aloituspaikalla olevaa informaatiojärjestelmää joka parantaa golfarin kokemusta tarjoamalla ajantasaisia kenttä- ja tuulitietoja elektronisesti, aurinkopaneelien tarjoamalla energialla.

Tämän lisäksi mietittiin miten aurinkovoimaa voitaisiin integroida golf kenttiin. Tästä muun muassa klubitalon katon vaihtaminen aurinkovoimaa tuottavaan kattopeltiin, aurinkopaneelien sijoittaminen golfautojen katoille sekä teiden ja parkkipaikan asfaltin vaihtaminen kestävään aurinkopaneeliin. Tämän lisäksi tutkittiin mahdollisuutta vaihtaa kentänhoitokoneet sähköisiksi, mikä säästäisi luontoa sekä lisäisi pelaajien kokemusta äänettömyyden takia.

Trendejä analysoidessamme päädyttiin siihen että puhtaan ja uusiutuvan energian kysyntä jatkuu, kun taas golfin trendi ei tulisi laskea. Tämän lisäksi aurinkoenergian tehokkuus paranee ja hinnat laskevat, sekä uusia innovaatioita tulee jatkuvasti. Tästä ruvettiin miettimään uusiutuvan energian roolia meidän projektissamme sekä hintaa ja realistisuutta että tällaista projektia toteutettaisiin oikeasti. Tämän lisäksi kävi mielessä miten pelaajat suhtautuisivat siihen jos täytetään kaikki mahdollinen tila kentällä aurinkopaneeleilla, ja miten vältetään esteettisyyden katoamista.
Ennen seuraavaa ryhmätapaamista (ensi viikon perjantaita) otetaan yhteyttä eri golfkenttiin ja kysytään muutama kysymys energiakuultuksesta, ovatko ne miettineet aurinkoenergian käyttöä ja onko kiinnostusta asiasta. Tämän lisäksi pidetään kirjaa uusista ideoista jotta voidaan ryhmänä perjantaina keskustella asiasta. Ollaan myös oltu yhteydessä meidän yhteyshenkilöön ja sovittu tapaaminen, jotta saadaan ideat kunnolla mietittyä läpi ja karsittua.

-Markus

Posted by Markus Wilkman

Uncategorized - Leave a comment

Hello world!

Tämä on blogimme ensimmäinen julkaisu!

Tomi

Golf

Posted by Tomi Suomela

Uncategorized - 1 Comment