Kohti loppukiriä

Pääsiäisviikolla ei kurssilla virallista ohjlemaa ollut, mutta suuntasimme katseet jo tulevaan käyttäjätestauksen raportointiin ja aloimme tapaamisessamme valmistautua muutenkin loppukurssin koitoksiin. Grande Finaleen mennessä tarkoituksenamme on tuottaa jo aika funktionaalinen demo käyttöliittymästämme, jota ständillämme kävijät voivat kokeilla. Edellisen session jälkeen aloimme selvittää, mikä on paras pohja tällaiselle demolle sekä millainen rakenne käyttöliittymässä on. Tavoitteena on tuottaa yksinkertainen mutta selkeä käyttöliittymä, joka myös näyttää hyvältä ja esittää käyttäjälle kaiken tarpeellisen infon tiiviinä pakettina ja tarjoaa tälle kaikki oleelliset toiminnallisuudet.

Suomessa toimivia laitevalmistajia on sillä välin kontaktoitu, ja suomalainen kodin älylaitteita myyvä Cozify onkin jo alustavasti lupautunut lainaamaan demopaketin Grand Finalen ständillä esiteltäväksi. Tämä on mielestämme varsin tärkeä palanen loppuesitystämme varten, koska käyttäjä saa parhaan käsityksen siitä, millaisia toiminnallisuuksia älylaitteet voivat tarjota, testaamalla niitä ihan käytännössä. Loppujen lopuksi tällainen lisätty tietoisuus on ehkä suurin anti, jonka projektimme voi maailmalle tuottaa. Tavoitteena on myös tarkastella laitteiden toiminnallisuuksia niiden kolmen arvon näkökulmasta, jotka projektimme kannalta ovat keskeisiä eli kodin turvallisuus, mukavuus ja ekologisuus.

Interaktiivisen käyttöliittymän pohjaksi kaavailtiin, miltä eri sivut tulevat näyttämään ja mitä niissä on oleellista näyttää. Kuvassa näkyy raakile-esimerkki siitä miltä tulossivu voisi suunnillleen näyttää. Tässä vaiheessa käyttäjä voi edelleen muokata valintoja ja esimerkiksi poistaa ja lisätä tuotteita. Lisäksi on tärkeää näyttää, mitä kaikkia toiminnallisuuksia kyseinen paketti tuo mukanaan.

Premockup-tulossivu

Raakaversio pakettiräätälöinnin tulossivusta

Ensi viikolla keskitymme käyttäjätestauksen raportointiin ja jatkamme käyttöliittymämme rakentamista sekä kontaktien ylläpitoa yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Leave a Reply