Seuraavia askelia

Tällä viikolla vuorossa oli ryhmämme neljäs esitys, jossa esittelimme protoaihiotamme ja sen kehitystä. Olimme suunnitelleet alustavasti mistä tuotteista palvelumme tarjoamat paketit voisivat koostua, sekä miltä asiakkaan käyttöliittymä voisi näyttää. Avasimme tätä myös muille kurssin osallistujille esityksessämme, joka on katsottavissa alla.

Esityksen jälkeen siirryimme Energy Garagelle työstämään protoamme ja suunnittelemaan seuraavia askelia projektissamme. Pohdimme pitäisikö käyttöliittymään lisätä budjetin, asunnon koon ja arvokysymyksen lisäksi vielä muita kysymyksiä joiden avulla voisimme tarjota vielä parempia ehdotuksia. Voisimme tarjota hieman erilaista pakettia esimerkiksi sen perusteella onko taloudessa lapsia tai lemmikkejä.

Aloitimme myös seuraavan näkymän alustavan suunnittelun, jossa käyttäjä voi tarkastella palvelumme ehdottamaa pakettia ja halutessaan muokata sitä mieleisekseen. Mietimme myös miten voisimme havainnollistaa potentiaaliselle ostajalle ehdotettujen tuotteiden tuomaa lisäarvoa, ja näin kannustaa asiakasta viemään ostotapahtuma loppuun asti. Sen lisäksi että listaamme paketin tuotteet, voisimme esittää visuaalisessa muodossa tietoa esimerkiksi säästöistä joita asiakas voi tuotteiden avulla saavuttaa, sekä millainen vaikutus tällä olisi asiakkaan hiilijalanjälkeen. Meidän täytyy tehdä vielä taustatutkimusta jotta pystymme tarjoamaan totuudenmukaisia laskelmia säästöistä, mutta uskomme että tämä kannattaa.

Kun saamme wireframe-tyyppisen käyttöliittymä-mockupin valmiiksi, alamme suunnittelemaan palvelumme visuaalista ilmettä. Tämän jälkeen voimme toteuttaa interaktiivisen käyttöliittymädemon, joka muistuttaa jo enemmän lopullista tuotetta, ja mahdollistaa myös palvelumme demoamisen ja käyttäjätestauksen aloittamisen.

Kurssin loppunäytös alkaa myös lähestymään, joten teimme suunnitelman siitä mitä haluamme esitellä tässä loppunäytöksessä. Päädyimme seuraaviin pääkohtiin: interaktiivinen käyttöliittymädemo sekä joitakin paketeissa käytetyistä älylaitteista, joiden avulla voimme havainnollistaa älylaitteiden etuja, jonka hankkimista pyrimme palvelumme avulla helpottamaan. Jatkamme näihin paneutumista ensi seuraavalla viikolla.

Leave a Reply