Algoritmin suunnittelua

Viikolla 12 keskityimme algoritmin ja palvelun käyttöliittymän hahmotteluun. Mietimme sitä, mitä palvelun tulee kysyä käyttäjältä, jotta saamme tarpeeksi rajoittavia tekijöitä algoritmille. Toisaalta palvelun käytettävyyden kannalta kysymyksiä ei voi olla kovin montaa. Lisäksi mietimme asioita, joita meidän täytyy tietää kaikista tarjoamistamme laitteista, jotta algoritmi voisi tarjota optimaalisia ratkaisuja asiakkaille.

Älylaitteita on olemassa todella moneen tarkoitukseen. Niillä voi parantaa muun muassa kodin mukavuutta, turvallisuutta ja ekologisuutta. Päätimmekin, että palvelu kysyy käyttäjältä, mihin tarkoitukseen hän ensisijaisesti haluaisi älylaitteita. Rajasimme nämä niin sanotut “arvot” ensin neljään (mukavuus, turvallisuus, ekologisuus ja rahan säästö). Tajusimme kuitenkin pian, että “rahan säästö” -vaihtoehtoa ei tarvita, koska ekologisuus (eli energian säästäminen) on melkein sama asia.

Lisäksi palvelu kysyy käyttäjältä asunnon kokoa ja budjettia. Näillä parametreilla on tarkoitus skaalata tarjotun paketin kokoa. Asunnon koko vaikuttaa laitteiden määrään; isompaan asuntoon tarvitaan esimerkiksi enemmän lamppuja ja sensoreita. Budjetti vaikuttaa tietenkin niin ikään laitteiden määrään, mutta myös laitteiden monipuolisuuteen. Samaan tarkoitukseen on monia eri laitteita ja kalleimmissa on usein eniten ominaisuuksia. Budjetin perusteella algoritmi tekee valinnan näiden eri vaihtoehtojen välillä.

Palvelu kysyy siis vain kolmea asiaa (tärkein “arvo”, asunnon koko ja budjetti), joten käyttöliittymästä saadaan hyvin yksinkertainen ja selkeä. Näin ollen voidaan olettaa, että merkittävä osa palvelun ääreen päätyvistä myös käyttää sitä. Hahmottelimme käyttöliittymästä myös esimerkin (katso kuva alla).

UI Mockup

Hahmotelma käyttöliittymästä

Laitetietokanta on toinen oleellinen asia algoritmin toiminnan kannalta. Laitteiden ominaisuudet täytyy tietenkin tuntea hyvin. Haastavampaa on kuitenkin saada laitteiden ominaisuudet kuvattua joiksikin luvuiksi, joita algoritmi voisi käyttää. Merkittäviä lukuja on ainakin laitteen hinta ja koko. Tämän lisäksi ajattelimme luoda pisteytyksen kuvaamaan laitteen luonnetta eri arvojen (mukavuus, turvallisuus, ekologisuus) mukaan. Tällaisen pisteytyksen käsittely vaatii algoritmilta kuitenkin varsin monimutkaista rakennetta, joten emme lähteneet toteuttamaan sitä pidemmälle. Päätimme yksinkertaisuuden vuoksi luoda kolme valmista pakettia (mukavuus-, turvallisuus- ja ekologisuuspaketti), joita algoritmi sitten voisi skaalata asunnon koon ja budjetin mukaan.

Mietimme myös sellaista ominaisuutta algoritmille, että se kehittäisi itseään käyttäjäpalautteen perusteella. Eli yksinkertaisimmillaan alkaisi suosimaan laitteita ja laiteyhdistelmiä, jotka ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Käyttäjäpalautteen avulla voisi selvittää ainakin laitteen käytettävyyttä ja kommunikointikykyä muiden laitteiden kanssa. Tietenkin tulisimme tekemään kattavan pohjaselvityksen laitteista jo etukäteen, mutta se tuskin voisi olla täysin aukoton.

Tällä viikolla keskityimme siis yksinomaan algoritmin toiminnan pohtimiseen. Tapasimme vain kerran, mutta saimme kuitenkin etenkin konseptitasolla paljon aikaan. Seuraavalla viikolla meillä on jälleen esityssessio ja saamme toivottavasti lisää aina niin arvokasta palautetta!

Leave a Reply