Money, money, money…

Ydinajatuksemme, eli se että kehitämme palvelun, joka räätälöi eri asiakkaille valmiita älylaitepaketteja, on edelleen ennallaan ja siitä näkökulmasta pohdimme tällä viikolla etunenässä sitä kaikille ah niin rakasta aihetta, eli rahaa. Ansaintamallin teossa pääsimme graafisesti toteuttamaan itseämme ja koska erilaiset tulot ja menot linkittyvät vahvasti siihen, millaista liiketoimintaa meidän kannattaa harjoittaa, opimme myös enemmän tästä asiasta.

Rahan lisäksi oli tärkeää pohtia myös muunlaista pääomaa ja hyötyjä, jotka vaihtavat omistajaa. Esimerkiksi erilaiset yhteistyökumppanit voivat saada positiivista näkyvyyttä toimiessaan kanssamme, sillä tarjoamistamme älykkäistä kotilaitteista huokuu modernius ja vihreät arvot. Toisaalta kerrytämme asiakaskuntamme kasvaessa laitevalmistajien kannalta arvokasta infomaatiota ja käyttökokemuksia, mikä on myös itsessään pääomaa. Ansaintamallin teon yhteydessä hahmotimme myös entistä paremmin, mitä palveluita meidän kannattaa ulkoistaa ja mitä meidän kannattaa omistaa itse. Jotta ansaintamallin visualisointi pysyisi yksinkertaisena ja selkeänä oli kuitenkin liian yksityiskohtiin meneviä kulueriä jätettävä pois; mallissa esitettyjen kulujen lisäksi näitä olisi esim. toimistorakennuksen ja muiden tilojen vuokrat, palvelimet ja muut tekniset menot. Nämä eivät toisaalta liity keskeisesti liiketoimintaamme.

Perjantain sessiossa esittelimme Hanille BMC-malliamme, jota on jälleen kehitetty eteenpäin. Hani kehotti meitä pohtimaan myös muita rahastustapoja kuin vain kiinteän hinnoittelun, jota olemme tähän mennessä pitäneet relevanteimpana. Samalla hän kiinnitti huomionsa siihen, että olemme kyllä tehneet asiakaskyselyä, mutta tulokset ovat hieman vääristyneitä eivätkä kuvaa koko Suomen väestöä, koska suurin osa kyselyyn vastanneista ovat opiskelijoita. Tämä vaatiikin meiltä vielä lisätoimia. Hän myös neuvoi keskittymään oleelliseen, eli miettimään mikä on ydinosaamistamme bisnesideassamme.

Seuraavaksi tulemme tekemään tasan tämän, eli jatkamme paketteja räätälöivän algoritimin luonnostelun ja kehityksen parissa ja seuraavien viikkojen sisään on tavoitteena saada tästä sellainen prototyyppi ulos, jota voi testauttaa potentiaalisilla asiakkailla. Algoritimin suunnittelun lisäksi tähän liittyy käyttöliittymän visualisointi. Tavoitteena on pitää palvelualustaamme mahdollisimman helposti lähestyttävänä ja yksinkertaisena, ja tästä syystä myös käyttöliittymästä on tehtävä sellainen. Algoritmimme kuuluisi voida reagoida uusiin markkinoille ilmestyviin älylaitteisiin ja myös meille annettuun asiakaspalautteeseen (käytännössä tämä tapahtunee jatkuvasti päivittyvien tietokantojen avulla), mikä tuo oman lisähaasteensa ja -mausteensa tähän tehtävään.

Linkki ansaintamalliimme löytyy tästä. Tiedostossa on mukana myös tämänhetkinen BMC-luonnoksemme.

 

Leave a Reply