Kolmas esityssessio ja lisää palautetta…

Tapasimme tiistaina valmistautumaan kolmanteen esityssessioon. Tärkeimpiä asioita joihin tuli kiinnittää huomiota tällä kertaa olivat: projektin tärkeys, projektin tilanne tällä hetkellä, haasteet ja miten aiomme edetä seuraavaksi. Esityksemme kuului myös hyvin konkreettinen esimerkki prototyyppimme toimintatavasta. Viime esityssession jälkeen huomasimme, että emme esittäneet yleisölle mahdollisimman selkeää kuvaa siitä, mikä meidän prototyyppimme on ja miten se käytännössä toimisi. Kävimme siis läpi esimerkin yhden tapauksen räätälöidystä ratkaisusta.

Ideana on, että asiakas syöttää tietoa asumismuodostaan, summasta josta hän olisi valmis maksamaan ja laitteet joita hän omistaa. Sen lisäksi asiakas laittaisi tietyt toiveet, kuten mukavuus, ekologisuus tai rahan säästö, tärkeysjärjestykseen. Algoritmi prosessoi tämän tiedon ja ehdottaisi parhaan paketin asiakkaalle. Palveluumme kuuluisi myös laitteiden asennus.

Räätälöintialgoritimi

Malli räätälöintiprosessista

Esityksemme jälkeen saimme hyvin konstruktiivista palautta. Tarjoamamme ratkaisun tulisi olla hyvin helposti lähestyttävissä. Älylaitteiden ohjaaminen olisi parasta tehdä yhden sovelluksen tai ohjaimen kautta. Meidän kannattaa vielä tarkentaa meidän liiketoimintamallia ja olla hyvät perustelut, että miksi ja miten me erotumme muista, jotka tarjoavat samanlaisia ratkaisuja.

Esityssessiossa oli hyvä nähdä missä vaiheessa muut ryhmät ovat. Saimme jonkin verran ideoita, jonka avulla voidaan parantaa prototyyppiämme ja miten voidaan varmistaa se, että prototyyppiimme olisi oikeasti toteutettavissa. Kannattaa tässä vaiheessa tehdä laskelmia investointisummista ja takaisinmaksuajoista eri paketeille ja kuinka paljon säästöjä ratkaisumme voisi tuoda.

Ryhmätapaaminen

Ryhmä valmistautumassa seuraavaan esityssessioon

Tämän perjantain luennolta jäi mieleen se, että jos saadaan palvelustamme mahdollisimman helppokäyttöisen ja siten enemmän asiakkaita, meillä on dataa esimerkiksi sähkönkulutuksesta ja käyttäjäkokemuksia eri laitteille. Tämä on potentiaalisesti hyvin arvokasta tietoa sähkönjakelijoille ja älykotilaitteiden valmistajille.

Olemme jo keränneet tietoa mahdollisimman monesta erilaisista älykotilaitteista. Listasimme laitteiden hinnat, kategoriat ja mistä niitä saa. Tarkoituksena on seuraavaksi muodostaa palvelumme paketit näistä laitteista.

Seuraaviin askeliin kuuluu myös ansaintamallin laatiminen ja asiakaskyselyn vastausten analysointi. Kyselyyn on vastannut jo yli 70 ihmistä. Ensi viikon aikana on myös tarkoitus suunnitella palvelumme algoritmi, joka osaa tarjota parhaan paketin asiakkaille. Algoritmin suunnitteluun ja optimointiin voidaan hyödyntää asiakaskyselyn vastauksia. Kyselystä saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon eri ihmiset ovat valmiita maksamaan ratkaisuista tai mitkä arvot ovat vaikka opiskelijoille tärkeimpiä. Lopuksi, aloitamme myös käyttöliittymän prototyypin suunnittelun.

Leave a Reply