Kysymyksiä ja konkretiaa

Viikon ensimmäinen tapaaminen osui tällä viikolla keskiviikolle. Koska perjantaille ei ollut mitään varsinaista kurssin deadlinea, keskityimme tapaamisessa alkuun edelleen käymään läpi toisesta esityssessiosta saamaamme palautetta. 

IMG_1770

Tämän jälkeen siirryimme suunnittelemaan kyselyä kiinnostuksesta Smart Home laitteita kohtaan. Motivaationa kyselyn laatimiselle oli halu kartoittaa, kuinka kiinnostuneita ihmiset olisivat tarjoamiamme paketteja kohtaan. Sisällytimme kyselyyn kysymyksiä mm. asumismuodosta ja vastaajan elämäntilanteesta, sekä kysymyksen jossa kartoitetaan hintaa jonka asiakas olisi valmis maksamaan Smart Home laitepaketista. Pyysimme vastaajia myös laittamaan järjestykseen pakettien mahdollisia ominaisuuksia, kuten mukavuus ja ekologisuus. 

IMG_1771Kyselyn avulla pyrimme tekemään paketeista paremmin kohdennettuja niitä mahdollisesti ostaville asiakkaille – esimerkiksi tarjoamalla tarpeeksi edullisia paketteja kerrostaloissa asuville opiskelijoille. Toiveemme on toisaalta myös, että kysely toimii itsessäänkin työkaluna energiatietoisuuden lisäämiseksi. 

Linkki kyselyyn

Perjantain työpajassa puhuttiin ansaintamallin kuvaamisesta ja liiketoimintapotentiaalin arvioinnista. Tästä syntyi idea, että tarjottuihin paketteihin sisältyisi sopimus, että laitteet voi palauttaa esimerkiksi 3 kuukauden kuluessa ostosta, jos asiakas ei koe saavansa niistä tarpeeksi hyötyä. Tämä voisi mahdollisesti alentaa investointikynnystä. Lisäksi mukana voisi olla seurantalaite, jolla laitteiden avulla tehtyjä säästöjä voitaisiin verrata kulutukseen ennen niiden asentamista.

Seuraavan perjantain esitykseen mennessä tavoitteenamme on muodostaa konkreettiset listat tuotteista, joita aiomme sisällyttää paketteihimme. Lisäksi tavoitteenamme on luoda prototyyppi internetsivusta, joka muutaman peruskysymyksen avulla tarjoaa vierailijalle näistä tuotteista muodostettua pakettia.

Leave a Reply