Asiakkaita, aihiota ja hieman konkretiaakin

Tänään ryhmämme oli ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan samassa tilassa, mikä auttoi todella paljon ryhmäytymisessä ja aiheemme ideoinnin edistämisessä. Tiimiimme kuuluvat siis Elias, Arne, Alison, Lassi ja Mari (kuvassa vasemmalta oikealle). Tiimiläisistä Alison, Arne ja Lassi ovat tietotekniikan opiskelijoita, Elias opiskelee matematiikkaa ja systeemitieteitä ja Mari informaatioverkostoja. Vahvaa tietoteknistä osaamista löytyy siis varmasti ryhmästämme, ja sitä on syytä hyödyntää, mutta myös muita analyyttisiä taitoja on tiimimme täynnä, mikä varmistaa ettei liikaa vaivuta koodin ihmeelliseen maailmaan.

IMG_20170210_131505-min

Innokas tiimi Energy Garagella aihioilemassa

Ryhmäläisten motivaatio lähteä käsittelemään älykkäitä ratkaisuja energian säästämiseksi on hyvin monitahoista: Koemme, että teemaan liittyy paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja että se edustaa sellaisia kestävän kehityksen arvoja, jotka ovat nykypäivänä tärkeitä. Kehittämällä tai edistämällä älykkäitä systeemejä pystytään kenties oikeasti vaikuttamaan siihen, miten sähkön käyttäjät hahmottavat oman kulutuksensa ja mitä sen suhteen ollaan valmiita tekemään. Toisaalta ryhmä mieltää aiheen aika konkreettiseksi ja maanläheiseksi, sillä projektia tehdessä voi varmasti oppia myös jotain omasta sähkön käytöstä sekä laitteista ja ratkaisuista, joilla sitä voi optimoida ja näitä voisi ottaa omallakin kohdalla käyttöön.

Edellisellä viikolla olimme sopineet ryhmämme kanssa käytännön asioista, joiden avulla saatiin ryhmän rutiinitoiminta tällä viikolla kunnolla käyntiin. Erilaisia kommunikointikanavia on pystytetty ja myös projektihallintatyökalu Trelloon on otettu ensikosketus tällä viikolla. Perjantaisten työpajojen lisäksi kokoonnumme joka tiistai, jotta viikon työtaakkaa saadaan jaettua paremmin.

Tämän tiistain sessiossa ideoimme mahdollisia ratkaisuja kotitalouksien energian säästämiseksi aivan tyhjältä pöydältä. Ideariihen aikana huomattiin nopeasti, että itse asiassa hyvin monenlaisia tuotteita, joilla ideoitamme saa toteutettua, onkin jo olemassa markkinoilla. Esimerkkeinä näistä on etäkytkettävät ja kulutusta mittaavalla seurantalaitteella varustetut pistorasiat, älykkäät lamput sekä erilaiset ajastimet. Tuotevalikoiman kirjo yllätti meidät hieman, ja tämän seurauksena päädyimme myös pohtimaan sitä, miten hyvin tavallinen sähkön kuluttaja on tietoinen näiden olemassaolosta. Vaikutti myös siltä, että suuri osa laitevalmistajista toimii pääasiassa Suomen ulkopuolella, mikä voi vaikuttaa tuotteiden levinneisyyteen kotimaassa.

IMG_20170207_164131-min

Tiistain ideointisessiot

Ideointia jatkettiin edelleen perjantain työpajassa, jossa päädyttiin siihen, että mahdollinen keskivertosähkönkuluttajien keskuudessa vallitseva tietämättömyys olemassa olevista älykkäistä tuotteista on itse asiassa käännettävissä vahvuudeksi, jonka pohjalta voimme edistää omaa konseptiamme. Näin ollen tuotimme perjantaipäivän aikana proton, jonka idea on tarjota valmiita kokonaisvaltaisia paketteja (sisältäen erilaisia älylaitteita) erilaisille kuluttajille. Me siis toimisimme tässä konseptissa välikätenä laitevalmistajien ja loppukäyttäjän välillä. Varsinaisten loppukäyttäjien lisäksi potentiaalisia asiakkaitamme olisivat erilaiset taloyhtiöt ja asuntosäätiöt, kuten vaikkapa HOAS ja Helsingin kaupungin asunnot Oy, jolloin suurempia tilauksia voisi kohdistaa kerralla isommalle määrälle loppukäyttäjiä. Protoaihio on nähtävissä täältä.

Ensimäisen protoaihion lisäksi perjantai oli muutenkin tuottoisa, ja jaottelimme potentiaalisia asiakkaita ryhmittäin, jolloin huomattiin erilaiset tarpeet eri käyttäjäkunnissa. Älykkäiden ratkaisujen räätälöintiin ja houkuttelevuuteen ylipäätään vaikuttavat mm. asumismuoto, asunnon tyyppi, varallisuus ja asukkaiden määrä samassa asunnossa. Lisäksi joitain mahdollisia kanavia asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja uusien asiakkaiden haalimiseksi ideoitiin. Asiakaslähtöisyys on tietysti projektimme kannalta tärkeää, joten näitä ideoita tullaan kehittämään jatkossakin. Oheisesta BMC-mallin katkelmasta voi hieman havainnoida ajatteluprosessiamme.

CustomersAndValues-min

BMC-mallin mukainen asiakasryhmien jaottelu sekä eri asiakkaiden tarpeita

Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja oli mukavaa nähdä ensimmäistä kertaa koko tiimin kanssa! Ensi viikolla on heti maanantaina tapaaminen Luonto-Liiton Leo Straniuksen kanssa, joka toimii aiheemme antajana, ja jolla on varmasti myös mielenkiintoisia näkökulmia jakaa ryhmämme kanssa. Lisäksi kokoonnumme tiistaina työsuunnitelmamme edistämiseksi. Samaan aikaan ideointi ja aiheen edelleenfokusointi jatkuu tietysti vapaana ja rikkaana, ja odotamme toki vesi kielellä palautetta ensimmäisestä aihiosta.

 

Leave a Reply