Hyödyllistä palautetta

Tapasimme jälleen tiistaina ja valmistauduimme perjantain esitykseen. Esityksessä oli tarkoitus kertoa, miten työ on edennyt, miten protoaihiota on kehitetty ja miten ulkopuolisten ideat ja palaute ovat vaikuttaneet työhön. Esityksen luominen oli hyödyllistä omien ajatuksiemme selkeyttämisen kannalta. Poimimme esitykseen pääkohdat protoaihiostamme sekä Leo Straniuksen kanssa käymästämme keskustelusta. Lisäksi mietimme, mitä teemme seuraavaksi: otamme yhteyttä Green Building Council Finlandiin, luomme asiakaskyselyn ja tarkennamme protoaihiota.

Torstaina otimme yhteyttä Green Building Council Finlandiin ja siellä Ilmastokatu-projektin Lilli Linkolaan (Project Manager). Keskustelunavauksessa kerroimme projektistamme ja esitimme kiinnostuksemme Ilmastokadun tekemiin laitetesteihin. Lilli kertoi vastauksessaan Ilmastokadun järjestämistä tapahtumista, joissa on esitelty energiansäästöön liittyviä älykkäitä laitteita. Tammikuussa Tikkurilassa järjestetty Viisaat vempaimet -näyttely oli kuulemma suosittu ja totesimme, että se olisi voinut olla meillekin todella hyödyllinen.

Lisäksi Lilli kehui ideaamme ja antoi muutamia vinkkejä. Hän kertoi suomalaisesta Cozifysta, joka tarjoaa muiden valmistajien laitteista koottuja paketteja, jotka toimivat heidän omalla ohjausjärjestelmällään. Kiinnostuimme tästä erittäin paljon, sillä Cozifyn tuote liippaa hyvin läheltä protoaihiotamme. Lilli mainitsi myös sen, että harva ostaa pelkän energiansäästön takia mitään, vaan tuotteessa olisi hyvä olla myös kiinnostava mukavuus- tai ulkonäköaspekti. Hän oli samaa mieltä siitä, että ihmisten heikko tietämys olemassa olevista laitteista on ongelma, johon voisi hyvin tarttua.

21022017_tapaaminen

Tiimi ideoimassa keskittyneesti

Perjantaina aamulla pidimme esityksen ja saimme siitä heti hyödyllistä palautetta. Yksi hyvä huomio yleisöstä oli se, että on vaikea saada niin kattavaa kuvaa kaikesta tarjolla olevasta teknologiasta, että kykenisi räätälöimään optimaalisia paketteja asiakkaille. Totesimme, että joudumme mahdollisesti rajaamaan ideaamme tai siirtämään painopistettä enemmän konseptitasolle. Opimme palautteesta myös esitysteknisiä seikkoja. Nyt yritimme kertoa vähän liikaa asioita lyhyessä ajassa emmekä havainnollistaneet idean ydintä tarpeeksi. Tulevaisuudessa käytämmekin vähemmän tekstiä ja enemmän kuvia. Assistentilta saamamme palaute oli kuitenkin hyvin positiivista. Tässä selvästi näkyi se, että hän oli muuta yleisöä paremmin perillä siitä, mitä olemme tekemässä.

Esityksen jälkeen jatkoimme ryhmätyöskentelyä. Aloitimme konkretian etsimisen palautteen innostamana. Loimme “yksiökeissin”, eli kirjoitimme ylös keskimääräisestä yksiöasunnosta löytyviä energiaa kuluttavia laitteita ja mietimme mahdollisuutta niiden älykkääseen ohjaamiseen. Perehdyimme samalla Cozifyn tarjontaan. Tätä tehdessä meille syntyi idea internet-sivuun pohjautuvasta palvelusta, joka tarjoaisi käyttäjälle mahdollisuuden kartoittaa hänelle sopivia laiteratkaisuja. Palvelu kysyisi käyttäjältä muun muassa asumismuodon ja motivaation älykkäiden laitteiden käyttämiselle (mukavuus, ekologisuus jne.). Tämän jälkeen palvelu kertoisi vastausten perusteella kohdennettua tietoa olemassa olevista ratkaisuista. Tarkoituksena olisi tehdä palvelusta mahdollisimman helposti lähestyttävä. Emme kuitenkaan ehtineet viedä ideaa vielä pidemmälle, mutta innostuimme siitä siinä määrin, että jatkamme sen parissa ensi viikolla.

Tällä viikolla merkittävässä roolissa on ollut ulkopuolelta tullut palaute, jonka siivittämänä olemmekin päässeet hyvin eteenpäin! Ensi viikolla sama meininki jatkuu, kun luomme asiakaskyselyn ja jatkamme edelleen asiantuntijoiden kontaktointia.

Tehokasta pöhinää

Kävimme maanantaina tapaamassa Luonto-Liiton yhteyshenkilöämme Leo Straniusta. Keskustelimme aiheesta yleisellä tasolla ja tarkastelimme myös useita näkökulmia ja lähestymisiä energian säästämiseen älykkäiden ratkaisujen kautta. Pohdimme myös kuluttajien motivaatiota siirtyä tällaisten ratkaisujen pariin, millaisia haasteita tässä voi olla, sekä millaisia hyötyjä asiakas voi saada.

Leo kertoi pohtineensa älykkäitä ratkaisuja ja niiden implementointia paljon ja hän on myös asentanut niitä omaan kotiinsa. Hän oli samaa mieltä kanssamme siitä, että kyseessä on kasvava markkina, ja että suomalaisille ei ole vielä paljoakaan tietoa tarjolla tällaisista tuotteista, joten ideamme “energiakonsultoinnista” voisi istua tähän markkinarakoon.

Tapaamisen aikana nousi esiin useita mielenkiintoisia ajatuksia ja havaintoja kotitalouksien energiankulutuksesta ja kuluttajien käyttäytymisestä. Pohdimme myös missä olisi eniten potentiaalia energian säästämiseen niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin. Tämän kautta voimme kohdentaa ratkaisumme niille energiankulutuksen alueille, joista voidaan saavuttaa suurimmat hyödyt. Erilaisten laitteiden määrä kodeissa kasvaa jatkuvasti, mutta samaan aikaan myös laitteiden energiatehokkuuskin on parantunut. Esimerkiksi LED-valaistus yleistyy nopeasti, ja näin valaistuksen osuus energiankulutuksesta pienenee. Potentiaali säästöön löytyy myös kodinkoneista, jotka ovat aina päällä ja kuluttavat merkittävästi energiaa. Esimerkiksi jääkaapin päivittäminen uuteen voi tuoda merkittäviäkin säästöjä, jopa yli 50% säästön. Kotitalouksien energiankulutuksesta on tehty selvityksiä työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, ja aiommekin perehtyä näihin tarkemmin.

Keskustelimme myös uusiin älykkäisiin energiansäästöratkaisuihin liittyvistä haasteista. Tällaisia ovat mm. asiakkaan kynnys lähteä asentamaan asuntoonsa erilaisia laitteita kuten älykkäitä termostaatteja. Voisimmekin tarjota tuotteiden lisäksi myös asennuspalveluja, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Toinen haaste on se, että tällä hetkellä älykkäät ratkaisut eivät ole vielä kovin yleisiä, ja vastaavasti hinnatkin ovat vielä melko korkeita. Tämän seurauksena tuotteiden takaisinmaksuaika voi olla hyvinkin pitkä, jopa yli 10 vuotta. Siten on tärkeää, että voimme tarjota ratkaisuja jotka ovat riittävän edullisia suhteessa asiakkaan tuotteella saavuttamiin säästöihin.

Leo kommentoi, että projektiin voisi saada konkretiaa optimoimalla jonkin tilan, esimerkiksi opiskelija-asunnon tai liiketilan energiankäyttöä erilaisia älylaitteita käyttäen. Ryhmämme voisi kokeilla tällaista myös omissa asunnoissa, jolloin muutoksen seuranta ja dokumentointi olisi helppoa. Haasteena tässä on kuitenkin se, että laitteet ovat melko kalliita, ja projektillamme ei ole budjettia hankkia tällaisia.

Saimme Leolta joitakin uusia yhteystietoja, joiden avulla voimme päästä eteenpäin projektissa: Lilli Linkola, Green Building Council Finland ja Peter Lund Aalto-yliopistosta. Lisäksi Kampissa pidetään Sähkötalolla älykkääseen energiansäästöön liittyvää näyttelyä, joka voisi tarjota inspiraatiota.

Tapasimme koko ryhmän kesken seuraavan kerran tiistaina ja aloimme laatia projektin työsuunnitelmaa. Laadimme aikataulun tulevia tehtäviä varten ja teimme niille alustavia aika-arvioita. Teimme samalla vielä tarkennuksia projektin fokukseen, ongelman rajaukseen ja projektin tavoitteisiin. Työsuunnitelma on nähtävissä tästä.

Aikataulusuunnitelma

Alustava aikataulusuunnitelma

Asiakkaita, aihiota ja hieman konkretiaakin

Tänään ryhmämme oli ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan samassa tilassa, mikä auttoi todella paljon ryhmäytymisessä ja aiheemme ideoinnin edistämisessä. Tiimiimme kuuluvat siis Elias, Arne, Alison, Lassi ja Mari (kuvassa vasemmalta oikealle). Tiimiläisistä Alison, Arne ja Lassi ovat tietotekniikan opiskelijoita, Elias opiskelee matematiikkaa ja systeemitieteitä ja Mari informaatioverkostoja. Vahvaa tietoteknistä osaamista löytyy siis varmasti ryhmästämme, ja sitä on syytä hyödyntää, mutta myös muita analyyttisiä taitoja on tiimimme täynnä, mikä varmistaa ettei liikaa vaivuta koodin ihmeelliseen maailmaan.

IMG_20170210_131505-min

Innokas tiimi Energy Garagella aihioilemassa

Ryhmäläisten motivaatio lähteä käsittelemään älykkäitä ratkaisuja energian säästämiseksi on hyvin monitahoista: Koemme, että teemaan liittyy paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja että se edustaa sellaisia kestävän kehityksen arvoja, jotka ovat nykypäivänä tärkeitä. Kehittämällä tai edistämällä älykkäitä systeemejä pystytään kenties oikeasti vaikuttamaan siihen, miten sähkön käyttäjät hahmottavat oman kulutuksensa ja mitä sen suhteen ollaan valmiita tekemään. Toisaalta ryhmä mieltää aiheen aika konkreettiseksi ja maanläheiseksi, sillä projektia tehdessä voi varmasti oppia myös jotain omasta sähkön käytöstä sekä laitteista ja ratkaisuista, joilla sitä voi optimoida ja näitä voisi ottaa omallakin kohdalla käyttöön.

Edellisellä viikolla olimme sopineet ryhmämme kanssa käytännön asioista, joiden avulla saatiin ryhmän rutiinitoiminta tällä viikolla kunnolla käyntiin. Erilaisia kommunikointikanavia on pystytetty ja myös projektihallintatyökalu Trelloon on otettu ensikosketus tällä viikolla. Perjantaisten työpajojen lisäksi kokoonnumme joka tiistai, jotta viikon työtaakkaa saadaan jaettua paremmin.

Tämän tiistain sessiossa ideoimme mahdollisia ratkaisuja kotitalouksien energian säästämiseksi aivan tyhjältä pöydältä. Ideariihen aikana huomattiin nopeasti, että itse asiassa hyvin monenlaisia tuotteita, joilla ideoitamme saa toteutettua, onkin jo olemassa markkinoilla. Esimerkkeinä näistä on etäkytkettävät ja kulutusta mittaavalla seurantalaitteella varustetut pistorasiat, älykkäät lamput sekä erilaiset ajastimet. Tuotevalikoiman kirjo yllätti meidät hieman, ja tämän seurauksena päädyimme myös pohtimaan sitä, miten hyvin tavallinen sähkön kuluttaja on tietoinen näiden olemassaolosta. Vaikutti myös siltä, että suuri osa laitevalmistajista toimii pääasiassa Suomen ulkopuolella, mikä voi vaikuttaa tuotteiden levinneisyyteen kotimaassa.

IMG_20170207_164131-min

Tiistain ideointisessiot

Ideointia jatkettiin edelleen perjantain työpajassa, jossa päädyttiin siihen, että mahdollinen keskivertosähkönkuluttajien keskuudessa vallitseva tietämättömyys olemassa olevista älykkäistä tuotteista on itse asiassa käännettävissä vahvuudeksi, jonka pohjalta voimme edistää omaa konseptiamme. Näin ollen tuotimme perjantaipäivän aikana proton, jonka idea on tarjota valmiita kokonaisvaltaisia paketteja (sisältäen erilaisia älylaitteita) erilaisille kuluttajille. Me siis toimisimme tässä konseptissa välikätenä laitevalmistajien ja loppukäyttäjän välillä. Varsinaisten loppukäyttäjien lisäksi potentiaalisia asiakkaitamme olisivat erilaiset taloyhtiöt ja asuntosäätiöt, kuten vaikkapa HOAS ja Helsingin kaupungin asunnot Oy, jolloin suurempia tilauksia voisi kohdistaa kerralla isommalle määrälle loppukäyttäjiä. Protoaihio on nähtävissä täältä.

Ensimäisen protoaihion lisäksi perjantai oli muutenkin tuottoisa, ja jaottelimme potentiaalisia asiakkaita ryhmittäin, jolloin huomattiin erilaiset tarpeet eri käyttäjäkunnissa. Älykkäiden ratkaisujen räätälöintiin ja houkuttelevuuteen ylipäätään vaikuttavat mm. asumismuoto, asunnon tyyppi, varallisuus ja asukkaiden määrä samassa asunnossa. Lisäksi joitain mahdollisia kanavia asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja uusien asiakkaiden haalimiseksi ideoitiin. Asiakaslähtöisyys on tietysti projektimme kannalta tärkeää, joten näitä ideoita tullaan kehittämään jatkossakin. Oheisesta BMC-mallin katkelmasta voi hieman havainnoida ajatteluprosessiamme.

CustomersAndValues-min

BMC-mallin mukainen asiakasryhmien jaottelu sekä eri asiakkaiden tarpeita

Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja oli mukavaa nähdä ensimmäistä kertaa koko tiimin kanssa! Ensi viikolla on heti maanantaina tapaaminen Luonto-Liiton Leo Straniuksen kanssa, joka toimii aiheemme antajana, ja jolla on varmasti myös mielenkiintoisia näkökulmia jakaa ryhmämme kanssa. Lisäksi kokoonnumme tiistaina työsuunnitelmamme edistämiseksi. Samaan aikaan ideointi ja aiheen edelleenfokusointi jatkuu tietysti vapaana ja rikkaana, ja odotamme toki vesi kielellä palautetta ensimmäisestä aihiosta.

 

Ensimmäinen viikko

Ryhmä tapasi ensimmäistä kertaa torstaina 2.2 tutustumaan aiheeseen enemmän. Keskustelimme yhdessä miksi valitsimme aiheen ja pohdimme erilaisia näkökulmia ja millä tavalla aihetta voisi rajata. Päätimme lähtökohtaisesti, että tarkastelemme olemassa olevia ratkaisuja ja miten niitä voisi hyödyntää tai parantaa. Valmistelimme myös suurimman osan ensimmäistä esitystä.

Tänään osa ryhmän jäsenistä esitti aiheen muille kurssin opiskelijoille  ja iltapäivällä yritimme rajata aihetta enemmän. Keskustelimme toisen ryhmän kanssa, jolla on sama aihe ja aiomme sopia tapaamisen kontaktihenkilön kanssa ensi viikolla. Tapaamme ensi viikolla myös rajaamaan aihetta tarkemmin.