Reflektio

 

Kurssin aihepiiri oli mielestani innostava, ja alusta lahtien leikin ja leikkisyyden teema kantoi suunnittelutyotani eteenpain tarkoituksenmukaisesti haahuillen. Henkilokohtaisen tyoni alateemoiksi nousivat seikkailu, mielikuvitus ja luovuus. Kiinostuin tiloista, jotka puhuttelevat seka lasten etta aikuisten mielikuvitusta, ja jotka herattavat kokemaan maailman hieman tavallista laajemmin. Kurssin alkupaan luennot johdattelivat syvemmalle aiheeseen. Erityisesti tarjoumien ja horjahdusten kasitteet nousivat esille aihetta kasitellessani. Ajatuksenani oli luoda tiloja ja paikkoja, joissa toimintaa ei ole suoraan osoitettu, vaan yksilot luovat oman henkilokohtaisen suhteensa paikkaan omista lahtokohdistaan luovuutta ja mielikuvitusta hyodyntaen. Olen itse kasvanut hyvin luonnonmukaisissa leikkiymparistoissa metsissa ja merella. Luonto ei suoraan ja suunnitelmallisesti osoita tiettyja kayttotarkoituksia puille, kiville ja kallioille, mutta niin lapsi kuin herkka aikuinenkin loytaa monen moista tehtavaa ja koettavaa. Mielikuvituksen voima muuttaa kappyramannyt peikon raajoiksi, linnan torneiksi, tai milloin miksikin. Lapsen leikille olennaista ei ole, millainen ymparisto objektiivisesti on, vaan tarkeinta on mielikuvituksen muokkaama subjektiivinen tilasuhde – Ei lapsi ja manty, vaan ritari ja peikko. Kuitenkin jotkin tilat tarjoavat enemman mahdollisuuksia moninaisten mielikuvituksellisten tilakokemusten saavuttamiseen, ja kurrsityota laatiessani keskityin juuri tallaisten tilojen luomiseen.

Tarjoumien ja mielikuvituksen lisaksi pohdiskelin paljon paikan hengen kasitetta: Mika tekee juuri tasta paikasta erityisen? Kohdealueeksi ja tarkemman tutkimuksen kohteeksi valitsin Sompasaaren paikan omalaatuisen luonteen vuoksi. Kohde oli mielestani erityisen kiinnostava kerroksellisuutensa vuoksi. Sompasaari on nopean muutoksen alla, ja alueella yhdistyvat kiehtovalla tavalla historian haviavat rauniot, valiaikaiset ihmislahtoiset tilat, ja uusi kiiltava kaupunki. Lisaksi meren laheisyys seka monipuoliset nakymat metsaisesta korkeasaaresta, Tuomiokirkon kautta Merihakaan ja Hanasaareen lisaavat alueen kiinnostavuutta. Henkilokohtaisen kokemukseni mukaan Sompasaari innostaa seikkailuun. Kerroksellisuus, nakymat, meri, ja rauniot herattavat mielikuvituksen ja inspiroivat luovaa suhdetta ymparistoon. Tyossani halusin hyodyntaa ja sailyttaa naita Sompasaaren olemassaolevia etuja leikkisten ja leikittavien tilojen luomisessa. Tarkemmat kohteet leikittaville interventioilleni loysin jo hyvin aikaisessa vaiheessa kurssia, joskin kurssin aikana kavensin ja keskitin aiheen kasittelya alkuperaista suunnitelmaa pienemmalle alueelle saaren etelakarkeen.

Lahestyin mielikuvituksen ja paikan hengen teemoja ymparistotaiteen nakokulmasta. Ymparistotaide on lahtokohtaisesti leikkisaa, silla se pyrkii laajentamaan kokemusta ymparistosta nostamalla esiin kiehtovia ilmioita ja elementteja, jotka moni olisi muuten jattanyt huomaamatta. Tallaisia ”nostoja” pyrin jokaisella interventiollani aikaansaamaan. Nostojen pohjalle valitsin jokaiselle interventiolle paikan hengelle ominaisen teeman, kuten ”meri” tai ”valo” seka jonkin paikalla olemassaolevan kiehtovan rakenteellisen elementin. Naiden aiheiden ymparille rakensin suunnitelmia, jotka loisivat leikittavaa tilaa, jossa kaikki loytaisivat oman tapansa lahestya paikkaa ja oleskella siella. Lisaksi tavoitteena oli luovien tilaratkaisuiden kautta synnyttaa mahdollisuuksia oivalluksiin ja horjahduksiin ihmisen tilasuhteessa. Veden paalla roikkuminen avaa uuden nakokulman mereen, mika herattaa kayttajan olemaan enemman lasna kokemuksessa. Uusien asioiden kokeminen kasvattaa ja ihmista ja kannustaa lasnaoloon. Tavoitteenani oli loytaa tapoja syventaa ihmisten suhdetta ymparistoon ja tata kautta kenties itseensa. Lapset vaativat kasvaakseen mahdollisuuksia harjoittaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Lisaksi he hyotyvat uusista kokemuksista ja nakokulmien vaihdoksista, jotka laajentavat heidan maailmankuvaansa ja kannustavat avoimeen ja uteliaaseen suhteeseen elamaan. Tyossani tutkin tapoja luoda kiehtovia ja virikkeelisia ymparistoja, jotka innostavat niin lapsia kuin aikuisiakin osallistumaan oman elamansa tutkimusmatkaan ja seikkailuun.