Olemattomien ongelmien ongelma – Viikon 44 yhteenveto

Tenttiviikon kiireiden aiheuttaman hengähdystauon jälkeen oli taas aika käydä käsiksi pienlogistiikan optimointiin ja luonnollisten ihmisvirtojen potentiaalin valjastamiseen. Jo tavaksi muodostuneessa maanantaisessa tapaamisessamme keskustelun keskeisimmiksi aiheiksi nousivat ennen tenttiviikkoa tehdyn testauskierroksen tulokset sekä edellisviikkoisen asiantuntijatapaamisen anti.

Vaikka tulevan viikon agenda ei vielä maanantaina ollut täysin selvä, ryhmämme päätti yksimielisesti käynnistää prototyypin kääntämisen toimivaksi web-sovellukseksi edellisen validaatiokierroksen tuottaman positiivisen palautteen motivoimana. Reitityksen prototyypin yhdistämistä varten päätettiin myös kerätä ja/tai luoda oikeaan maailmaan perustuvaa paikka- ja reittidataa. Datasta saattaisi olla hyötyä myös konseptin taloudellisen potentiaalin arvioinnissa sekä validoinnissa, mikä myöhemmin paljastui uusimman viikkotehtävän aiheeksi. Projektille relevanteista luvuista, laskelmista ja taloudellisesta validaatiosta kerrotaan tarkemmin omassa postauksessaan: “Liiketoimintamallin muotoilua”.

Ruudunkaappaus Abobe XD:llä rakennetusta mallista.

Ruudunkaappaus Abobe XD:llä rakennetusta mallista. Oikeastaan vain slideshow, vähemmän kuin näkyy.

Ruudunkaappaus varsinaisesta apista.

Ruudunkaappaus viikon aikana työstetystä varsinaisesta apista. Kartalla joitakin kuvittellisia lähetyksiä pakettiautomaateissa.

Reititysmallista valmistui viikon puolivälin tienoilla toimiva lelumalli, jolle syötetään parametriksi liikennettä kuvaava verkko, minkä pitää sisältää tieto solmujen (liikenteen solmukohtien) asukasmäärästä sekä tieto kaarien liikennevirroista ja pituuksista. Kvantitatiivisia tuloksia ensimmäisestä mallista ei vielä saa ulos, vaan kaikki luvut ovat mielivaltaisissa yksiköissä. Mallin parametrien mukaan optimoitu reititys kuitenkin toimii ja vaikuttaa siltä, että pakettien kuljetus yhdellä etapilla ilman kuriirin vaihtoa on harvoin nopein ratkaisu.

Viikon päätteeksi ryhmälle tarjottiin vielä mahdollisuus saada palautetta yhteisessä esitystilaisuudessa. Kuitenkin, koska edellisestä esityksestä ei ollut kuin kaksi viikkoa, joista toinen oli arviointiviikko, ei esityksestä tai palautteesta saatu kovin paljoa irti. Ehkäpä ainoa mainitsemisen arvoinen asia palautteesta on ryhmämme kokema vaikeus ilmaista ratkaistava pääongelma selvästi yhdessä lauseessa. Vaikeus juontunee siitä, että tavallaan mitään yksikäsitteistä ongelmaa ei ole, vaan päämääränä on tutkia, miten pienlogistiikkaa voisi tehostaa hyötyntämällä luonnollisia ihmisvirtoja. Jossain mielessä ongelma siis on valjastamattoman potentiaalin suuri määrä, mutta toisaalta alustan toimiessa hyvin voitaisiin ratkaista myös lähetysten vastaanottajien kokemat ongelmat kuljetusten hitaudesta, hinnasta ja joustamattomuudesta.

Seuraavalla viikolla on määrä jälleen valmistella prototyyppi uutta testikierrosta varten. Varsinaisen prototyypin avulla on määrä todeta selainkäyttöisen sovelluksen toimivuus ja intuitiivisuus sekä kuljettajien, että vastaanottajien näkökulmasta ja varmistaa, että Adobe XD-mallista saatu palaute on hyödynnetty oikein. Toistaiseksi kartoittamatta jäänyt kivijalkaliikkeiden into hyödyntää palvelua on myös tarkastettava haastatteluiden avulla. Testaus on tähän asti keskittynyt kuljettajien ja vastaanottajien näkökulmaan, mutta varsinaisia asiakkaita ei ole kuultu vielä lainkaan, minkä takia tämä validaatiotavoite on luultavasti kierroksen tärkein. Kahden edellisen tavoitteen ohella ryhmä kerää mahdollisuuksien mukaan mielipiteitä lähetysten kuljettamisesta varsinaisilta työmatkalaisilta sekä potentiaalisesti uusilta logistiikka-alan asiantuntijoilta. Varsinaisia iteraatiokierroksia on suunnitteilla toteuttaa tämän jälkeen vielä yksi.

Koko testausprosessi pitää edellisen kierroksen perusteella suunnitella erityisen huolellisesti, jotta vältytään väärinkäsityksiltä ja turhalta työltä. Lisäksi on syytä ottaa ensimmäiset askeleet loppupalautusta sekä posteria varten, joiden määräaikoihin ei enää olekaan montaa viikkoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *